Rząd chce wprowadzić medyczyny totalitaryzm! Zalejmy posłów petycjami!

Rząd w osobie ministra Radziwiłła przygotował projekt ustawy o Podstawowej Opiece Zdrowotnej, który ubezwłasnowalnia de facto obywatela, który będzie musiał robić to co mu lekarz i tzw. służba zdrowia każe, a w razie sprzeciwu będzie groziła grzywna nawet do 50 tysięcy zł. Do tego nasze dane medyczne odnośnie chorób i przyjmowanych leków czy wyników badań będą przekazywane innym lekarzom i organizacjom medycznym bez naszej wiedzy i zgody! Każdy lekarz będzie mógł sprawdzić czy wykupiliśmy zapisaną receptę w całości czy w części, czy np. nie prosiliśmy w aptece o niższą dawkę leku czy o tańszy zamiennik. I do tego ustawa wprowadza także okresowe przymusowe szczepienia także dla dorosłych w przypadku epidemii. A „epidemie” będą ogłaszane zapewne tak, aby koncerny miały zbyt na swoje szczepionki – zapewne chodzi zwłaszcza o szczepionkę na grypę. Nie zgadzajmy się potulnie na ten totalitaryzm jak owce prowadzone na rzeź. Protestujmy. Moim zdaniem bardzo dobra jest treść poniższej petycji. Można rzecz jasna podpisać ją w wersji elektronicznej, ale ta nie ma mocy prawnej i nie obliguje polityków do odpowiedzi na nią. Dlatego aby nadać jej moc prawną należy ją wydrukować, podpisać się pod nią, włożyć do koperty i wysłać, najlepiej listem poleconym, do któregoś z posłów partii rządzącej (może być poseł z rejonu naszego zamieszkania – województwa, powiatu czy gminy jeśli takiego znamy).  Ja bym sugerował posła Patryka Jakiego, który jest świadomy w kwestii szczepień i który może wpłynąć na kolegów z PiS i ZP. Może być jednak każdy inny poseł PiS czy ogólnie ZP.
Gdyby jednak to nic nie dało i ustawa weszłaby w życie to tutaj można znaleźć informacje jak uniknąć grzywny za nieszczepienie. Ustawa przewiduje grzywny także za inne rzeczy, ale  będą one egzekwowane na podstawie przepisów o egzekucji w administracji, a więc tych samych co w przypadków przymusowych szczepień dzieci. Dlatego warto się zapoznać z informacjami na tej stronie choć jest ich bardzo dużo.
Jak ktoś ma czas i ochotę zapoznać się z całością projektu ustawy (przeszedł już 3 czytania w Sejmie, a teraz trafił do Senatu) to można to zrobić tu (pliki pdf z projektem ustawy – druk 1813 i autopoprawkami – druk 1813A – prawy górny róg strony).