Premier wzywa do wojny z Rosją – powstrzymać tego szaleńca!

Mateusz Morawiecki zamieścił artykuł w „Daily Telegraph” z 10 maja.

Warto się pochylić nad tym, co on tam napisał i dlaczego jest to niebezpieczne. Krytyczne są tu trzy końcowe akapity, które w tłumaczeniu na polski brzmią tak:

Putinowska ideologia „Russkiego Miru” jest ekwiwalentem dwudziestowiecznych ideologii nazizmu i komunizmu. Jest to ideologia, poprzez którą Rosja uzasadnia swoje zmyślone prawa i przywileje. To na jej gruncie opiera się bajeczka o „specjalnej historycznej misji” narodu rosyjskiego. W imię tej ideologii Mariupol i dziesiątki Ukraińskich miast zostało zburzonych, bo wysłała ona rosyjskich żołnierzy na wojnę z przekonaniu o ich wyższości i zachęciła ich do popełnienia nieludzkich zbrodni wojennych – morderstw, gwałtów i tortur na niewinnych cywilach. Wiemy również, że ta ideologia powoduje przymusowe przesiedlenia Ukraińców w głąb terytorium Rosji.

Nie możemy mieć żadnych złudzeń. To nie jest szaleństwo, ale celowa strategia, która już otworzyła bramy do ludobójstwa. „Russki Mir” to rak, który pożera nie tylko większość rosyjskiego społeczeństwa, ale jest także śmiertelnym zagrożeniem dla całej Europy. Dlatego nie wystarczy wspierać Ukrainę w jej wojennej walce z Rosją. Musimy całkowicie wykorzenić tą straszliwą ideologię.

Tak jak Niemcy zostały kiedyś poddane denazyfikacji tak teraz jedyną szansą dla Rosji i cywilizowanego świata jest „deputinizacja”. Jeśli nie rozpoczniemy tego zadania natychmiast, to nie tylko stracimy Ukrainę, ale także stracimy naszą duszę, naszą wolność i suwerenność. Bo Rosja nie zatrzyma się w Kijowie. Rosja rozpoczęła długi marsz na Zachód i to my musimy zdecydować gdzie ją zatrzymamy.

Zacznijmy od tego, że nawet w tych trzech akapitach jest pełno zwykłych kłamstw i manipulacji.

Po pierwsze – jak już pisałem – nie ma absolutnie żadnych dowodów na „dziesiątki zburzonych ukraińskich miast”. Jedynym, w którym naprawdę zniszczenia są znaczne – centrum miasta praktycznie nadaje się faktycznie do wyburzenia – jest Mariupol. Wszędzie indziej zniszczenia mają charakter powierzchowny, w ogóle nie ma mowy o zniszczeniu nawet dzielnic, że nie wspomnę o miastach.

Kłamstwem jest również twierdzenie, że rosyjscy żołnierze jadą na Ukrainę w przekonaniu, że są nadludźmi i będą mordować ukraińskich podludzi. Jest to bezczelne granie na europejskiej pamięci historycznej, w której zapamiętano w ten sposób nazistów, którzy faktycznie mieli ideę „uber” i „untermenshów”.

Żeby przekonać się, że jest to kłamstwo wystarczy znać rosyjski i posłuchać rosyjskich mediów, w tym wypowiedzi samego Putina skierowanych między innymi do tychże żołnierzy. Jest absolutnie jasne, że na masową skalę propaganda musi być spójna tj. nie można mówić czego innego całości społeczeństwa, a czego innego żołnierzom. Ewentualnie można mówić coś innego małym oddziałom specjalnym, ale nie masie żołnierskiej.

Oddziały niemieckie w czasie II Wojny działały tak jak działały, bo całemu społeczeństwu niemieckiemu wpajano tam od 1933 roku przekonanie o rasowej wyższości Niemców nad Słowianami (m.in. dlatego zarówno armia jak i cywile niemieccy zupełnie inaczej zachowywali się w okupowanej Francji czy Norwegii).

Tymczasem podstawowa i fundamentalna linia propagandowa Rosji jest taka, że Ukraińcy i Rosjanie są jednym narodem tak jak powiedzmy Ślązacy i Polacy. Wedle tego co mówi się żołnierzom ich zadaniem jest wyzwolenie części własnego narodu od okupanta, który wmówił tej części narodu, że są osobni i że mają być wrogami Rosji i Rosjan. I wygonienie z Ukrainy obcych i ich wpływów, które zagrażają Rosji. Jak zatem mieliby ci żołnierze masowo mordować ludzi, których uważają za swoich pobratymców?

Potwierdzają to liczne inicjatywy rosyjskie takie jak dostawy żywności dla cywilów, organizacja korytarzy humanitarnych (charakterystyczną cechą kłamliwej propagandy, którą jesteśmy karmieni jest to, że z niej wynika, że to Rosjanie strzelają do ludzi korzystających z tych korytarzy itp. – problem w tym, że inicjatywa ich organizacji wyszła od Rosji, o czym się można było przekonać śledząc rosyjskie źródła – kwestia korytarzy humanitarnych pojawiła się tam parę dni zanim w naszych mediach pojawiły się oskarżenia), ogólnie dobre traktowanie ukraińskich jeńców wojennych (filmy, na których są maltretowani jeńcy, które się pojawiły pokazywały Ukraińców znęcających się nad rosyjskimi żołnierzami) i tak dalej. Przy tym Rosjanie apelują do ukraińskich żołnierzy o poddanie się i regularnie przekazują w Internecie namiary np. na kanały na Telegramie, gdzie mogą oni nawiązać kontakt i otrzymać instrukcje jak przejść na drugą stronę z minimalnym ryzykiem.

Mało tego – w rosyjskiej propagandzie dla wojska obecne jest hasło „nie zostawiamy swoich” i w tym kontekście pokazuje się rosyjskim żołnierzom, że ukraińskie oddziały porzucają swoich zabitych i rannych. Pokazuje się jako pozytywny przykład właściwej postawy, że rosyjskie oddziały chowają zabitych Ukraińców a rannym udzielają pomocy. Podkreślam, piszę tu nie o materiałach przeznaczonych dla zagranicy, ale o materiałach po rosyjsku, adresowanych do żołnierzy.

Ewentualny gniew i nienawiść żołnierzy skierowana jest na „nac-bataliony” czyli neo-nazistowskie ugrupowania klasy „Azova”, „Prawego Sektora” i tak dalej. Stąd np. kiedy w początkach oblężenia Mariupola rosyjskie posterunki kontrolowały opuszczających miasto cywili to rozbierali mężczyzn, bo wśród bojowników Azova modne są tatuaże ze swastykami i podobnymi symbolami. Tacy mogą się spotkać faktycznie z brutalnym traktowaniem, choć po prawdzie nie ma na to dowodów.

Podobnie Rosjanie podkreślali, że zagraniczni najemnicy nie mają praw zagwarantowanych konwencją Genewską i powinni się liczyć z ostrym traktowaniem. Jak to się dzieje rzeczywiście ciężko powiedzieć, ale tu rzeczywiście można również spodziewać się innego nastawienia żołnierzy, bo „najemnicy” są najczęściej doświadczonymi oficerami i żołnierzami z krajów NATO, głównie anglosaskich, którzy zostali tam skierowani jako „najemnicy” w ramach tzw. „plausible deniability„, czyli możliwości wyparcia się w razie pojmania związków z nimi przez ich państwa dla uniknięcia konfliktu bezpośredniego z Rosją. A to właśnie Anglosasów obwinia się w rosyjskich mediach o przerobienie Ukrainy na „anty-Rosję”, nawiązując do wielu wcześniejszych anglosaskich ataków i spisków wymierzonych w Rosję sięgając od 17 wieku.

