Hucpa z nowelizacją KPA. Jaka jest prawda? To uderzy w nas Polaków i to chcą ukryć!

Ostatnio jest dużo hałasu na temat nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego, która ma nasz kraj rzekomo zabezpieczać przed roszczeniami Żydów dotyczącymi tzw. mienia bezspadkowego lub bezdziedzicznego. Jest to kłamstwo i manipulacja. Do tej oszukującej nas gry PiS włączył Izrael zapewne po to, aby to uwiarygodnić. O co więc tutaj naprawdę chodzi z tą nowelizacją KPA?

Zacznijmy od sprawy podstawowej. Otóż w art. 156 KPA ma być dodany par. 3 o treści „Nie stwierdza się nieważności decyzji, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło trzydzieści lat, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa”. Poza tym projekt nowelizacji KPA przewiduje zmianę art. 158 par. 2 tak, aby gdy upłynie owe 30 lat sąd mógł tylko stwierdzić, że zaskarżoną decyzję wydano z naruszeniem prawa, ale że ma ona dalej moc prawną. 
Pytanie: gdzie tu jest choćby słowo na temat mienia bezspadkowego? Nie ma! Ta ustawa nie zabezpiecza nas przed roszczeniami w sprawie mienia bezspadkowego. 1 lipca 1947 r. wszedł w życie dekret dotyczący spadków, który przewidywał, że mienie bezspadkowe przechodzi na Skarb Państwa. I na jego podstawie państwo przejęło majątki, które nie miały spadkobierców. Dekret ten anulowano w 1965 r. ale jego skutki prawne pozostały. 

Jak zatem rozumieć tę nowelizację? Dotyczy ona wszystkich decyzji administracyjnych dotyczących nabycia prawa (do majątków jak można się domyśleć) wydanych z naruszeniem prawa od których upłynęło więcej niż 30 lat. Decyzje w sprawie przejęcia mienia bezspadkowego przez Skarb Państwa nie zostały wydane z naruszeniem prawa, bowiem w każdym cywilizowanym kraju jeśli ktoś nie ma spadkobierców to jego majątek po jego śmierci przejmuje państwo i jest to oczywiste.

Zatem w kogo uderzy ta nowelizacja? W nas Polaków! Po wojnie komuniści zabrali wielu Polakom majątki i je upaństwowili (m.in. dekretem Bieruta). Przedmiotowa nowelizacja będzie dotyczyć wszystkich takich osób, a więc tych które obrabowano i ich spadkobiercy dzisiaj są i posiadają dokumenty potwierdzające, że te majątki należały do ich przodków przed II wojną światową. Stracą oni prawo do dochodzenia zwrotu własności, którą im po prostu ukradziono. Dotyczy to tak Polaków, jak i Żydów oraz ewentualnie osób także innych narodowości. Co więcej ta zmiana przewiduje działanie prawa wstecz i sprawy już trwające będą umorzone. Wskazuje na to fraza „lub stwarza uzasadnione oczekiwanie nabycia prawa”.
Zastanawiające jest dlaczego PiS wybrał okres akurat 30 lat, a nie np. 20 czy 50? Otóż pod koniec lat 80-ych XX w. komunistyczna nomenklatura uwłaszczyła się na państwowym majątku, także na tym który wcześniej został zabrany prawowitym właścicielom zaraz po wojnie. Przypadek? Planowana zmiana prawa zabezpieczy tę komunistyczną nomenklaturę przed utratą bezprawnie zdobytych majątków. Jest to skandaliczny projekt. 

W tej sytuacji wcale mnie nie dziwi, że posłowie Konfederacji nie poparli tego projektu i wstrzymali się od głosu lub nie wzięli udziału w głosowaniu. Nie bardzo podoba mi się ich zachowanie. Ja był zagłosował przeciwko i oni też tak powinni zrobić. Cóż widać zabrakło im odwagi. To jednak jest w tej sprawie najmniej istotne. 

Prawdziwa ustawa anty447, która naprawdę zabezpieczyłaby nas przed żydowskimi roszczeniami w sprawie mienia bezspadkowego została opracowana przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Zebrano pod nią ok. 200 tysięcy podpisów (w tym mój) i została złożona do Sejmu już z 1,5 roku temu. W jej projekcie wyraźnie jest zapis, że nasz kraj nie uznaje żadnych roszczeń do mienia bezspadkowego, odrzuca Deklarację Terezińską (którą Żydzi motywują roszczenia, a którą podpisał w 2001 r. Władysław Bartoszewski). Projekt przewiduje też kary w tym więzienia dla urzędników i polityków, którzy podejmą jakiekolwiek negocjacje czy inne działania w sprawie zwrotu mienia bezspadkowego. Projekt ten od ponad roku leży w sejmowej zamrażarce w jednej z sejmowych komisji.  

Całą tę hucpę komentuje i obnaża redaktor Stanisław Michalkiewicz w tym filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=z-iBBD_kI18&t=1341s