5G wywołuje COVID. Potwierdzone naukowo.

Teoria spiskowa, że ekspozycja na promieniowanie emitowane przez technologię 5G wywołuje tzw. COVID-19 u ludzi została potwierdzona. Mowa o tym w poniższym filmie (po angielsku). Ukazał się artykuł naukowy, autorstwa Beverly Rubick i Roberta R. Browna, w czasopiśmie Journal of Clinical and Translational Research: 26.10.2021, 7(5), 666-681. Jego tytuł to: „Evidence for a connection between coronavirus disease-19 and exposure to radiofrequency radiation from wireless communications including 5G”.
W tłumaczeniu na polski tytuł brzmi: „Dowody na związek między chorobą koronawirusową-19, a ekspozycją na promieniowanie o częstotliwości radiowej z bezprzewodowej komunikacji w tym 5G„. Artykuł ten został zamieszczony na stronie internetowej rządowej agencji USA, tj. National Institue of Health (Narodowego Instytutu Zdrowia). Tutaj link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/

Abstract artykułu:

Tło i cel
Polityka zdrowia publicznego związana z chorobą wywołaną koronawirusem (COVID-19) skupiła się na wirusie SARS-CoV-2 i jego wpływie na zdrowie ludzi, podczas gdy czynniki środowiskowe zostały w dużej mierze zignorowane. Rozważając triadę epidemiologiczną (czynnik-gospodarz-środowisko) mającą zastosowanie do wszystkich chorób, zbadaliśmy możliwy czynnik środowiskowy w pandemii COVID-19: promieniowanie o częstotliwości radiowej otoczenia z systemów komunikacji bezprzewodowej, w tym mikrofale i fale milimetrowe. SARS-CoV-2, wirus, który spowodował pandemię COVID-19, pojawił się w Wuhan w Chinach wkrótce po wprowadzeniu w całym mieście (piątej generacji [5G] promieniowania komunikacji bezprzewodowej [WCR]) i szybko rozprzestrzenił się na całym świecie, początkowo wykazując statystyczną korelację z międzynarodowymi społecznościami z niedawno utworzonymi sieciami 5G.
W tym badaniu przeanalizowaliśmy recenzowaną literaturę naukową na temat szkodliwych skutków biologicznych WCR i zidentyfikowaliśmy kilka mechanizmów, dzięki którym WCR mógł przyczynić się do pandemii COVID-19 jako toksyczny kofaktor środowiskowy. Przekraczając granice między dyscyplinami biofizyki i patofizjologii, przedstawiamy dowody na to, że WCR może: (1) powodować zmiany morfologiczne w erytrocytach, w tym powstawanie echinocytów i rouleaux, które mogą przyczyniać się do hiperkoagulacji; (2) upośledzają mikrokrążenie i obniżają poziom erytrocytów i hemoglobiny, zaostrzając niedotlenienie; (3) wzmacniają dysfunkcję układu odpornościowego, w tym immunosupresję, autoimmunizację i hiperzapalenie; (4) zwiększają komórkowy stres oksydacyjny i wytwarzanie wolnych rodników, powodując uszkodzenie naczyń i uszkodzenie narządów; (5) zwiększa wewnątrzkomórkowy Ca2+ niezbędny do wnikania, replikacji i uwalniania wirusa, oprócz promowania szlaków prozapalnych; oraz (6) pogorszyć zaburzenia rytmu serca i zaburzenia pracy serca.

Znaczenie dla pacjentów:
Krótko mówiąc, WCR stał się wszechobecnym stresorem środowiskowym, który naszym zdaniem mógł przyczynić się do niekorzystnych skutków zdrowotnych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 i zwiększyć dotkliwość pandemii COVID-19. Dlatego zalecamy, aby wszyscy ludzie, szczególnie ci cierpiący na infekcję SARS-CoV-2, zmniejszyli swoją ekspozycję na WCR tak bardzo, jak jest to rozsądnie osiągalne, dopóki dalsze badania lepiej nie wyjaśnią ogólnoustrojowych skutków zdrowotnych związanych z przewlekłą ekspozycją na WCR.