Trzecie kłamstwo, to jakieś wywózki Ukraińców w głąb Rosji. Nic takiego nie ma oczywiście miejsca – przeciwnie, obywatele Ukrainy sami wyjeżdżają do Rosji od 2014 roku (w sumie do 2022 roku wyjechało ich tam kilka milionów). No chyba, że pan Morawiecki ma na myśli ewakuację ludności cywilnej z terenów DNR i ŁNR, która zaczęła się już 18-19 lutego. Ale ona również była dobrowolna.

Szansa na „zadziałanie” tego kłamstwa opiera się – ponownie – na wykorzystaniu ignorancji zachodnich czytelników, którzy zapewne są przekonani, że Ukraina to państwo jednolite etnicznie, gdzie wszyscy znajdujący się na jego terenie to Ukraińcy, oczywiście mówiący po ukraińsku. A tymczasem nie dość, że cały wschód Ukrainy zamieszkują w większości ludzie identyfikujący się jako Rosjanie, to w ogóle przytłaczająca większość Ukraińców w ogóle nie mówi w tym „języku” (jest sporne, czy to osobny język w ogóle czy gwara rosyjskiego). Zatem z tego, że ktoś zamieszkiwał na terenach Ukrainy w granicach z 1992 roku i posiada paszport wystawiony przez ukraińskie państwo nie można wnioskować, że ten ktoś w ogóle identyfikuje się jako Ukrainiec. Tymczasem w całej propagandzie – w tym także u nas – tak się to właśnie traktuje! Pan Morawiecki nauczony tym, że większość Polaków tego nie wie (myślą, że na Ukrainie jest podobnie jak unas) ma nadzieję, że i jego zachodni czytelnicy o tym nie wiedzą – i ma rację.

Co więcej, pan Morawiecki liczy na to, że jego czytelnicy myślą, że w Rosji współczesnej jest tak jak w byłym ZSRR, to jest przemieszczanie się jest reglamentowane, ograniczone. Oczywiście nic bardziej błędnego – owi „wywiezieni Ukraińcy” mogliby sobie spokojnie przejechać gdzie indziej, gdyby oczywiście istnieli.

Podobnie jak nie miało jak na razie miejsca nic, co można by nazwać ludobójstwem ani też nie ma żadnych dowodów na to, by Rosja chciała podbijać całą Europę. Rosja w ogóle nie ma ani takich ambicji ani możliwości. Co jednak szkodzi pokłamać trochę jeszcze, trochę jeszcze postraszyć ludzi kłamliwym chochołem, którego się zbudowało?

(zwróćcie uwagę jak prosto pisze się kłamstwa, a ile się trzeba napisać, żeby je obnażyć)

Wreszcie dochodzimy do głównej tezy artykułu – że „Russki Mir” to nowa ideologia, stworzona przez Putina i stanowiąca podstawę dla domaganie się przez Rosję jakichś wydumanych, sztucznych praw.

Co do pierwszej części to nawet polska Wikipedia podaje coś innego:

Pojęcie „świata rosyjskiego” ma dawne korzenie historyczne. W źródłach średniowiecznych definiowała cywilizację starożytnej Rusi. W dużej mierze historyczną dominantą w kształtowaniu się świata rosyjskiego jako cywilizacji były duchowe i moralne fundamenty Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Najwcześniejsze zastosowanie terminu „Russkij mir” pojawiło się w zabytku staroruskiej literatury: „Słowo o odnowie dziesięciny w cerkwi” (XI w.), Kiedy wielki książę kijowski Izjasław Jarosławicz wychwalał wyczyn św. Klemensa Rzymskiego, – „…nie tylko w Rzymie, ale wszędzie: zarówno w Chersoniu, jak i w świecie rosyjskim”. Jednocześnie chodziło o okres przedpaństwowy w historii Słowian wschodnich.

Po najeździe mongolskim w latach 1237–1240 Ruś została podzielona na dwa wieki. Jej zachodnia część (terytorium dzisiejszej Ukrainy i Białorusi) weszła w skład Polski i Litwy (później zjednoczonej w Rzeczpospolitą), a północno-wschodnia (dzisiejsza Rosja) pozostała pod jarzmem mongolsko-tatarskim, uwolnionym od niego dopiero w 1480 roku. W rezultacie świat rosyjski jako cywilizacja uległ zróżnicowaniu etnicznemu i językowemu:

Rosjanie (Wielkorusini) / j. rosyjski

Ukraińcy (Małorusini) / j. ukraiński

Białorusini / Białorusini/ j. białoruski

(Skopiowałem bo to jednak Wikipedia, nie wiadomo czy jutro nie zmienią na wersję aktualnie politpoprawną)
„Russkij Mir” to zatem nie jest pojęcie nowe, stworzone sztucznie przez Putina ale funkcjonujące od XI wieku (a więc około tysiąca lat)! I oznacza ono połączenie języka rosyjskiego i związanej z nim kultury i cywilizacji. W jakimś przybliżeniu odpowiednikiem jest np. „civilisation française”.

Bo – dodajmy – Rosjanie uważają się obecnie za osobną cywilizację, w czym upewnia ich aktualny stan cywilizacji europejskiej. Mówiąc o tym znany rosyjski historyk i analityk A. Fursow podkreśla zawsze, że rosyjska cywilizacja to inna wersja cywilizacji europejskiej, alternatywa, której korzeniem jest przede wszystkim prawosławie i osobne doświadczenie historyczne Rosji. W charakterystycznym stylu mówi, że „to nie jest ani dobrze ani źle – po prostu tak jest”, ale zwraca uwagę, że zachodnia „wersja” cywilizacji europejskiej ulega szybkiej degeneracji. W tym kontekście postrzega on rosyjską cywilizację jako nadzieję w ogóle cywilizacji europejskiej na przetrwanie.

Patrząc na stan kompletnej degrengolady, w jaką stacza się Zachód Europy i USA trudno się nie zgodzić, aczkolwiek z naszego punktu widzenia mamy ciągle nadzieję, że nasza, polska kultura i społeczeństwo takiego poziomu degeneracji nie osiągną.

Skoro już mowa o polskim punkcie widzenia to w jakimś przybliżeniu można powiedzieć, że „Ruski Świat” jest to pojęcie zbliżone do „polskość” czy „kultura polska”. Różnica polega na tym, że Polska nie pretendowała nigdy do miana osobnej cywilizacji, osobnej kultury. Przeciwnie, Polska od wieków była kulturowo podporządkowana Zachodowi Europy i w niego wpatrzona – począwszy od przyjęcia chrześcijaństwa w jego katolickiej wersji po powiedzenie „co Francuz wymyśli, Polak pokocha”, które ma już grubo ponad 100 lat. W związku z tym nigdy nie pretendowano do stworzenia jakiejś „Polskiej cywilizacji”, jako bytu nie tylko językowo ale i kulturowo odrębnego od kultury niemieckiej, francuskiej czy ogólnie zachodnio-europejskiej. Rosja natomiast pretensje takie posiada i w sumie ma do nich pewne podstawy.

