Narodowe ultimatum dla rządu

Dzisiaj, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-maja, ruch społeczny „Zjednoczeni” ogłosił dwadzieścia jeden postulatów dla Rządu. Tym samym ta wielotysięczna organizacja wreszcie wyszła z cienia i rozpoczęła zmianę systemu Rzeczypospolitej. Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska prezydenta i premiera.

„Zjednoczeni” skupiają w swoich szeregach posłów i senatorów należących formalnie do różnych opcji politycznych, działaczy społecznych, dziennikarzy, naukowców, przedsiębiorców, robotników, kibiców, członków organizacji niepodległościowych oraz wszystkich, którzy mają dość arogancji i buty dotychczasowej „władzy” oraz korupcyjnych układów politycznych.

Źródło: https://tylkotata.pl/pilne-narodowe-ultimatum-dla-rzadu-to-poczatek-konca-systemu/?fbclid=IwAR3HnPGiyWGa6tR32ztmFo95oGIYZoNi57wWON3D7hfE6hO2TNNZ2lkHTC0