Słowa kluczowe: COVID-19, Koronawirus, choroba koronawirusowa-19, zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej, koronawirus 2, stres elektromagnetyczny, pola elektromagnetyczne, czynnik środowiskowy, mikrofala, fala milimetrowa, pandemia, zdrowie publiczne, częstotliwość radiowa, częstotliwość radiowa, bezprzewodowy.

Tutaj zaś fragment ze wstępu do artykułu:

COVID-19 rozpoczął się w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r., krótko po tym, jak 31 października 2019 r. ogólnomiejskie 5G zostało uruchomione, czyli stało się systemem operacyjnym. Wkrótce wybuchy epidemii COVID-19 pojawiły się w innych obszarach, w których 5G było również zostały przynajmniej częściowo wdrożone, w tym w Korei Południowej, północnych Włoszech, Nowym Jorku, Seattle i południowej Kalifornii. W maju 2020 roku Mordachev [4] odnotował statystycznie istotną korelację między intensywnością promieniowania o częstotliwości radiowej, a śmiertelnością z powodu SARS-CoV-2 w 31 krajach na całym świecie. Podczas pierwszej fali pandemii w Stanach Zjednoczonych zachorowania i zgony związane z COVID-19 były statystycznie wyższe w stanach i dużych miastach posiadających infrastrukturę 5G w porównaniu ze stanami i miastami, które jeszcze nie miały tej technologii [5].

Istnieje duża ilość recenzowanej literatury, pochodzącej sprzed II wojny światowej, dotyczącej biologicznych skutków WCR, które mają wpływ na wiele aspektów naszego zdrowia. Badając tę literaturę, znaleźliśmy przecięcia między patofizjologią SARS-CoV-2 a szkodliwymi efektami biologicznymi ekspozycji na WCR. Tutaj przedstawiamy dowody sugerujące, że WCR był możliwym czynnikiem przyczyniającym się do zaostrzenia COVID-19.

Zatem to że promieniowanie emitowane przez 5G jest szkodliwe dla zdrowia jest już faktem. Wcześniejsze G również są szkodliwe choć mniej.
W poniższym artykule jest mowa o wirusie Sars-Cov-2, ale nikt dotąd nie udowodnił jego istnienia. Nikt go nie wyizolował (innych wirusów też), a także nigdy nie widział. Pokazywano jedynie komputerowe modele. Nie udowodniono też, że wirusy czy bakterie infekują. Pasteur był oszustem i pod koniec życia nawet się przyznał do oszustwa. Jego dzienniki jakie po nim pozostały jasno wskazują, że robił różne manipulacje, aby udowodnić swą hipotezę. Alternatywna hipoteza Antoine’a Bechampa, że to nie zarazki, ale środowisko jest przyczyną infekcji (środowisko w organizmie czyli głównie toksyny) nie znalazło uznania. Nie dało się bowiem na tym zarobić, a na wersji Pasteura opiera się dzisiejsza rockefellerowska medycyna, w której truje się nas tzw. lekami, które niczego nie leczą, a jedynie maskują objawy. Żadnej choroby przewlekłej rockefellerowska medycyna nie wyleczyła. I nie wyleczy, bo pacjent wyleczony to klient stracony.
Na samym początku tzw. pandemii COVID-19 lekarz z USA z doktoratem z medycyny Andrew Kaufmann oglądał pod mikroskopem elektronowym to co rzekomo miało być wirusem Sars-Cov-2 i porównał z ludzkimi egzosomami. Wyglądały identycznie co wskazuje, że wirus Sars-Cov-2 to po prostu ludzki egzosom. Są to twory powstające w przypadku uszkodzeń komórek. Ich zadaniem jest informowanie innych komórek o tym, że część z nich jest uszkodzona. Uszkodzenia komórek mogą być wywołane przez różne czynniki w tym promieniowanie o częstotliwościach radiowych w tym 5G. O tym mówił dr Kaufmann. Powyższy artykuł potwierdza to.

