Parlament Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego

Powstał zgodnie z prawem do samostanowienia narodów Parlament Ludności Rdzennej Narodu Sławiańskiego. To co piszą brzmi zachęcająco.

http://parlamentludnoscirdzennej.pl/

Wydają też karty identyfikacyjne żywego człowieka (jak dowód tożsamości człowieka zamiast dowodu osobistego III RP który dotyczy fikcji prawnej z art. 43 kodeksu cywilnego).

Jestem sceptyczny co do tych kart. Kto to konkretnie wydaje? Brak danych i podpisu tego człowieka. Poza tym na drugiej stronie jest imię i nazwisko napisane wielkimi literami. Jest też jakiś tasiemcowy numer, który chyba zawiera PESEL. Po co PESEL żywemu, wolnemu człowiekowi? Poza tym jest termin ważności i do tego bardzo krótki, bo tylko 2 lata. Wygląda to mocno podejrzanie dla mnie.

Ważny wyrok w sprawie „szczepionek” na COVID-19

Na temat tego wyroku jest cisza, a wydany on został ponad roku temu i jest prawomocny.

Damian, student, zadał Ministrowi chorób i śmierci, zwanemu dla zmylenia przeciwnika Ministerem Zdrowia, pytania w sprawie tzw. szczepionek na COVID-19. Na część z nich nie uzyskał odpowiedzi. Wniósł więc sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I 8 lipca 2021 r. sąd orzekł, że Adam Niedzielski, albo jego urzędnicy, musi odpowiedzieć na wszystkie postawione przez Damiana pytania.

Wyrok jest dostępny na stronie
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/560470AB08

Sąd wskazał, że: „Elementem rzetelności działania organów demokratycznego państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, łączącego się z powszechnie aprobowaną w państwach demokratycznych, zasadą „otwartego rządu”, oznaczającą transparentność działalności wszystkich organów władz publicznych (por. wyrok NSA z 10 stycznia 2014 r. , I OSK 2213/13, publik. http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Po wyroku sądu minister odpowiedział na część pytań, ale na część dalej nie odpowiedział. Odpowiedzi ministra na piśmie po wyroku WSA można znaleźć tutaj: https://stopnop.com.pl/student-wygral-z-ministrem-zdrowia-w-sprawie-informacji-o-preparatach/?fbclid=IwAR1Kccbb6rg4Nm9sc_VtlE2ltgQqdhpKCucEvQWWleoFCdFQDN46Ry1V3K0

Minister nie udzielił też żadnej odpowiedzi na pytania nr 7 „Czy lekarze byli szkoleni w sprawie szczepień przeciwko COVID-19? Jeśli tak, to w jaki sposób rozdysponowano fundusze na ten cel? Kto wspierał te szkolenia? Czy była to jakaś firma farmaceutyczna?”

Także nie została udzielona odpowiedź na pytanie nr 8 „Jakie dowody bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19 posiada Ministerstwo Zdrowia? Czy wśród tychże dowodów są dokumenty urzędowe, czy tylko badania naukowe?

Nie udzielono też odpowiedzi na pytanie nr 9 dotyczące „Podania imion, nazwisk i funkcji publicznych przez urzędników wchodzących w skład zespołu który opiniował i zatwierdził szczepionki przeciwko C0VID-19”.

Ponadto nie udzielono pełnej odpowiedzi na pytanie nr 10 „Kto ocenił szczepionkę przeciwko C0V1D-19 jako bezpieczną dla społeczeństwa?”

Z powyższego wynika, że minister nie przedstawił żądanych przez Damiana żadnych dowodów na bezpieczeństwo tzw. szczepionek na COVID-19. Nie podał też kto opiniował i zatwierdził te „szczepionki” ani kto oceniał ich bezpieczeństwo.

