Policjant uznał dowód suwerena II RP

Na poniższym filmie z sądu widać jak prezydent II RP Jan Potocki pokazuje policjantowi swój dowód suwerena II RP, a policjant zapytany czy policja honoruje taki dowód odpowiedział, że gdyby ktoś mu taki dowód przedstawił to spisał by z niego dane. W sprawie jednoznacznego uznania dowodu suwerena II RP odesłał do komendanta głównego policji. Najprawdopodobniej dostał rozkaz, aby nie odpowiadać na takie pytanie. W każdym razie nie powiedział, że policja nie uznaje tych dowodów. Można więc wnioskować, że policja uznaje takie dowody.

https://www.youtube.com/watch?v=gH9_1dURQAE&feature=youtu.be