Operacja „pandemia” i „szczepienia”

W poniższym filmie przedstawiono to jak tzw. szczepionki na COVID niszczą układ odpornościowy, powodują zakrzepicę, zawały, udary i nagłe zgony. Jest też mowa o tym jak w czasie tzw. pandemii w szpitalach mordowano ludzi podając im m.in. Remdesivir i umieszczając pod respiratorem gdzie pacjent umierał. Policja i sądy na te zbrodnie nie reagowały. To jest ludobójstwo. Firmy ubezpieczeniowe odnotowują wzrost liczby tzw. nadmiarowych zgonów o 84% a wzrost liczby chorób o 1100% po tzw. szczepieniach na COVID. Te preparaty powinno się nazywać śmiercionkami lub eutanazolem.
Na filmie jest też mowa o tym, że 5G o częstotliwości 60GHz powoduje oddzielenie tlenu od azotu i ludzie się wtedy duszą, bo oddychają azotem. Film ten jest usuwany, bo obnaża całą prawdę o tym czym jest faktycznie tzw. pandemia. tzw. szczepionki i dlaczego tak forsowana jest techhnologia 5G.
W 2013 r. Sąd Najwyższy USA wydał wyrok zgodnie z którym dzisiaj ci, którzy przyjęli przynajmniej jedną dawkę „szczepionki” na COVID są własnością producenta „szczepionki”. Oni nie są już homo sapiens. Technologia mRNA użyta w tych preparatach powoduje zmianę genomu człowieka, a taki nowy genom jest własnością jego twórcy czyli firmy będącej producentem „szczepionki”. Składniki „szczepionek” są różne w zależności od różnych partii. Wiadomo zaś, że zawierają substancję zwaną lucyferazą, która pozwala na bezbłędną identyfikację czy ktoś przyjął eutanazol czy też nie.

Prawnik wypowiadający się na filmie mówi też, że w eutanazolu kowidowym znajdują się elementy wycinające niektóre geny (technologia CRISPR). I tak stwierdzono, że u wielu „zaszczepionych” zanikł przynajmniej jeden z genów 1p36 (odpowiadający za rozumowanie), VMAT2 i PAX5 (związane z duchowością). Zanik pierwszego z tych 3 genów powoduje m.in. nerwowość, agresję i bezmyślność. To właśnie obserwuję u swojego wujka, który po 3 szprycach stał się nerwowy i nieczuły. Gdy jego matka a moja babcia (zmarła w październiku 2022 r. w wieku niecałych 92 lat) miała ciężkie rany na nogach (aż ścięgna jej było widać) i nie była w stanie chodzić to wujek się wściekał że udaje że ją strasznie boli i niemalże siłą zaciągnął ją do samochodu aby pojechała na wizytę kontrolną do szpitala. Babcia płakała niemalże wtedy i nie rozumiała jak jej ukochany syn może być tak bezduszny. Teraz wiadomo dlaczego.

https://gloria.tv/share/4RgLJ9feBDGq1bvgJUTABcAYV#520

POLICJA nie jest organem państwa, jest prywatną firmą ochroniarską (korporacją zarejestrowaną w Nowym Jorku na 233 Medison Avenue o numerze DUNS 422260389 przez IIIRP czyli korporację „Poland Republic of”).

Policja to prywatna firma ochraniająca mafię III RP. Jeśli nie wierzysz to obejrzyj poniższy film z Warszawy.

7777777blog

Slavic A.K.
Opublikowany 24 maj 2021

„Brawurowa akcja” policji w Warszawie „18 +”


od mg: co to dla nas Polaków oznacza? a np. to, że wobec policji trzeba być asertywnym i nie przyjmować ich ofert handlowych dla nas niekorzystnych jakimi są propozycje mandatów
ta prywatna firma nie ma z nami żadnej umowy i my nie jesteśmy zobowiązani do żadnych działań na jej rzecz, a jeśli usiłuje coś na nas wymuszać, to nie jest to zgodne z prawem, tylko jest to działalnością bezprawną

View original post

Andrzej Duda jest nielegalnym prezydentem III RP

Tak właśnie jest. Zgodnie z art. 128 konstytucji z 1997 r. „1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.”

Pierwsza kadencja Andrzeja Dudy kończyła się dnia 6.08.2020 r. Wybory prezydenckie zaś zostały wyznaczone przez marszałek (knes)Sejmu Elżbietę Witek na dzień 28.06.2020 r. Jak łatwo policzyć od dnia wyborów do upływu kadencji pozostało tylko 38 dni. Wybory są zatem nieważne i Andrzej Duda nawet w świetle korporacyjnych przepisów III RP jest nielegalnym prezydentem.

