Jak Żydzi likwidowali polskich patriotów

Poniższym film opowiada o tym jak chazarscy żydzi mordowali Polaków walczących o wolność i tożsamość narodową po II wojnie światowej. Jest też sporo o tym jak żydostwo oskarża nas fałszywie o ich mordowanie podczas Holokaustu i próbuje nas ograbić. Każdy Polak powinien to obejrzeć.

https://gloria.tv/share/4BerqWE1CrgdAppepxsyCyuPB#1490

Australia: naukowcy znaleźli krystaliczne struktury we krwi zaszczepionych na COVID. To tlenek grafenu

Badania metodą spektroskopii mikro-Ramana ujawniło, że w „szczepionkach” na COVID-19 Pfizera i innych marek jest tlenek grafenu. Te krystaliczne struktury we krwi tych co przyjęli preparat na COVID-19 znaleźli różni lekarze w różnych krajach. Nigdy wcześniej takich struktur we krwi zaszczepionych lekarze nie widzieli. Poniżej film w którym kobieta o tym wszystkim mówi.

https://fakto.pl/index.php/video/co-znalezli-australijscy-lekarze-w-krwi-zaszczepionych-na-covid-19

Tutaj artykuł o którym jest mowa w filmie – badania zrobione przez profesora Pablo Campra z Uniwersytetu w Almerii rok temu na 7 różnych losowo wybranych próbkach preparatów na COVID-19 czterech różnych producentów (po angielsku): https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES

Streszczenie artykułu:

Przedstawiamy tutaj nasze badania nad obecnością grafenu w szczepionkach przeciw Covid. Przeprowadziliśmy losowe badanie przesiewowe nanocząstek grafenopodobnych widocznych pod mikroskopem optycznym w siedmiu losowych próbkach fiolek z czterech różnych znaków towarowych, łącząc obrazy z ich sygnaturami spektralnymi drgań RAMAN.

Dzięki tej technice, zwanej micro-RAMAN, byliśmy w stanie określić obecność grafenu w tych próbkach, po zbadaniu pod mikroskopem optycznym ponad 110 obiektów wybranych pod kątem ich wyglądu przypominającego grafen. Spośród nich wyselekcjonowano grupę 28 obiektów, ze względu na zgodność zarówno obrazów, jak i widm z obecnością pochodnych grafenu, na podstawie zgodności tych sygnałów z sygnałami uzyskanymi z norm i literatury naukowej. W 8 z nich identyfikację struktur tlenku grafenu można uznać za rozstrzygającą ze względu na wysoką korelację spektralną ze wzorcem. W pozostałych 20 obiektach obrazy sprzężone z sygnałami Ramana wykazują bardzo wysoki poziom kompatybilności z nieokreślonymi strukturami grafenowymi, jednak odmiennymi od zastosowanego tutaj wzorca.

Badania te pozostają otwarte i są udostępniane społeczności naukowej do dyskusji. Apelujemy do niezależnych badaczy, bez konfliktu interesów lub współpracy z jakąkolwiek instytucją, do przeprowadzenia szerszej kontranalizy tych produktów w celu uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy na temat składu i potencjalnego zagrożenia dla zdrowia tych eksperymentalnych leków, przypominając, że materiały grafenowe potencjalna toksyczność dla ludzi i jej obecność nie została zgłoszona w żadnym zezwoleniu na zastosowanie awaryjne.

Tlenek grafenu jest toksyną i nie powinien być nigdy w żadnej szczepionce.

Powyższe badania nie są w pełni wiarygodne, gdyż zrobiono je tylko na 7 próbkach. Jednak wybrano je losowo i pochodzą od 4 różnych producentów i we wszystkich z nich zidentyfikowano albo jednoznacznie tlenek grafenu albo struktury bardzo go przypominające. W takiej sytuacji nie można mówić o przypadku. To jest celowe działanie wskazujące na zaplanowane ludobójstwo. Teoria spiskowa przestaje być teorią, a staje się spiskową praktyką dziejów.