NWO upada

Marcin Masny w poniższym filmie przedstawia informacje o tym co się dzieje. Ludzie na całym świecie budzą się i dostrzegają, że pandemia to oszustwo. Pusty pieniądz na świecie upada. Świat banksterów się kończy. Bandycka oligarcha rządząca światem stopniowo ustępuje.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=518&v=HQ5xVXlqjMM&feature=emb_logo

Walka z sodomią trwa i są pewne sukcesy Ordo Iuris

Grupa Stonewall zrzeszająca „edukatorów seksualnych” (czyli deprawatorów seksualnych) musiała wykonać krok wstecz i ze szkół, bibliotek i domów kultury przenieść się do Internetu.

Dzięki ekspertyzom i obecni prawników Ordo Iuris na posiedzeniach Rady Miasta Poznania i zaangażowaniu wielu organizacji rodziców udało się uchylić ideologiczną „Europejską Kartę Równości” w Poznaniu. Miała ona na celu uczynić ideologię gender podstawą polityki miasta, także w sferze edukacji. Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał argumentację prawną Ordo Iuris i utrzymał w mocy uchylenie karty przez wojewodę wielkopolskiego.

Sukcesem zakończyły się trzy postępowania w sprawie samorządów, które wyraziły sprzeciw wobec politycznego programów ideologów LGBT. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargi Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara na uchwały podjęte przez te 3 samorządy. Sprawa jednak nie jest zakończona, gdyż RPO złożył wniosek o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W 4 innych przypadkach (Radom, Gliwice, Lublin i Kielce) sądy administracyjne przychyliły się jednak do skarg RPO i uchyliły uchwały samorządów argumentując, że prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami nie obejmuje zakresu edukacji seksualnej. Jest to w oczywisty sposób sprzeczne z art. 48 konstytucji z 1997 r, który brzmi tak:
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Nie ma tu zatem nigdzie mowy, że edukacji seksualna nie obejmuje prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Żadna ustawa nie ma zapisu, że dzieci mają obowiązek edukacji seksualnej według programu ideologów LGBT. Dlatego też Ordo Iuris w imieniu tych 4 samorządów złoży wnioski o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na samym początku roku szkolnego Ordo Iuris doręczył wszystkim kuratorom przygotowane przez ich ekspertów memorandum pokazujące jak korzystając z obecnych przepisów prawa mogą wywierać zasadniczy wpływ na zablokowanie demoralizujących zajęć seksedukacyjnych w szkołach. Efekty przyszły szybko. Niedługo później „Gazeta Wyborcza” alarmowała, że w tym roku szkolnym seksedukatorzy zapraszają uczniów na zajęcia online” i zapytała prowokacyjnie czy kuratorzy ocenzurują internet. Udało się więc, przynajmniej w tym roku szkolnym usunąć deprawację seksualną dzieci ze szkół.

Ordo Iuris prowadzi też zaawansowane rozmowy z organizacjami samorządowymi z całej Polski, których eksperci prowadzą skuteczne kursy bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przeznaczone dla dzieci i dorosłych. Dostęp do tej wiedzy ma być upowszechniony przez specjalnie nagrane materiały wideo, artykuły i poradniki.

Jak wynika z powyższych informacji udało się odnieść pewne sukcesy w walce z deprawacją dzieci, ale wojna wciąż trwa. Dopóki w naszym kraju nie zapanują polskie rządy musimy walczyć o nasze dzieci sami. Nasz niby polski rząd bowiem poza deklaracjami niczego realnie nie robi w tej materii. Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris robi bardzo wiele jeśli chodzi o walkę z chorą, sodomicką ideologią LGBT. Jego działalność opiera się tylko na pieniądzach przekazywanych przez darczyńców. Jeżeli ktoś może niech ich wesprze choćby małą kwotą. Każda złotówka się liczy.