Wyłącz w telefonie kilka funkcji i utrudnij reżimowi inwigilację

W poniższym filmiku przedstawiono jak wyłączyć kilka funkcji w telefonie z systemem Android co pozwoli na zmniejszenie śledzenia nas przez urządzenie i wysyłania danych do Google.

Oczywiście to nie zapewni tego, że nie będą nas szpiegować. Dalej będą knuli i nas szpiegowali. Jednak nie jesteśmy bezradni wobec tego. Możemy umieścić nasz telefon w klatce Faradaya co będzie blokować wyjście na zewnątrz i jak i dotarcie do telefonu promieniowania elektromagnetycznego. W ten sposób blokujemy GPS (nie można nas zlokalizować), WiFi czy Bluetooth.
Można jak ktoś się zna skonstruować coś takiego samemu, ale można też kupić taką klatkę na telefon w postaci eleganckiego etui np. tu: https://e-keyless.pl/klatka-faradaya-na-telefony-komorkowe-gsm-torebka?gclid=EAIaIQobChMI8J3Ep5Xc_AIVFASiAx10mQwDEAQYAyABEgIkdPD_BwE

Jest też w sprzedaży specjalna tkanina, wykonana z cienkich włókien przewodzących, które tworzą wspólnie klatkę Faradaya. Blokuje ona sygnały m.in. 4G i 5G.
https://hologram-produkcja.pl/tkanina-ekranuj-ca-blokuj-ca-sygna-elektromagnetyczny-klatka-faradaya?gclid=EAIaIQobChMI8J3Ep5Xc_AIVFASiAx10mQwDEAQYASABEgLmVfD_BwE#tab-1

Po zastosowaniu takiego rozwiązania reżim będzie miał znacznie utrudnione możliwości śledzenia i szpiegowania nas gdy np. umieścimy telefon w takim etui czy materiale jadąc samochodem.

Chcesz zniewieścieć? Pij piwo.

Chmiel niszczy testosteron!

Dla miłośników piwa (chmielonego) dla otrzeźwienia:

”Przed wydaniem niemieckiej ustawy o czystości piwa z 1516 r.,
która nakazywała stosowanie chmielu, najczęściej warzonym piwem było Gruit. Było ono wysoce lecznicze i działało stymulująco tak seksualnie jak i mentalnie. Piwo to nie zawierało chmielu. Ww. ustawa wprowadziła dodawanie chmielu do piwa.

”Chmiel jest wysoce estrogenny. Chmiel należy do rodziny roślin Cannabaceae, która, co ciekawe, należy do tej samej rodziny co konopie indyjskie. Zaledwie 100 gramów chmielu może zawierać aż 300 000 IU estrogenów. Większość estrogenów w chmielu jest bardzo silnym typem zwanym estradiolem. Estradiol bezpośrednio obniża testosteron w jądrach i zwiększa poziom SHBG, który wiąże wolny testosteron w krwioobiegu. [ 2 ]
Stwierdzono również, że estradiol bezpośrednio zakłóca zdolność komórek Leydiga jąder do produkcji testosteronu. [ 3 ] Estrogen również silnie hamuje funkcje tarczycy, a istnieje wiele innych sposobów, w jakie testosteron jest tłumiony przez chmiel zawierający estradiol.”

Fizjologiczne skutki chmielu
„Niemieccy browarnicy już dawno zauważyli, że młode kobiety, które zbierały chmiel na polach, często doświadczały wczesnej miesiączki. W końcu naukowcy odkryli przyczynę
– chmiel jest prawdopodobnie jedną z najsilniej estrogennych roślin na Ziemi” –
twierdzi Stephen Harrod Buhner w swojej książce The Natural Testosterone Plan.”

Dlaczego stosowanie chmielu w piwie było obowiązkowe?
„Obecność tej wysoce estrogennej substancji w piwie nie jest dziełem przypadku”.

Stephen Harrod Buhner, Plan naturalnego testosteronu”

Zdrowi mężczyźni z odpowiednim testosteronem przeciwstawiają się siłom zła tego świata. Chronią kobiety i dzieci przed krzywdą, rozwiązują problemy i mają dużo dzieci.
Najwyraźniej „władza” nie chce, żeby tak się stało.

