Polskiego państwa nie ma. Jest korporacja Poland Republic Of. Czy ten system bezprawia zmienimy zależy od nas

W filmie Hanna Kazahari, Wojciech Szczerba, Wojciech Dobrzyński poruszają tematy takie jak:

 1. Polska i jej urzędy państwowe są zarejestrowane jako firmy i mają numery DUNS co sprawia że faktycznie polskie państwo nie istnieje. Przyznał to ówczesny wicepremier Morawiecki mówiąc w 2017 r., że cyt. „Polska jest krajem posiadanym przez kogoś zza granicy”. Jest też wspomniane jak możemy to wykorzystać.
 2. Robert Majka będąc posłem wniósł do rządu o przedstawienie sprawozdań finansowych za kilka lat gdzie jest napisane ile pieniędzy zebrano z podatków, ile i na co wydano, ile pożyczono, od kogo itd. Nie dostał nic, bo rząd rozlicza się w USA przed właścicielami korporacji Poland Republic Of, a nie przed narodem polskim.
 3. Polski złoty jest bity i drukowany zagranicą rzekomo ze względów bezpieczeństwa, co jest kolejnym dowodem, że nasz kraj nie ma żadnej suwerenności. Emisją polskiego pieniądza (jak i wielu innych walut świata) zarządza BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych) będący jakby centralnym bankiem pod który podlegają inne krajowe banki centralne. O tym na filmie nie powiedzieli.
 4. Propozycja wyjścia z tego chorego, bandyckiego systemu – tworzenie państwa oddolnego.
 5. Zadłużanie nas i oddawanie za bezcen naszego majątku narodowego.
 6. Fikcja wyborów – ustawiane przez mafie, służby i loże listy wyborcze. Do tego brak możliwości zweryfikowania czy podawane przez PKW wyniki są zgodne ze stanem faktycznym. Wykazał to w 2014 r. Tadeusz Cichocki, co opisał w swoim tzw. dekrecie Cichockiego.
 7. Prawo naturalne, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Deklaracja ONZ o prawach ludności rdzennej.
 8. Dowód osobisty – kawałek plastiku będący oszustwem a nie dokumentem tożsamości człowieka. Nie jest podpisany przez osobę działającą w imieniu organu wydającego (w niektórych wersjach nie ma też naszego podpisu). Nasze imię i nazwisko jest tam napisane wielkimi literami (kapitalikami) tak jak nazwa firmy albo imię i nazwisko zmarłego na grobie. To potwierdza tzw. teorię spiskową o prawie morza według którego jesteśmy uznawani za martwych. Jakby ktoś nie wierzył to dodatkowe potwierdzenie znajdzie w art. 43 (pkt 1, 2 i 4) kodeksu cywilnego. Jest tam napisane, że m.in. każda osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu jest przedsiębiorcą. Ten zaś działa pod firmą którą jest jego imię i nazwisko. Zatem czy masz firmę z NIP i REGON czy też pracujesz u kogoś na etacie na umowę o pracę na swoje imię i nazwisko jesteś przedsiębiorcą i jesteś traktowany jak firma, a nie żywy człowiek. Tak wynika z „prawa” III RP! Nr PESEL to numer Twojej firmy albo jak kto woli numer niewolnika.
  Termin osoba fizyczna nie jest zdefiniowany w żadnej ustawie czy kodeksie i jedynie na domniemaniu opiera się to że jest to żyjący człowiek. A nawet według prawa rzymskiego, które rzekomo jest podstawą obecnego systemu tzw. prawa państw będących faktycznie korporacjami jest: ubi ius incetrum ibi ius nullum – gdzie prawo jest niepewne tam nie ma prawa.
  I jeszcze jedno o czym tutaj nie było mowy – w dowodzie osobistym mamy wpisane obywatelstwo polskie. Nie ma zaś wpisanej nigdzie narodowości. Natomiast według art. 4 konstytucji z 1997 r. suwerenem (zwierzchnikiem władzy) jest naród, a nie obywatele! Obywatel jak nazwa sama wskazuje obywa się bez praw, bo jest martwy lub jak kto woli jest niewolnikiem (wielkimi literami w starożytnym Rzymie zapisywano imiona i nazwiska niewolników).
 9. Konstytucja Narodowa – złożona z 16 artykułów, bardzo prosta. Nie wiadomo jednak czy jest zgodna z najwyższym prawem – prawem naturalnym opartym na 3 zasadach: 1. Nie krzywdź, 2. Nie wyrządzaj szkody, 3. Wywiązuj się z umów jakie zawarłeś dobrowolnie i świadomie. Wszystko co nie dotyczy krzywdy ani szkody dla nikogo wymaga zgody według maksymy prawa Consensus facit legem. W związku z tym ustawy, rozporządzenia i inne przepisy są faktycznie prawem tylko gdy złamanie ich zapisów wiąże się z krzywdą lub szkodą dla kogoś tj. konkretnego człowieka lub dużej grupy ludzi (np. skażenie rzeki, zatrucie powietrza, zniszczenie gleby).
 10. Nauka realnej polityki – wprowadzenie do nauczania w liceum lektury książki Jacoba Johanna Sieversa pt.”Jak doprowadziłem do drugiego rozbioru Polski”. https://tezeusz.pl/jak-doprowadzilem-do-drugiego-rozbioru-polski-jakob-johann-sievers#
 11. Łże media – badania wskazują, że tylko 6% ludzi na świecie nie poddaje się manipulacji przez tzw. mass media. Praca doktorska Andrzeja Ziemskiego o roli mediów we współczesnym świecie pt. „Prawne i etyczne fundamenty demokracji medialnej w Polsce w XXI wieku”.
 12. Motu Proprio papieża Franciszka z 2013 r. (weszło w życie we wrześniu 2013 r.) immunitety korporacji (państw) podległych pod Watykan (a wszystkie korpopaństwa podlegają pod Watykan – firmę matkę) zostały zlikwidowane. Od tej chwili każdy urzędnik odpowiada sam, swoim własnym majątkiem za swoje działania.
 13. Pieniądz, który nas zniewala – nie kontrolujemy go i nie ma on pokrycia w żadnych realnych dobrach czy surowcach naturalnych nawet takich jak mleko, jajka czy usług fryzjerskie. To podstawa tego, aby się uwolnić – wprowadzić własny pieniądz oparty na realnych zasobach czy usługach. Brzmi dobrze, ale ten cały block-chain nie budzi mojego zaufania. Ten pieniądz NISS jest podobno powiązany z kontami w egzotycznych krajach. Jeśli to prawda to zdecydowanie coś tu śmierdzi.