POLICJA nie jest organem państwa, jest prywatną firmą ochroniarską (korporacją zarejestrowaną w Nowym Jorku na 233 Medison Avenue o numerze DUNS 422260389 przez IIIRP czyli korporację „Poland Republic of”).

Policja to prywatna firma ochraniająca mafię III RP. Jeśli nie wierzysz to obejrzyj poniższy film z Warszawy.

7777777blog

Slavic A.K.
Opublikowany 24 maj 2021

„Brawurowa akcja” policji w Warszawie „18 +”


od mg: co to dla nas Polaków oznacza? a np. to, że wobec policji trzeba być asertywnym i nie przyjmować ich ofert handlowych dla nas niekorzystnych jakimi są propozycje mandatów
ta prywatna firma nie ma z nami żadnej umowy i my nie jesteśmy zobowiązani do żadnych działań na jej rzecz, a jeśli usiłuje coś na nas wymuszać, to nie jest to zgodne z prawem, tylko jest to działalnością bezprawną

View original post

Andrzej Duda jest nielegalnym prezydentem III RP

Tak właśnie jest. Zgodnie z art. 128 konstytucji z 1997 r. „1. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej rozpoczyna się w dniu objęcia przez niego urzędu.
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej, a w razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej – nie później niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu, wyznaczając datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.”

Pierwsza kadencja Andrzeja Dudy kończyła się dnia 6.08.2020 r. Wybory prezydenckie zaś zostały wyznaczone przez marszałek (knes)Sejmu Elżbietę Witek na dzień 28.06.2020 r. Jak łatwo policzyć od dnia wyborów do upływu kadencji pozostało tylko 38 dni. Wybory są zatem nieważne i Andrzej Duda nawet w świetle korporacyjnych przepisów III RP jest nielegalnym prezydentem.