Sposób na III RP – ucieczka do przodu – Deklaracja Suwerena II RP

Poniższy niespełna 30-minutowy film przedstawia rozwiązanie prawne, które pomoże uwolnić miliony ludzi z niewoli korporacji i karteli oraz nielegalnej korporacyjnej III RP. Tym rozwiązaniem jest Deklaracja Suwerena IIRP

Jesteśmy tresowani przy pomocy zastraszania oraz represji policyjno-skarbowej. Jeżeli ktoś nabiera się na ich sztuczki, to musi mieć ciężki czas, ale to nie wszystko. Państwa narodowe przejęte zostały całkowicie przez korporacje. Pora powiedzieć dość tego.
III RP jest państwem nielegalnym, w ogóle nie jest państwem, ale firmą zarejestrowaną w USA pod numerem 0000079312. Legalnym państwem jest II RP z konstytucją kwietniową z 1935 r.