Niemcy Sp. z o.o.

Niemcy stały się firmą w 1990 r. Tego nigdy w TV nie powiedzą. Niemcy nie mają konstytucji tylko Grundgesetz z 1949 r. czyli prowizorium – prawo podstawowe – ustanowione na okres okupacji zgodnie z prawem międzynarodowym. Traktatu pokojowego alianci z III Rzeszą nigdy nie podpisali (tylko akt kapitulacji w imieniu Wehrmachtu, a nie państwa niemieckiego), więc formalnie Niemcy są wciąż pod okupacją i nie mają konstytucji. Szczegóły i historia jak do tego doszło są w poniższym artykule.

Z niemieckim dowodem osobistym autor się myli. Pesonalaussweis oznacza dowód osobisty, a nie dowód personelu. Personal oznacza także osobisty, a nie tylko personel (rzeczownik). Niemniej mimo małych uchybień zdecydowana większość tego co jest tutaj napisane jest prawdziwa. Klub Inteligencji Polskiej, który zamieścił ten artykuł ma potwierdzenie z innego źródła, że Niemcy są firmą.