Więcej tutaj: (po angielsku): https://www.endalldisease.com/the-hidden-danger-of-hops-in-beer/

 

Covid-19 to ludobójcza operacja zaplanowana dużo wcześniej

W 2009 r. dr Rima Laibow ujawniła, że WHO użyje przymusowych szczepień do depopulacji. W 2002 r. ta lekarka, żona generała armii USA Stubblebin’a, została poinformowana przez jednego ze swoich pacjentów, głowę państwa, o toksycznych szczepionkach i pandemii Covid. Powiedziała jej: „już prawie czas na wielki ubój bezużytecznych zjadaczy”. Zademonstrowała ona też jak długi patyczek do pobierania wymazów będzie wkładany do przewodu nosowego, żeby pobrać próbkę zapachu z obszaru normalnie chronionego od obcej ingerencji i inwazji przez blaszkę sitową.

Kiedy filmowiec i były gubernator stanu Jesse Ventura przeprowadzał z nią wywiad w „Teorii spisku”, wyemitowanym w 2009 roku, ostrzegła, że rządy ogłoszą globalną pandemię i 90% ludzkości zostanie wymordowane szczepionkami.

Poniżej ten 10 minutowy wywiad. Rozmowa jest po angielsku. Poniżej zamieszczam streszczenie tego co mówi dr Rima Laibow. Kursywą są moje uwagi i wyjaśnienia.

https://vidmax.com/video/217320-in-2009-dr-rima-laibow-exposed-how-the-who-will-use-forced-vaccination-to-cull-the-population-who-knew-how-right-she-would-be):

00:00 – 01:00 – ląduje samolot, wysiada dr Laibow (RL) i podchodzi do Jessego Ventury (JV). Witają się, a następnie jest mowa o tym, że RL opuściła USA dlatego, że nie czuła się tam bezpiecznie, aby dalej tam mieszkać.

01:00 – 02:00 – RL mówi, że w bardzo krótkim czasie będą wprowadzone przymusowe szczepienia błędnie uważane powszechnie za dobrowolne szczepienia (zapewne chodzi o presję psychiczną – musisz się zaszczepić albo stracisz pracę, nie wejdziesz tu i tam, nie polecisz zagranicę itd. czego byliśmy świadkami). VL pyta o te szczepionki, a RL odpowiada, że WHO zdecydowała, że mamy na świecie o 90% ludzi za dużo. WHO pracuje od 1974 roku nad szczepionkami, które spowodują trwałą sterylizację. Mówi, że ma dokumenty które to potwierdzają i że to nie jest szalona teoria spiskowa, ale plan.

02:00 – 03:00 – RL mówi, że FDA nielegalnie dopuściła do obrotu w USA szczepionki zawierające skwalen. Jest to związek stosowany w szczepionkach do stymulacji układu immunologicznego zwiększający jego odpowiedź.
Tutaj moja krótka dygresja wyjaśniająca: skwalen to związek z grupy lipidów, który występuje naturalnie w organizmach roślin, zwierząt i człowieka. Jest w naszym organizmie wytwarzany w skórze i w wątrobie. Ma wiele funkcji w organizmie – m.in. jest substratem do produkcji cholesterolu czy buduje błony lipidowe w komórkach. Więcej o tym czym jest skwalen i jak ważny jest dla naszego organizmu tutaj: https://dietetycy.org.pl/skwalen/
RL mówi, że wstrzyknięcie ze szczepionką skwalenu do organizmu powoduje atak systemu immunologicznego na wszystkie części ciała (bo skwalen jest w każdej komórce i jest wtedy uważany przez układ odpornościowy za wroga, z którym trzeba walczyć). Powoduje to silny ból i unieruchomienie. To co oni w ten sposób chcą zrobić to ludobójstwo.

03:00 – 05:00 – RL mówi, że rządy zrobią pandemię i użyją wcześniej przygotowanych szczepionek. Będą wstrzykiwać szczepionki zawierające skwalen. Ludzie będą masowo umierać, a ci którzy przeżyją staną się bezpłodni.