Zwróćmy teraz uwagę, że głównym prawem jakiego Rosja żąda dla siebie w związku z tymi pretensjami do bycia osobną cywilizacją jest prawo do odrębności i suwerenności. Innymi słowy Rosjanie nie chcą u siebie 72 płci, tęczowych piątków czy zboczeńców czytających dzieciom bajeczki o radości jaką daje im uprawianie sodomii. Nie chcą również jeść przerobionych robaków czy rezygnować z samochodów w imię Gai, bogini Ziemi. Chcą też mieć swoje tereny i swoje firmy, które nie będą zarządzane ani z USA ani z WHO czy ONZ. Byli gotowi na współpracę z Zachodem (ironią jest, że obecna ekipa i sam Putin to najbardziej prozachodnia ekipa na Kremlu od wieków), ale na warunkach poszanowania właśnie tego prawa do odrębności, do działania u siebie i po swojemu.

I to jest podstawowy i najważniejszy problem jaki Zachód ma z Rosją, że nie chce się ona poddać dostosowaniu na modłę zachodnią, że własnie chce zachować odrębność nie tylko formalną ale i realną, nie tylko polityczną ale i kulturową, cywilizacyjną. Oraz, że – póki co – ma ona potencjał by globalistycznej inicjatywie „Great Reset” powiedzieć „NIE”.

W tym kontekście Morawiecki mówiąc o tym, że to straszna idea i powinna być wypalona żelazem mówi jak prawdziwy, rasowy globalista, przedstawiciel tej szajki, która zmierza to zniszczenia w ogóle dziedzictwa kulturowego narodów i przerobienia nas wszystkich na podatną na manipulację masę „europejczyków takiego-czy-innego-pochodzenia”. A jego opowiadania o tym, że w przeciwnym razie stracimy naszą suwerenność i duszę ociekają obłudą. Tem bardziej, że pisze on to dokładnie wtedy, kiedy ponownie rusza temat federalizacji Europy, który pozbawi m.in. Polskę nawet tych resztek suwerenności, które zachowała. I pisze to człowiek, który grzecznie wypełnia wszelkie dyrektywy z Brukseli (i nie tylko – Covid) wykonując jedynie na użytek wewnętrzny różne podrygi, które mają przekonać elektorat PiS jak to nasz dzielny premier broni wspaniale naszej suwerenności.

Ale odkładając te aspekty na bok Morawiecki powiedział właśnie Rosjanom, że ich kultura i cywilizacja powinna być wymazana z powierzchni ziemi. I oczywiście usunięty ma być Putin, czyli człowiek, który wyciągnął Rosję z nizin upadku jakiego zaznała za Jelcyna. A choć urodziły się od tamtej pory dwa pokolenia, to jednak wciąż żyje wielu Rosjan, którzy pamiętają jak to wyglądało. Rosja przez ostatnie dwadzieścia lat uczyniła ogromne postępy – choć oczywiście w dwadzieścia lat trudno odrobić dziesiątki lat gospodarczej zapaści systemu komunistycznego, która zaczęła się w latach siedemdziesiątych a następnie systematycznej grabieży jaka nastąpiła w dekadzie lat dziewięćdziesiątych.

Dodajmy, że zarzut iż naród rosyjski uważa iż ma jakąś specjalną misję jest z jednej strony śmieszny a z drugiej groźny.

Śmieszny, bo właściwie każdy naród ma takie przekonanie, choć manifestuje się ono w różny sposób. U nas na przykład był to mickiewiczowski „Chrystus narodów” czy obecne w kręgach katolickich przekonanie, że misją Polski jest nawracać Europę. Podobnie naród amerykański ma wpojone przekonanie, że jego misją jest niesienie demokracji i wolności – czyli, niestety, współcześnie zestawu antyludzkich „wartości” cywilizacji śmierci. O przekonaniu narodu żydowskiego o jego super-specjalnej misji nawet nie będę wspominał. Czyli pewne narody mogą mieć prawo do „specjalnej historycznej misji” – a inne nie.

Groźny, bo nie tylko – jak we wszystkich właściwie kwestiach na linii Zachód-Rosja – są tu podwójne standardy. Groźny, bo zawarty jest w tym globalistyczny przekaz, że w ogóle wszelkie „specjalne misje narodów” (poza, ma się rozumieć, żydowskim) są czymś niebezpiecznym, urojonym.

Morawiecki poszedł tu dużo dalej niż Biden czy Johnson, którzy głównie oskarżają Putina nie oskarżają jednak narodu rosyjskiego, Rosjan jako takich, nie wzywają do likwidacji Rosji jako kultury w jej obecnym kształcie. Nawet jeśli to myślą i tego by pragnęli to jednak nie mówią tego publicznie. Dlaczego? No bo czym innym jest kiedy ktoś krytykuje mojego premiera czy prezydenta, a czym innym, kiedy ktoś nazywa moją kulturę „rakiem”. Jak Rosjanie mają na takie coś zareagować? A jak reagowałby Polak gdyby usłyszał, że polskość to rak a polską kulturę należy zlikwidować?

Jest to naprawdę dużo, dużo gorsze od incydentu z oblaniem farbą ambasadora Rosji w Polsce. Tamto to był incydent, w wykonaniu do tego ukraińskiej postępowej aktywistki, w którym państwo polskie można oskarżyć o zaniedbanie odpowiednich środków ostrożności i pobłażliwość dla sprawczyni. Ten zaś artykuł jest oficjalną wypowiedzią premiera Polski, który niestety w oczach Rosjan nas reprezentuje. I na który żaden rosyjski patriota nie może zareagować inaczej niż gniewem, który – co mam nadzieję mój tekst wyjaśnił – jest całkowicie uzasadniony. I nie dziwią w ustach Rosjan odpowiadających na ten tekst nawiązania do nazizmu – ostatni raz programowo unicestwić Rosje jako kulturę i naród chciał właśnie Adolf Hitler.

Jest przerażające, że nikt – żadna siła polityczna – nie odcięła się jasno od tej wypowiedzi, nie potępiła jej i nie wskazała na to, że pan Morawiecki pisząc takie rzeczy nie wypowiada się w imieniu narodu polskiego.

Będziemy tego żałować, wstydzić się tych słów Morawieckiego niezależnie od tego jak historia potoczy się dalej.

W moim zastanawianiu się, czy Putin i rosyjskie państwo grają do jednej bramki z globalistami, z którymi są dogadani czy też przeciwko nim ten tekst stanowi silną poszlakę, że jednak Rosja usiłuje NWO powstrzymać a nie pomóc w jego ustanowieniu.

Zorard

Źródło: Zorard (17 Maj, 2022)

Za: Strona prof. Mirosława Dakowskiego (17 maj 2022)

Mój komentarz: Wyraźnie nasz polskojęzyczny premier Morawiecki dąży do tego żeby nasz kraj był kolejny po Ukrainie do jak to określa Rosja denazyfikacji. NATO w tej chwili jest bezzębne i nawet żona Glapińskiego to wie. Zatem im szybciej ten szaleniec przestanie być premierem tym lepiej. Inaczej w przyszłym roku Rosja może tutaj wjechać i zrobić demorawizację i dekaczyzację. Jeśli tak będzie to ja nawet palcem nie kiwnę w obronie ich polskojęzycznego reżimu.

