Niewygodne fakty, czyli jak syjonistyczni Żydzi współpracowali z III Rzeszą

,,Im dalej społeczeństwo dryfuje od prawdy, tym bardziej nienawidzi tych, którzy ją głoszą. Prawda jest nową mową nienawiści. Mówienie prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym. (…) Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki.’’

George Orwell.

Wątek współpracy Żydów z Hitlerem stanowił od samego początku temat tabu. Natomiast na top liście żydowskiej propagandy zakłamywania historii znajduje się przede wszystkim miejsce poświęcone rzekomym polskim obozom zagłady, kwestii holocaustu, który bardzo często stanowi formę szantażu stosowanego względem innych państw. Na top liście żydowskiej propagandy pojawiają się również informacje gloryfikujące postawę tego narodu w trakcie wojny, przy jednoczesnym opluwaniu innych nacji.

Niestety, ale jest to świadoma manipulacja, która zatacza coraz szersze kręgi na całym świecie w tym szczególnie w naszym kraju. Nie możemy poddawać się propagandzie kłamstwa, dlatego dziś chcemy poświęcić naszą publikację współpracy Żydów z Adolfem Hitlerem. Do tego posłużą nam fragmenty artykułu: Współpraca Żydów z Adolfem Hitlerem i III Rzeszą niemiecką, pisma Minute. Artykuł ten został również opublikowany w listopadzie roku 1997 na łamach tygodnika Nasza Polska.

,,Na dwa miesiące przed mianowaniem Hitlera kanclerzem, egzekutywa Agencji Żydowskiej wyraziła poparcie dla tej inicjatywy. 21 Czerwca 1933 roku, w kilka tygodni po dojściu Hitlera do władzy Zionistische Vereinigung fur Deutschland, prężna organizacja syjonistów niemieckich stała się nieoczekiwaną podporą partii nazistowskiej, wydając oświadczenie:

»Wierzymy, ze to właśnie nowe Niemcy mogą, dzięki swej zdecydowanej woli, rozwiązać problem żydowski, znaleźć rozwiązanie problemu, który w istocie rzeczy powinien być rozwiązany przez wszystkie narody europejskie«Wdzięczność narodu żydowskiego staje się podstawą szczerej przyjaźni z narodem niemieckim wraz z jego realiami narodowymi i rasowymi.’’

Drodzy czytelnicy, dojście Adolfa Hitlera do władzy finansowo wspierali żydzi amerykańscy, którzy na swoich barkach stworzyli i nie jako uformowali tego człowieka. Współpraca, która już na samym początku została zawiązana między żydami a nazistami wywarła tak pozytywny wpływ na Josefa Goebbelsa, że ten nakazał wybicie pamiątkowego medalu.

,,W Niemczech działacze Betaru (prawicowa żydowska organizacja młodzieżowa syjonizmu rewizjonistycznego) odnoszą się z największym uznaniem do reżimu hitlerowskiego. Od 1932 roku kierownictwo ruchu żąda od swych członków, by okazywali nazistom uprzejmość i nigdy nie wypowiadali się w sposób, który mógłby zostać uznany za obelgę wobec narodu niemieckiego, jego instytucji lub panującej ideologii, ponieważ taka postawa spowodowałaby wykluczenie Betaru niemieckiego ze Światowej organizacji syjonistycznej.

Po dojściu Hitlera do władzy członkowie Betaru przez kilka następnych miesięcy paradują w mundurach po ulicach Berlina, są oni praktycznie pod całkowitą ochroną gestapo. W okresie od 1933 do 1939 roku blisko 60 000 Żydów niemieckich, osiedliło się w Palestynie dzięki porozumieniu Haavara.

Światowa Organizacja Syjonistyczna otrzymała również pozwolenie na utworzenie na terytorium Niemiec około czterdziestu ośrodków szkolenia zawodowego i rolniczego dla żydów. Władze nazistowskie udostępniły im gospodarstwa rolne.’’

