Prokuratura w Mławie potwierdza (pośrednio) legalność dowodu Suwerena II RP!

Pod koniec stycznia w Mławie 17-latek został wylegitymowany przez policję z powodu braku mas(on)eczki na twarzy. Okazał on policjantom posiadany dowód Suwerena II RP. Policjanci nie uznali tego dowodu, zarekwirowali go i sprawa trafiła do prokuratury pod zarzutem z art. 270 par. 1 kodeksu karnego (posługiwanie się fałszywymi dokumentami jako autentycznymi).

W dniu 6 maja 2021 r. prokurator Marek Łasicki z Prokuratury Rejonowej w Mławie wydał postanowienie o zwrocie dowodu rzeczowego, tj. dowodu Suwerena II RP jego właścicielowi po tym jak wcześniej postępowanie o posługiwanie się tym dowodem jako fałszywym dokumentem zostało umorzone z powodu braku znamion czynu zabronionego (art. 17 par. 1 punt 2 kodeksu postępowania karnego).

Z powyższego wynika, że Dowód Suwerena II RP jest legalnym dokumentem i tym samym organ go wydający, tj. Prezydent II RP na uchodźstwie w osobie Jana Zbigniewa Potockiego jest legalnym organem władzy w Polsce. Prokuratura w Mławie potwierdza zatem dwuwładzę w Polsce – legalnego prezydenta II RP działającego na mocy wciąż obowiązującej i jedynej legalnej konstytucji z 23.04.1935 r. oraz nielegalne władze III RP działające na podstawie nielegalnej konstytucji z 2.04.1997 r.

Pod poniższym linkiem film, w którym jest mowa o sprawie z Mławy i skan postanowienia prokuratury o którym mowa wyżej.

https://www.2rp.info/prokuratura-potwierdza-dowod-2rp