51 myśli na temat “Premier wzywa do wojny z Rosją – powstrzymać tego szaleńca!”

 1. Polskojęzyczny Chazar (Żyd) Morawiecki udający zatroskanego o los Polaków, to podżegacz do wojny z Rosją.
  I to człowiek na stanowisku premiera RP?
  Gdyby to był jakiś lump spod budki z piwem, no to rozumiem, ale robi to wysoki urzędnik państwowy, który powinien zdawać sobie sprawę, że nawoływanie do wojny jest przestępstwem ściganym z mocy prawa.

  Polubienie

 2. Dodam jeszcze, że w to całe nawoływanie do wojny wpisuje się wymazywanie pamięci o wspólnym wraz z Armią Czerwoną wyzwalaniu ziem polskich, które ostatnio polega na burzeniu wszelkich pomników potwierdzających ten historyczny fakt.
  Jeśli ci Polacy, którym zależy na pokoju nie zastosują tego procesu, który sprokurowało i podsyca chazarstwo, to niebawem teren naszego kraju zostanie objęty działaniami wojennymi, a NATO nawet nie kiwnie palcem w naszej obronie.
  Uczy tego historia.

  Polubienie

  1. Z tym wyzwalaniem przez Armię Czerwoną to bym uważał. Dla nas (jako kraju i narodu) nie było to żadne wyzwolenie, ale zmiana okupanta w 1945 r. Przez kolejne dziesięciolecie nasi patrioci tacy jak Witold Pilecki, gen. Nil, mjr Łupaszko, Dantua Siedzikówna i wielu innych byli mordowani przez żydokomunę, która tu przyszła wraz z tymi wyzwolicielami.
   Co do NATO całkowita zgoda. Wyrażą co najwyżej zaniepokojenie i nałożą jakieś kolejne pseudosankcje. Nikt z nich za Warszawę czy Kraków umierał nie będzie.

   Polubienie

 3. Dodam jeszcze, że w to całe nawoływanie do wojny wpisuje się wymazywanie pamięci o wspólnym wraz z Armią Czerwoną wyzwalaniu ziem polskich, które ostatnio polega na burzeniu wszelkich pomników potwierdzających ten historyczny fakt.
  Jeśli ci Polacy, którym zależy na pokoju nie zastopują tego procesu, który sprokurowało i podsyca chazarstwo, to niebawem teren naszego kraju zostanie objęty działaniami wojennymi, a NATO nawet nie kiwnie palcem w naszej obronie.
  Uczy tego historia.

  Polubienie

 4. Chazarzy podżegają do wojny, ale oni wraz ze swoimi rodzinami nawet nie myślą brać w niej udziału. Oni pierwsi czmychną stąd, by zdała od wojennych działań sterować ogłupionym i napuszczonym na Rosję motłochem.
  Będzie tego sporo.

  Polubienie

 5. Witam serdecznie admina z pięknego niedzielnego poranka.
  Zabiorę głos jako osoba odpowiedzialna i Polka patriotka aby sprostować kłamstwa na tej stronie, które wbrew polskiej racji stanu i zdrowemu rozsadkowi opluwaja polski rzad popierajac zbrodniczy i antyludzki kraj zwany Rosja z ludźmi niestety ogłupionymi kłamstwami rosyjskich mediów pracujacych dla elity rzadzacej Rosja.

  Przypomnienie krótkich faktów.
  To nie Ukraina napadła na Rosję tylko Rosja na Ukrainę nie wypowiadajac Ukrainie nawet wojny i mordujac niewinnych Ukraińców. Oczywiście wszystkie zarzuty pod adresem Ukrainy były nieprawda wyssana z palca jeżeli chodzi o faszyzm. W dzisiejszej Rosji istnieje 100 organizacji neofaszystowskich czy z tego powodu ktoś napada na Rosję. W okresie drugiej wojny światowej było około 300 organizacji wojskowych rosyjskich faszystowskich, które walczyły u boku armii Hitlera. Rekrutowano tych Rosjan głównie w obozach jenieckich, ale nie tylko.
  Proszę kupić i przeczytać ksiazke profesora Timothy Snyder o trzech kryteriach państwa faszystowskiego, które spełnia Rosja.
  Na koniec bo nie mam czasu dziś pisać robię mojemu staremu śniadanie napiszę, że akty oskarżenia dla zbrodniarzy z armii rosyjskiej prokuratura na Ukrainie ma już gotowe. Wszystkie dowody zbrodni rosyjskich przekazywane sa do Hagi. Putina nie zdażymy już osadzić poniewaz umiera na raka krwi i raka trzustki według nawet już lekarzy z Moskwy, ale zostana skazani na karę śmierci w Hadze następujacy zbrodniarze wojenni z Rosji z elity kremlowskiej.
  1. Szojgu minister obrony Rosji oraz jego podwładni między innymi generał Gierasimow majacy krew na rekach kobiet , dzieci i mężczyzn ukraińskich. Akty oskarżenia sa na ukończeniu.
  2. Minister spraw zagranicznych Sergiej Wiktorowicz Ławrow za zbrodnicza polityke zagraniczna Rosji.
  3. Dimitrij Siergiejewicz Pieskow- rzecznik prasowy prezydenta Putina.
  4. Marija Zacharowa dziennikarka rosyjska pracujaca dla rosyjskiego MSZ.
  Nie będę wymieniała tu wszystkich bo do wieczora by mi zajęło wymienianie listy rosyjskich zbrodniarzy wojennych. Wymieniłam tylko u góry czterech najważniejszych, którzy niebawem będa odpowiadać w Hadze w Międzynarodowym Trybunale na swoje zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości. Każda z tych musi się liczyć z kara śmierci.
  Pozdrawiam admina.

  Polubienie

  1. Bzdury! Ukraina przez ostatnie 8 lat bombardowała osiedla w Donbasie. Rozmieściła ok. 100 tyś żołnierzy przy granicy z Donbasem w lutym więc wyraźnie planowała atak na Donbas i kolejne zbrodnie na ludności cywilnej. Dlatego Rosja zrobiła atak wyprzedzający aby ochronić rosyjskojęzyczną ludność w Donbasie.
   Poza tym nie ma żadnych dowodów na rzekome zbrodnie
   To są tylko kłamstwa syjonistycznej telewizji. Jest wiele relacji naocznych świadków że zbrodni dokonywali ukraińscy żołnierze (m.in. w Buczy, wystrzelenie pocisku Toczka U na Donieck i wiele innych). Proszę tu nie siać dezinformacji z łże mediów głównego ścieku.