Współpraca żydów z III Rzeszą rozwijała się od samego początku wzorowo. Obecnie wielu historyków uważa, że takie działanie było celowe i doskonale zaplanowane przez żydów amerykańskich, którzy planowali przeprowadzenie holocaustu posługując się Adolfem Hitlerem, tak, aby na fundamencie ludobójstwa zażądać utworzenia państwa Izrael oraz rozpocząć proces grabieży majątkowej poszczególnych narodów obarczając je współwiną za okropności wyrządzone narodowi żydowskiemu.

„Stosując tą samą broń, jaką obecnie stosują syjoniści przeciwko Polsce i Polakom, zacznijmy głośno na cały świat pisać i mówić o zbrodni Milicji Żydowskiej.” Takim zwrotem zaczyna swoją niebywale zdumiewającą publikację, patriotyczny serwis:justice4Poland. Serwis nie poprzestaje jednak na jakiejś bliżej nieokreślonej idei nawoływania do szerzenia zapomnianej prawdy, lecz idzie o krok dalej i daje przykład. O to, co jeszcze możemy przeczytać:

,,Pierwsze dni września 1939: Milicja Żydowska we wrześniu 1939 roku w Zamościu, po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, wyłapywała ukrywających się w tym mieście lub okolicach żołnierzy polskich. Rozstrzeliwali ich na miejscu albo przekazywali NKWD.

Gdy bolszewicy prowadzili na rozstrzelanie kolumnę około 2000 polskich jeńców w okolicach Kostopola, jeden z cudem ocalonych tak opisywał ich zachowanie: »Gdy kolumna szła przez miasteczko – miejscowi Żydzi pluli na nas, wyzywali najbardziej plugawymi słowami, rzucali w nas kamieniami«.’’

My z kolei jako jeden Naród Polskiej Ziemi. Naród, którego córki i synowie oddali życie za wolność i suwerenność, uświęcając tę część Europy swoją krwią, nigdy, ale to nigdy nie możemy o tych wydarzeniach zapomnieć, ponieważ zbliżają się trudne czasy, w których w bandycki sposób będzie wymuszać się na Rzeczpospolitej spłaty bliżej nieokreślonych sum pieniędzy, które już dziś sięgają setek miliardów dolarów.

,,»W Zarębach Kościelnych na czele witających stał rabin w stroju odświętnym.« Mówi profesor Krzysztof Jasiewicz. Ponadto całowali wjeżdżające do Wilna czołgi Sowieckie i wiwatując nosili trumnę z napisem »Polska we Lwowie.« Mówmy też o masowej kolaboracji Żydów z gestapo lub NKWD czy udziale w Holocauście, o czym pisali nawet żydowscy pisarze.

Świadkowie tamtych dni: Emanuel Ringelblum, kapłan Chaim Aron czy nawet sam Marek Edelman, jak również tysiące polskich świadków. I my apelujemy:mówmy o tym, czytajmy, udostępniajmy. Nie dajmy obarczyć Polski wszystkimi grzechami tego świata!’’

Czytamy w apelu serwisu: justice4Poland.

Dla wielu osób to wyda się wręcz nienormalne, ale istnieje bardzo realna hipoteza zakładająca, że to żydzi zgotowali tutaj na ziemi piekło innym żydom. I na sam koniec chcemy przypomnieć, że w armii Adolfa Hitlera służyło ponad sto pięćdziesiąt tysięcy żydów, w tym, co najmniej dwudziestu jeden generałów, siedmiu admirałów i jeden feldmarszałek. Wielu spośród tych żołnierzy walczyło niezwykle dzielnie, większość z nich poległo za III Rzeszę Niemiecką.

Źródło: http://globalne-archiwum.pl/ujawniamy-kulisy-wspolpracy-zydow-z-iii-rzesza-a-hitlera-ponad-150000-zydow-walczylo-za-nazistow/?fbclid=IwAR1Wd3IwsfviDqowPTCzTfi6u-4KuuReJrNVsCiWb1lNfDjravXwFwEnbYI