05:00 – 06:00 – VL pyta czy te masowe zgony nie spowodują rewolucji, gdy ludzie to zauważą. RL odpowiada, że użyte zostanie wojsko. Gdy ktoś nie będzie chciał się zaszczepić to zostanie przewieziony do obozu odosobnienia czy mówiąc wprost obozu koncentracyjnego jako rzekomo zagrażający innym.
Tutaj ten plan się najwyraźniej nie powiódł, choć w niektórych krajach (w tym w USA) takie obozy zbudowano (obozy FEMA). Najwyraźniej światowi ludobójcy nie wzięli pod uwagę wzrostu świadomości ludzkości przez te prawie 20 lat (od 2002 roku). Niewielką grupę stanowiącą kilka procent populacji w każdym kraju można by wywieźć do takich obozów, a reszta uznałaby to za słuszne dzięki telewizyjnej propagandzie. Jednak na zachodzie w każdym kraju przynajmniej 20% odmówiło szczepień na COVID, w Polsce około połowy, a na wschód od Polski jeszcze więcej. W Afryce było totalne fiasko bowiem tam mimo podobnej zmasowanej propagandy telewizyjnej jedynie około 25% ludzi dało sobie wstrzyknąć tę kowidową truciznę.
Tuż przed 6:00 RL mówi, że w 2003 roku miała pacjenta, głowę państwa, który powiedział jej o planowanym masowym uboju bezużytecznych zjadaczy w niedługim czasie.

6:00 – 7:30 – Według RL pacjent mówił jej, że ci bezużyteczni zjadacze zużywają nasze nieodnawialne zasoby naturalne. RL spytała nasze czyli czyje i usłyszała, że arystokratów i oni tak zdecydowali. VL pyta kim była ta kobieta, a RL odpowiada, że to nie królowa Elżbieta, ale z pewnością przedstawiała siebie jako członek arystokracji i była głową państwa. Była wyżej niż grupa Bilderberg. W tym czasie prezydentem był George Bush Jr więc być może chodzi o faktyczną głowę państwa, a nie sterowaną marionetkę wykonującą rozkazy arystokracji czyli George’a Busha Jr. Być może to ktoś z rodziny Rothschildów lub Rockefellerów?!

07:30 – 08:30 – VL pyta o plan 90% depopulacji ludzkości i o to że RL powiedziała, że nad grupą Bilderberg są wyższe szczeble mafijnej hierarchii światowej. RL mówi, że tak jest i że ta kobieta (pacjentka) powiedziała jej, że jest rada 7 ludzi, którzy podejmują długoterminowe decyzje na temat tego co chcą, aby się wydarzyło w którym kraju tj. który kraj wzrasta, a który upada i że jest bardzo ważne, aby zrozumieć że ci ludzie nie mają związku z żadną religią ani narodowością czy jakąkolwiek partią polityczną. Oni działają według swoich własnych zasad, a te zasady nie są ustalane przez instytucje co do których wierzymy, że to robią.

08:30 – 9:00 – VL pyta jak silni są ci którzy stoją nad Bilderbergiem. RL odpowiada, że nie tak silni jak ogromna populacja ludzi na całej Ziemi. Za każdym razem gdy podnosimy swój głos i reagujemy oni wycofują się. Problem jest w tym, że my mamy wielką siłę, ale nie wiemy o tym. I nie chcą, abyśmy o tym wiedzieli. To jest ich sekret. Na tym kończy się to co mówi RL.
Potem jest jeszcze ok. 1,5 minuty w której jest mowa o tym, że ukryta w różnych tajnych organizacjach elita rządzi światem, robi spotkania które potem nie są relacjonowane w mediach dla całego świata. Kontrolują gospodarkę, medycynę i politykę na świecie i dążą do zabicia zdecydowanej większości z nas. To jest teoria spiskowa krążąca od wielu lat.
Wydarzenia z lat 2020-2021 dobitnie pokazują, że to jest praktyka spiskowa. Masowe zgony się już zaczęły. W Wielkiej Brytanii już brakuje miejsca w kostnicach. Nagle umiera wielu ludzi także młodych i sportowców, a nawet dzieci. W kolejnych kilku latach z pewnością będzie to jeszcze się nasilać. Od nas i naszej zbiorowej świadomości zależy czy ci zbrodniarze którzy za tym stoją poniosą odpowiedzialność.