   Polubienie

 6. Szanowny adminie na koniec. Tekst, który zamieściłeś z internetu szkalujacy polski legalny rzad oraz powtarzajacy brednie rosyjskiej propagandy musisz usunać do dnia 10 sierpnia tyle masz czasu na usuniecie tego antypolskiego tekstu atakujacego legalne polskie władze. Demokracja demokracja, ale i ona ma swoje granice. Gdyby autor tego tekstu tak atakował Putina w jego kraju nie miał by prawa w Rosji nawet sekundy przeżyć bo został by otruty znanymi specyfikami, które w takich przypadkach stosuje wywiad GRU i FSBR.
  Przepraszam nie musisz usunac, ale wtedy będziesz musiał się liczyć z konsekwencjami po pierwsze usunięcie twojego antypolskiego prorosyjskiego bloga, który promuje kłamliwa propagandę zbrodniarzy wojennych z Rosji przez wordpress.com tam masz hosting inne firmy też raczej takich tekstów nie będa tolerować jak było to w przypadku Wierni Polsce pana andrzeja a po drugie jeżeli odpowiednie prawo wejdzie w życie zapłacisz wysoka grzywne za publikacje na twoim blogu antypolskich tekstów podlanych sosem propagandy rosyjskiej antypolskiej i atakujacych fakenewsami polski legalny rzad. To będzie w Polsce karalne. Dobra rada dla ciebie adminie a ty zrobisz co uważasz za stosowne bo jak wiesz wolność słowa jak wszystko w naszym życiu ma odpowednia wytrzymałość materiału.
  Pozdrawiam pana Piotra, który od dziś odpoczywa w Krościenku.
  Przepraszam za błędy to z winy mojej klawiatury.
  Miłej niedzieli adminie życzę i dobrego odpoczynku w ta piękna niedzielę i jeszcze raz dziękuję wszystkim wielu Polakom za pomoc Ukrainie. To jest coś wielkiego.
  Wczoraj ogladałam mecz naszych tenisistek Agnieszki Radwańskiej i Igi Światek naszej najlepszej tenisistki na świecie. Mecz był bardzo ciekawy a cały dochód było mnóstwo ludzi przeznaczony będzie na pomoc dla Ukrainy. Był także na meczu w Polsce były najlepszy piłkarz świata Andrij Szewczenko, który w cudownych słowach podziękował narodowi polskiemu za wielka pomoc dla Ukrainy. Piękna impreza i piękny cel imprezy. Dziękujemy wszystkich przyjaciołom Ukrainy, których w Polsce jest 96 procent. Jesteście wielcy.
  Dodam na koniec, że WPS1 został dwa miesiace temu zgłoszony do wordpress.com za swoja agresję. Sprawy sa na dobrej drodze, ale jeszcze to potrwa do listopada zanim ten portal zostanie zawieszony tym bardziej po wejściu nowego prawa przeciwko rosyjskim trollom i hejterom na stronach polskiego internetu.

  Polubienie

  1. Nie strasz pan nie strasz bo się zesrasz. Mam prawo krytykować polskiego (dla mnie polskojęzycznego premiera) i tyle. Podżegaczy wojennych należy ostro krytykować bez względu na to czy jest to zwykły Kowalski czy też premier, a jeśli premier to w szczególności. On działa wbrew polskiej racji stanu wzywając do unicestwienia kultury rosyjskiej a więc ewidentnie podżega do wojny. Jak będzie trzeba znajdę ten artykuł z The Telegraph i w całości przytoczę tu lub gdzie indziej jak będzie trzeba.

   Polubienie

 7. Kończac dodam, że znowu z braku czasu nawet w niedzielę nie zauważyłam, że wklepał mi się do przegladarki nick pana Piotra bardzo serdecznie przepraszam pana Piotra bo tekst nie jest jego autorstwa. Proszę admina o poprawienie nicku na właściwy.

  Polubienie

  1. Wychodzi na to, że często używasz Nano pseudonimu Trzpil i stąd te pomyłki.
   Masz ten nick w pamięci panelu komentowania.
   Pod tym nickiem wiele już nikczemności zamieszczono po blogach.

   Polubienie

 8. Dzień dobry.
  Jestem studentem II roku politologii w Krakowie. Lipiec postanowiłem poświęcić na pisanie pracy zadanej mi przez mgr z wydziału historii współczesnej o internautach i ich zapatrywaniach na to co się dzieje na świecie ze szczególnym uwzględnieniem popierania przez nich geopolitycznie Rosji. Muszę stwierdzić, że na ten portal trafiłem z wyszukiwarki google, ale to jest oczywiste. Niestety jest to kolejny portal oprócz pięciu z którymi się już zapoznałem oparty jedynie na nieprawdziwych informacjach zwanych z angielska fejkami. Nic tu nie ma wartościowego na wysokim poziomie abym mógł skorzystać z materiałów na tej stronie. Większość informacji tutaj powiela informacje z mediów rosyjskich. Niestety nie doczytałem wartościowych głosów a jedynie tylko wzajemne przepychanki kilku komentatorów na poziomie umysłowym może 6 letniego dziecka. Wzajemne oskarżenia i straszenie się wymiarem sprawiedliwości. Robi to wrażenie czytania tekstów ludzi, którym coś brakuje w mózgu i proszę się na mnie nie obrazić, ale tak to widzę z pozycji świeżego czytelnika czy może raczej rozczarowanego byłego czytelnika. Oczywiście można mieć różne zapatrywania na problemy światowe, ale nie należy robić tego na poziomie umysłowym dzieci bo wiadomo dzieci jak to dzieci.
  Dziękuję ale z wiadomości na tej stronie nie skorzystam bo po prostu szkoda czasu na wielki śmietnik. Pozdrawiam.

  Polubienie

  1. Panie Orłowski, na razie pierdolisz pan, jak potłuczony w sądzie.
   Już widać, że z pana żaden historyk nie będzie.
   Szkoda tylko pieniędzy na kształcenie takich, jak pan. Idź chłopie lepiej do jakiejś roboty, może wtedy jakaś korzyść z ciebie będzie.

   Polubienie

   1. Do komentatora pani Niusia.
    Bardzo pani dziękuję za komentarz do mojego wpisu i przyjmuję go na klatę. Mogłaby mi pani powiedzieć a może po prostu napisać w punktach jakie korzyści ma Polska z tego, że pani mieszka w Polsce. Proszę o odpowiedz na moje pytanie w formie punktowej. W ramach wyjaśnienia muszę pani przekazać informację, że nie płaci pani żadnych pieniędzy na moje wykształcenie ponieważ studiuję na komercyjnej uczelni jak już pisałem w Krakowie i czynsz opłacam sam z moich pieniędzy zarobionych w czasie wakacji plus w małym stopniu mam pomoc od rodziców. Dziękuję za pani komentarz i się żegnam.

    Polubienie

   2. Droga komentatorko jeszcze jedna uwaga na koniec. Proszę nie używać przekleństw nie tylko na stronach internetowych bo tutaj obniża pani widoczność tego bloga a poza internetem to też świadczy to o pani. Mamy piękny polski język po co plugawić. Pozdrawiam z pięknego Krakowa.

    Polubienie

  2. Odpisałem Panu na maila. Wykazałem tam Panu że bzdury pan piszesz i nic pan nie wiesz o tym co faktycznie dzieje się na Ukrainie. Pańska praca oparta na narracji z łże mediów nie będzie miała żadnej wartości naukowej.

   Polubienie

 9. Zapomniałem dodać chociaż to już nie moje kompetencje, ale jak w Stajni Augiasza dobrze nam znanej z mitologii należało by tu zrobić ład poprzez podziękowanie takim osobom jak (zapomniałem tylko zerknę) jak komentator nana, komentator pan Trzpil, komentator pan Mirosław, komentator pan niusio. Potem może by trzeba było więcej dać coś od siebie a nie tylko bazować na informacjach z Rosji bo wiadomo, że jedna i druga strona konfliktu ma swoich ludzi od propagandy może strona rosyjska dużo bardziej doświadczonych. Trzeba też dogłębnie udowadniać swoje tezy, ale nie na informacjach nieprawdziwych. Wtedy ta strona może w skali 1 do 10 uzyska ocenę 5.
  Pozdrawiam.