Wyrok ten i brak przedstawienia dowodów bezpieczeństwa „szczepionek” przeciwko COVID-19 umożliwi wielu osobom „zaszczepionym” lub dyskryminowanym za brak „szczepionki” domaganie się odszkodowań od Ministerstwa „Zdrowia”. Nie udzielając bowiem odpowiedzi i nie przedstawiając dowodów na bezpieczeństwo tych preparatów inżynierii genetycznej (bo tym one faktycznie są) minister przyznaje, choć nie wprost, że te preparaty bezpieczne nie są.
Mam jednak poważne wątpliwości czy to wystarczy, aby uzyskać odszkodowania. Każdy kto przyjął ten preparat inżynierii genetycznej podpisał przecież przed przyjęciem każdej dawki tego eliksiru oświadczenie, że wyraża zgodę na udział w eksperymencie medycznym. Jeżeli ktoś automatycznie i bezmyślnie podpisał to bez czytania to jego strata i nikogo to nie będzie obchodzić ani wzruszać. W sądzie francuskim odrzucono pozew rodziny zmarłego po „szczepieniu” kowidowym przeciwko firmie ubezpieczeniowej, która nie wypłaciła odszkodowania z polisy na życie. Sędzia motywował to tym, że zmarły wiedział, że bierze udział w eksperymencie medycznym, zgodził się na to, bo podpisał oświadczenie, a więc wiedział że to jest potencjalne samobójstwo. I dlatego odszkodowanie za samobójstwo się nie należy.

Polskojęzyczne elity wyhodowało WEF Klausa Schwaba

Takie są fakty. Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki, Rafał Trzaskowski, a wcześniej HGW, Donald Tusk, Paweł Piskorski. Waldemar Pawlak, Jan Maria Rokita czy Tomasz Lis to wszystko są osobnicy wyszkoleni przez Światowe Forum Ekonomiczne Klausa Schwaba i wykonują ich polecenia jako POP-y tj. pełniący obowiązki Polaków (bo Naród Polski dawno abdykował z bycia suwerenem).
Szczegóły tutaj: https://kamilosieglewski.substack.com/p/wazne-world-economic-forum-wyhodowao

O Szczodrych Godach i pogaństwie

SZCZODRE GODY

W SŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI jest ważna PRZEMIANA.
Zwycięstwo Światła, a Ciemności przegrana.
Czas, w którym zaczyna przybywać
Dnia, a Nocy długiej szybko ubywać.

KOLĘDĄ Słowianie zwali ŚWIĘTO GODOWE.
Święto celebrujące PRZESILENIE ZIMOWE.
Poprzedzone jest SZCZODRYM WIECZOREM
Gdzie tradycja i wiara łączą się z humorem.

Istniał zwyczaj między Ziemią, a Niebem,
U Słowian, łamania i dzielenia się chlebem.
Dla duchów przodków stało na stole NAKRYCIE,
DODATKOWE przy niespodziewanej wizycie.

Zimowy WELES to nasz Słowiański Bóg,
Który w GODOWE ŚWIĘTO przekraczał nasz próg.
Opiekun magii, bogactwa i wiedzy,
Bydła, dzikich zwierząt oraz pasterzy.

Ścielenie siana lub słomy pod nakryciem stołu
Służyło wróżbom określającym przychylność pospołu.
Dekorowano PODŁAŹNICZKĘ – gałąź jodły, świerku lub sosny
Podwieszaną pod sufitem, stwarzając klimat radosny.

Był też zwyczaj w kącie izby stawiania,
Suszonymi owocami i orzechami go dekorowania,
DIDUCHApierwszego zżętego snopa żyta.
To z nasion pochodzących z kłosów tegoż snopa
Rozpoczynało się wiosenny siew z ręki chłopa.

W SZCZODRY WIECZÓR otrzymywały upominki i nasze Pociechy.
Tak zwane SZCZODRAKI: suszone jabłuszka, śliwki oraz orzechy.
Po uczcie: igrce, swawole, wchodzenie na brzozę,
By potem, wesołe, ale i zmęczone, paść na łoże.