  Polubienie

 10. Pani Niusiu, szkoda tylko Pani czasu i zdrowia a karmienie tego pod zamojskiego troll.
  Panie Adminie, szkoda Pana czasu na odpowiednie, na „lewego” mejla.
  To pro banderowska gnida (Trzpil) zmieniła pseudonim, bo myśli, że uniknie odpowiedzialności za śmierć dzieci, które zaszczepione zostały przez swoich rodziców wskutek jego nagonek i zachęcania.
  Będzie odpowiadał. Już prowadzone są działania faktograficzne w tej przedmiotowej sprawie.
  Podobnie trwa taka sama procedura w stosunku do komentatorki Nany, czy podobnie nawoływała po blogach do szczepienia dzieci.

  Polubienie

 11. Pani Niusiu, szkoda tylko Pani czasu i zdrowia a karmienie tego pod zamojskiego trolla.
  Panie Adminie, szkoda Pana czasu na odpowiadanie, na „lewego” mejla.
  To pro banderowska gnida (Trzpil) zmieniła pseudonim, bo myśli, że uniknie odpowiedzialności za śmierć dzieci, które zaszczepione zostały przez swoich rodziców wskutek jego nagonek i zachęcania.
  Będzie odpowiadał. Już prowadzone są działania faktograficzne w tej przedmiotowej sprawie.
  Podobnie trwa taka sama procedura w stosunku do komentatorki Nany, czy podobnie nawoływała po blogach do szczepienia dzieci?

  Polubienie

 12. Ponieważ pan Mirosław po raz kolejny zastrasza mnie na pana portalu bezprawnie organami ścigania bez żadnej reakcji z pana strony podjęłam nstępujace kroki. W zwiazku z bezprawnym zastraszaniem mnie na pana blogu jutro udaję się do mojego prawnika i przedstawię mu wpisy pana Mirosława. Drogi adminie dobrze wiesz, że nigdy nie reaguje na posty mnie obrażajace, ale w tym wypadku miarka się przebrała podobnie jak w wypadku pana Piotra, który się przekonał, że internet nie jest anonimowy i trzeba się liczyć z konsekwencjami gdy łamie się prawo.
  Ponieważ nie jestem biegła w informatyce mój stary dziś jeszcze wykona kopię wpisów pana Mirosława, które jutro pokażę mojemu prawnikowi. Jeżeli doszło do złamania prawa i bezprawnego zastraszania mnie wielokrotnie organami ścigania jutro sprawa zostanie zgłoszona na policji w Rykach gdzie aktualnie mieszkam. Bardzo bym prosiła o jakiś kontakt do pana jak numer telefonu bo mój prawnik będzie się z panem kontaktował gdyż pan pełni rolę admina. Jeżeli nie telefonicznie proszę o wysłanie emailem innych danych do pana kontaktowych bo reszta to zależy od policji i prokuratura, który po sprawdzeniu wpisów pana Mirka zdecyduje o ustaleniu jego numeru IP komputera. Życzę miłego wieczoru.

  Polubienie

  1. Nie pierdol podła bezszczelna babo.
   Nikt cię kurwa nie zstrasza bezczelna babo. Wypierdalaj stąd. Nie tak dawno hajlowałaś tutaj faszystowsko – banderowskimi pozdrowieniami. Używasz pseudonimu Trzpil, co wyżej się wydało, a właśnie niejaki Trzpil nawoływał tutaj do szczepienia dzieci.
   Czego się kurwa boisz, że będzie sprawdzane ile osób pod tym nickiem gardłowało za szczepieniami dzieci. Jeżeli jesteś w porządku to czego się boisz. Idź na policję, niech ci dadzą ochronę, że boisz się chodzić srać na ogród. Poszła won stąd wredna i podła babo.
   Jutro twoje wyroki w stosunku do osób z Rosji, które wyżej wymieniłeś zostaną przekazane do rosyjskiej ambasady i nie jest to żadne straszenie, ale normalność. Nie będziesz się tutaj panoszyła gnido jedna. Poszła won.

   Polubienie

  2. A co ty chora z nienawiści kobieto tutaj przylazłaś.
   Odgrażasz się, że niektóre blogi zamkną, ale nie doczkanie twoje siejąca nienawiścią babo.
   Prędzej Rosja zakończy robić porządek na Ukrainie, niż ty doczekasz swoich sądów w jakiejś Hadze okrutnego zachodu, który ze względu na skalę popełnionego barbarzyństwa w przeszłości nie ma moralnego prawa dotykać się Słowian.
   Więc co ty kurwa tutaj pierdolisz, jakbyś Polką nie była, a może ty nią nie jesteś?
   To wypierdalaj stąd rozumiesz?

   Polubienie

 13. Nie pierdol podła bezszczelna babo.
  Nikt cię kurwa nie zstrasza bezczelna babo. Wypierdalaj stąd. Nie tak dawno hajlowałaś tutaj faszystowsko – banderowskimi pozdrowieniami. Używasz pseudonimu Trzpil, co wyżej się wydało, a właśnie niejaki Trzpil nawoływał tutaj do szczepienia dzieci.
  Czego się kurwa boisz, że będzie sprawdzane ile osób pod tym nickiem gardłowało za szczepieniami dzieci. Jeżeli jesteś w porządku to czego się boisz. Idź na policję, niech ci dadzą ochronę, że boisz się chodzić srać na ogród. Poszła won stąd wredna i podła babo.
  Jutro twoje wyroki w stosunku do osób z Rosji, które wyżej wymieniłeś zostaną przekazane do rosyjskiej ambasady i nie jest to żadne straszenie, ale normalność. Nie będziesz się tutaj panoszyła gnido jedna. Poszła won.
  Z

  Polubienie

 14. Jaka bezczelna ta baba.
  Od samego rana sra na tym portalu pod różnymi nickami, a potem ma jeszcze pretensje, że się chce ją sprawdzić.
  A guzik ci do tego, że chcemy wiedzieć kim jesteś i co wcześniej wypisywałaś po blogach.
  Za to, co tutaj wyprawiasz powinnaś zostać zbanowana.
  Co kurwa sobie myślisz, że będziesz bezkarnie pierdoliła te swoje tutaj pro banderowskie kocopoły?
  Internet nie jest anonimowy.
  Zrzuty z ekranu są wciąż robione i chuj ci do tego.
  Komentuj w polskim interesie i nikt nie będzie robił kopii z ekranu.
  Admin zbanuj tę kobietę, bo ci blog zablokuje.

  Polubienie

 15. Kobieto patrzeć tylko, jak karma dopadnie cię je za to haniebne wypisywanie pod adresem władz Rosji. Zapamiętaj, że ci na górze zawsze się dogadają, ale możesz być ścigana dalej za to, co wyżej wypisywałaś. Są na to paragrafy tytułem osób, hymnu i flagi.
  Poczytaj sobie.
  Druga sprawa odnośnie szczepienia dzieci i dorosłych, to nikt bez posiadanego dyplomu medyka nie może naganiać do szczepienia, to wyłącznie sprawa służby zdrowia, która ponosi odpowiedzialność. Trzpil nie miał moralnego prawa, bo nie jest niestety medykiem. Pozostaje tylko kwestia ile osób ukrywa się pod pseudonimem Trzpil?

  Polubienie

 16. Przypomnienie krótkich faktów.
  To nie Ukraina napadła na Rosję tylko Rosja na Ukrainę nie wypowiadajac Ukrainie nawet wojny i mordujac niewinnych Ukraińców. Oczywiście wszystkie zarzuty pod adresem Ukrainy były nieprawda wyssana z palca jeżeli chodzi o faszyzm.

  Nie pierdol babo kłamstw, bo kłamiesz bezczelnie. Gdzie kurwa byłaś, jak banderowcy ostrzeliwali przez ostatnich osiem lat osiedla mieszkaniowe rosyjskojęzycznej ludności wschodniej Ukrainy. Gdzie kurwa wtedy byłaś pytam się ciebie. Nie kłam kurwa tutaj zakłamana babo. Rozumiesz!

  Polubienie

 17. Przypomnienie krótkich faktów.
  To nie Ukraina napadła na Rosję tylko Rosja na Ukrainę nie wypowiadajac Ukrainie nawet wojny i mordujac niewinnych Ukraińców. Oczywiście wszystkie zarzuty pod adresem Ukrainy były nieprawda wyssana z palca jeżeli chodzi o faszyzm.

  Nie pierdol babo kłamstw, bo kłamiesz bezczelnie. Gdzie kurwa byłaś, jak banderowcy ostrzeliwali przez ostatnich osiem lat osiedla mieszkaniowe rosyjskojęzycznej ludności wschodniej Ukrainy. Gdzie kurwa wtedy byłaś pytam się ciebie. Nie kłam kurwa tutaj zakłamana babo. Rozumiesz!

  A teraz jeszcze zastraszasz tutaj tutejszego Admina i mnie kurwa.
  Co ślepa i głucha byłaś przez ostatnich osiem lat?
  I jeszcze hajlujesz tutaj faszystowsko – banderowskimi okrzykami, co jest z urzędu karalne. Każdy rozgarnięty prawnik to ci powie.
  Co sądzisz kurwa, że jak rząd jest przeciwko Rosji, to tobie wszystko wolno? Prawo jest prawem i za takie hajlownie można ponieść konsekwencje karne. Ja na wszelki wypadek zrobiłem sobie zdjęcie twojego hajlownia, zanim Admin skasował.
  Powiedz to swojemu prawnikowi, że hajlowałaś podła hypokrytko.

  Polubienie

 18. Oczywiście wszystkie zarzuty pod adresem Ukrainy były nieprawda wyssana z palca jeżeli chodzi o faszyzm.

  Sama tutaj po faszystowsku hajlowałaś, a co dopiero mieliby banderowcy mordercy Polaków nie być z zarzutami o faszyzm. Daj od siebie przykład.

  Polubienie

 19. Podszywa się pod Trzpila, a potem pierdoli o jakichś pomyłkach. Co ty kurwa babo sobie myślisz, że my to idioci?
  A może zaszczepiona jesteś i ci się pierdoli w bani?
  Albo z tymi okrzykami, jak za Hitlera. Co to kurwa jest?
  Panie Mirosławie, szkoda tylko zdrowia na tę osobę.
  Od września ponownie nakręcać będą pierdolca pandemicznego, więc trzeba obserwować, co tym razem będą wypisywać w necie ci wszyscy gieroje czy jak zwał heroje.

  Polubienie

  1. Ale żeście wkurzyli nane. Ona jest spokojna, ale do czasu. Pewnie będzie jak u mnie telefon od jej prawnika do Kamandy APA czyli Mirka i niusi he he. Jeżeli nie przeprosicie jej spotkacie się z nana w sądzie o ile jej prawnik stwierdzi że mocno przegieliscie ja przeprosiłem nane dlatego mi się upiekło.

   Polubienie

 20. Wielka szkoda, że kilka osób robi z tego bloga szambo bo odstręcza to od czytania. Mam gdzieś wasze kłótnie czy zwady rozumiecie to do kurwy nędzy czy nie? Chcecie się kłócić umówcie się gdzieś na ustawkę w ustronnym miejscu jak faceci. Tutaj nie jest miejsce na kłótnie między frustratami i wzajemne pretensje. Dziwię się administratorowi, że na to pozwala, ale nie mój cyrk nie moje małpy albo proszę dać mi administrowanie to wywalę to tałatajstwo za sekundę.

  Polubienie

   1. Dziękuję za odpowiedz administratorze. Dziś naliczyłem 20 wpisów o niczym i przy każdym nowym temacie to samo. Ile można. Mirosław, Niusia, Trzpil i nana moja stara była znajoma załatwiajcie swoje sprawy gdzie indziej bo naprawdę któregoś dnia jak mnie wkurwicie to was opierdolę jak bure suki. Jeszcze trochę póki mam jeszcze cierpliwość do was i admina proszę o zrobienie w końcu ładu.

    Polubienie

  1. To było do niejakiego Trzpila, który naganiał rodziców do szczepienia swoich dzieci podczas ostatniej pseudo pandemicznej hucpy.

   Powinien zostać zbanowany.

   Polubienie

   1. Anonim wsadź sobie kutasa do dziury w płocie i krzycz kocham Rosję i Władka nawet jak się zaszczepił a tak naprawdę coraz bardziej mi was szkoda moskiewskie antypolskie kurwy chciałbym kiedyś przy was nasrać i naszczec na waszą zbrodnicza ruska flage, której oddajecie pokłony wy sowieckie antypolskie kurwy spiskujace przeciwko Polsce u ruskich to jest moje marzenie życie może kiedyś się spelni ale sraka na ta ruska szmatę musi być duża najlepiej po zjedzeniu ruskiej odmiany Macdonalda która okradli firmie matce zresztą tak naprawdę ruskie kacapskie psy zawsze byli złodziejami czyjejś wartości intelektualnej sami nic nie potrafią wymyśleć tylko kradną czyjejś wynalazki tak było z bomba atomowa czy z samochodami francuskimi ale nie tylko a wy co jeszcze nie na skardze
    u ambasadorka kacapskiego z czerwonymi buraczkami na łbie jakimi go w Polsce poczęstowano he he he.

    Polubione przez 1 osoba

   2. Już nawet takie kitajce Chińczyki , którzy już sobie ostrza apetyty na Syberię potrafili wymyśleć i stworzyć całkiem dobre produkty jak smartfony z 5 G a wasi puści jak beczka po kapuście kacapy nawet i prostego smartfona nie potrafią zrobić a za ZSRR szczytem techniki były ruskie telewizory rubiny i elektrony których kineskopy się paliły po paru dniach używania tych telewizorów. Dziś w putanowej Rosji zbrodniczej kacapstwo zostało odcięte od wysokiej jakości technologii także zostały kacapstwu lady bez ABS i innych nowinek , które cud kacapskie samochody psują się po miesięcznym używaniu i ruska odmiana coca coli śmierdząca moczem oraz zepsute hamburgery z ruskiego Macdonalda śmierdzące gównem nawet bez frytek bo są sankcje i nawet ruskim kartofli zabrakło aby dodać frytki do maca.Taka jest wasza Rosja kraj zbrodniczy he he he. Rosjanie na swoim ruskim eBayu ci bogaci Rosjanie tak nie mogą żyć bez coca coli i maca że płacą za oryginalne te towary olbrzymie pieniądze za butelkę coca coli 300 złotych za cały zestaw maca z Macdonalda 1500 złotych w przeliczeniu na polską walutę bu bu ha ha ha jajca .