W tradycji PRZESILENIE ZIMOWE poświęcone także było
Duszom Przodków Zmarłych, o których wiele się mówiło.
By Dusze Zmarłych mogły się ogrzać i być blisko
Na cmentarzach były rytualne uczty i palono ognisko.

To SŁOWIAŃSKIE ŚWIĘTA są Bogu jak widać bliskie,
A nie te kościelne: pełne mamony, blichtru i śliskie.
Bo były pierwsze, przyjazne, Naturze i Człowiekowi bliższe.
Nie są pogańskie, nie są gorsze ani nie są niższe.

CYWILIZACJA SŁOWIAŃSKA już dawno była w rozkwicie
Nim kościół katolicki zaczął tworzyć swoje życie.
Kopiował wraz „braćmi” Nasze Zwyczaje i Święta Pańskie,
Potem deprecjonował, umniejszał i nazywał, że „pogańskie”.

Jeżeli ktoś przywłaszcza co nie swoje i historię zmienia nowym pergaminem,
Więc kto tutaj, no bo chyba nie My, jest prawdziwym poganinem?

Autor: Andrzej m.a.j. LechiAn

Już przed „pandemią” było wiadomo że testy PCR nie nadają się do diagnostyki medycznej!

Na poniższym filmie twórca metody PCR (Polymerase Chain Reaction – reakcji łańcuchowej polimerazy) mówi, że jego metoda nie nadaje się do diagnostyki medycznej i można nią wykryć niemal cokolwiek u każdego. Niedługo przed „pandemią” wygodnie dla plandemistów umarł. Bardzo ciekawe.
Wypowiedź jest po angielsku bez polskiego tłumaczenia.

Amerykańskie CDC (Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom) wydało zaś już dawno dokument, w którym przyznają że wirus Sars-Cov-2 wywołujący tzw. COVID-19 nie został wyizolowany, a więc go nie ma z naukowego punktu widzenia.
https://paradyzja.com/cdc-wydalo-dokument-w-ktorym-czytamy-ze-nie-ma-wirusa/

Wykład dra Bruce’a Liptona na temat epigenetyki

Epigenetyka, czyli nauka o tym jak geny mogą ulegać aktywacji i dezaktywacji pod wpływem środowiska. Okazuje się więc, że DNA, czyli geny nie determinują tego jacy jesteśmy. Jest to zależne od środowiska w jakim żyjemy. To, że geny determinują nas jest dogmatem, a nie faktem naukowym. I ten dogmat wciąż jest nauczany w szkołach.

Hubert Czerniak demaskuje historyczne kłamstwa

O sztuce walki Sun Tzu, Ignacym Pietraszewskim, jedynym tłumaczu Awesty na język polski. Udowodnił on, że starożytne indyjskie pisma są pisane językiem mającym bardzo duże podobieństwo do głagolicy.
O Tadeuszu Wolańskim i innych ludziach i rzeczach związanych z naszą starożytną historią, którą nam wymazano. Musimy ją przywrócić jeśli chcemy abyśmy jako naród się podnieśli i znów po setkach lat stali silni i naprawdę niepodlegli.
Wolański nie tylko odczytał „nieodczytywalne” dla zachodnich historyków pismo etruskie, ale wykazał też wielkie podobieństwo cyrylicy i pisma etruskiego. Napisał dzieło „Wyjaśnienie znaczenia napisów na etruskich pomnikach”.

Po 48 minucie mamy też trochę prawdy o Józefie Piłsudskim – m.in. jak to przez zamach majowy zniweczył unię polsko-czechosłowacką, która dałaby nam duże szanse na obronę przed Hitlerem. Premier Moraczewski na polecenie Piłsudskiego odmówił Czechom zgody na budowę w Polsce nowoczesnej fabryki zbrojeniowej, w której 50% udziałów należałoby do narodu polskiego, 25% do polskiego rządu a tylko 25% do rządu czeskiego.

Włączamy myślenie.