    Polubienie

  2. Paszol won ruska kurwo ku Kremlowi do swoich pracodawców. Nie wstyd ci jeść polskiego chleba i oddychać polskim powietrzem zapluty kacapie. Nie masz prawa nazywać się Polakiem ruski pachołku popierający zbrodnie kału ruskiego na narodzie ukrainskim. Jesteś tylko kawałkiem nic nie wartego kacapskiego propagandzisty na którego ja nawet bym nie splunął bo dla mnie ślina jest bezcenna dla organizmu i nigdy jej nie tracę na faszystowskie psy kremlowskie propagujące faszystowskie rosyjskie symbole w postaci litery Z, ale jak zapowiedział wczoraj Andrzej Duda ze swoim odpowiednikiem litewskim Polska pójdzie śladami Litwy i już niebawem używanie faszystowskich zbrodniczych rosyjskich symboli litera Z będzie w Polsce karalne kara od 2 lat do 5 lat Także niech wam ruskie smieci nie przyjdzie do głowy sławić u nas w Polsce litery Z.

   Polubienie

 21. Kraj zbrodniczy kacapski zwany Rosja od Iwana Groźnego do czasów putinowskich mordujacy ludzi milionami i podbijajacy inne kraje siłowo majacy ludzki potencjal na poziomie 160 mln mongołow napłodzonych przez Złota Orde gdy ona na tych terenach rzadzila nie potrafi skonstruować prostego smartfona czy wyhodować zimeniaków choćby na frytki do kacapskiej odmiany macdonalda nie mówiac już o dobrym samochodzie.
  Niech sie wasz putan uczy od byłego szefa Kołchozu białoruskiego jak zrobić pyszna marchewke bez GMO bu bu ha ha ha

  Polubienie

 22. Tylko dlatego, że jestem stałym czytelnikiem tego bloga poświęciłem wczoraj swój czas, aby delikatnie zwrócić uwagę administratorowi co ma zrobić aby ukrócić działalność tutaj śmieciarzy typu Tpil, Mirosław, niusia czy nana, chociaż nana od co najmniej dwóch lat przeszła na zło. Skoro nie wzięto moich propozycji pod uwagę rezygnuję z czytania bloga i cofam rekomendację dla niego. Przyszłość pokaże czy tu wrócę o ile dostrzegę tu zmiany na lepsze oraz likwidacje na tym blogu śmietnika.

  Polubienie

  1. @Kmieć.
   Witaj Kmieciu. Dwa lata przerwy cię nie słyszałam, ale dam ci jedna uwagę. Nie udałam się na zła stronę mocy a ciagle służę dobru. Dobrze wiesz, że ostro krytykowałam wszystkie interwencje USA i NATO w innych krajach i nie zmieniłam zdania bo zawsze biorę stronę słabszych chociaż jasno trzeba przyznać, że marines nie byli tak brutalni jak obecnie armia Putina na czy w Ukrainie kwestia gramatyki. Zawsze bronię swojego zdania i honoru jak również opinii tak jak pomagam teraz Ukraińcom doświadczonym strasznie przez wojnę i jestem przekonana, że robię dobrze mimo obelg i zastraszania mnie w internecie przez prorosyjskie trolle opłacane przez Putina bo mało takich trolli popiera Moskwę dla idei. Kmieciu dobrze wiesz, że jestem cierpliwa, ale wiesz również, że jak ktoś mnie traktuje jak szmatę może tego mocno pożałować. Ty to dobrze rozumiesz.
   Do Mirosława trolla rosyjskiego na tym blogu.
   Sprawa wczoraj została przekazana mojemu prawnikowi w liczbie 10 wpisów zapisanych na mój komputer autorstwa pana Mirosława agresywnych w stosunku do mojej osoby. Ponieważ prawnik jest zajęty nie tylko moja sprawa wpisy pana Mirosława zostana przeanalizowane pod katem łamania prawa w internecie typu zastraszanie bezprawne wymiarem sprawiedliwości dotyczace szczepień przeciwko covid19 jak również inne zastraszania i nękania w internecie. Jeżeli prawnik uzna że ma podstawy ku temu aby sprawę skierować na policję i do prokuratora za nękanie i łamanie prawa poprzez bezprawne straszenie organami wymiaru sprawiedliwości dowody w postaci wpisów pana Mirosława zostana przekazane na policję przez mojego prawnika i to prokurator jakie paragrafy KK zostały złamane przez pana Mirosława w jego wpisach w internecie skierowanych na tym blogu. Ponieważ nie było reakcji admina nie zwrócił on uwagi swojemu komentatorowi sprawa zostanie przekazana również do wordpress. com gdzie blog ma hosting.
   Kończac Kmieciu zgodnie z twoim życzeniem opuszczam ten blog . Mam nadzieję, że inni śmieciarze, których wymieniłeś będa mieć honor i zrobia to samo.
   Serdecznie pozdrawiam.
   PS.Kmieć przeciwnik, ale nie mój wróg.
   PS. Oczywiście rekomenduje, żeby pan Mirosław skorzystał również z prawnika. Na pewno będzie to dobre dla pana Mirosława rozwiazanie. Wszystkie wpisy do mnie pana Mirosława, Mirka, niusi i anonima pełne agresji do mojej osoby zostały zabezpieczone przez zrobienie zdjęć wpisów na smartfonie oraz zapisanie ich na twardym dysku komputera..

   Polubienie

   1. Adminie prosiłam bardzo długo pana Mirosława aby się uspokoił byłam bardzo cierpliwa niestety pan Mirosław ciagle mnie atakował straszył jakimiś sadami. Wszystko ma swoje granice. Mój prawnik tak ustalił, że maja się tutaj ukazać przeprosiny pana Mirosława do 20 sierpnia jeżeli nie to sprawa pójdzie już swoim torem. Nie wykluczam, że mój prawnik będzie się z toba kontaktował ponieważ jesteś administratorem bloga gdzie były umieszczane pogróżki co do mojej osoby.
    Pozdrawiam.

    Polubienie

   2. Rozumiem. Za Mirosława i innych komentujących nie odpowiadam. Jak będzie trzeba mogę udostępnić prawnikowi adresy IP i e-mail bo te dane mam. Tylko musi mi przysłać chyba skan pisma w tej sprawie na maila bo tak to nie wiem czy mogę te dane ze względu na RODO udostępnić. Nie chcę potem mieć problemów, że ujawniłem dane bezzasadnie.

    Polubienie

  2. Witam Kmieciu. Trzpila ostatnio zablokowałem, bo miałem dość jego spamowania ciągłego tutaj. Nie wiem czy zauważyłeś, ale od kilku dni go nie ma. Zniknął też Norman500, bo to Trzpil (ten sam adres IP). Skończy się wreszcie to bredzenie o waginie Zacharowej, ruchaniu itp. A co do Twojej rekomendacji – cóż rób jak uważasz.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: