Lechia czyli Polska – niezatarte ślady

Poniższy filmik przedstawia dowody na istnienie Lechii, czyli przedchrześcijańskiej Polski. Rzymianie mimo wielu prób nie zdołali podbić sławiańskich ziem.

Reklamy

Większość koncesji na wydobycie złóż metali w obcych rękach

Około 80 proc. powierzchni koncesyjnej w Polsce na metale znajduje się w rękach obcego kapitału – powiedział w poniedziałek wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek. Jego zdaniem niektóre koncesje zostały wydane wbrew interesom skarbu państwa.

Chodzi na razie o poszukiwania, ale one zostały wydane w ten sposób, że muszą dawać koncesje na eksploatację, co jest zrozumiałe. Jeżeli ktoś inwestuje w poszukiwania, to nie można mu potem odmówić koncesji na eksploatację – powiedział Jedrysek na konferencji prasowej w resorcie środowiska.

Koncesje wydane wbrew interesom państwa

– Niektóre z tych koncesji zostały wydane – w mojej opinii – w sposób zupełnie sprzeczny z interesem skarbu państwa – dodał. Jak zaznaczył chodzi o niektóre koncesje związane z miedzią i srebrem, a także pierwiastkami ziem rzadkich.

– Pojedyncze koncesje bardzo proszę, ale wtedy, kiedy zostaną udokumentowane złoża, pokazane, że firma inwestuje, dopiero następne koncesje powinny być wydawane i najlepiej w formie przetargu – powiedział Jędrysek.

Jako najbardziej sporną “w sposób kuriozalny” wydaną nazwał koncesję na złoże miedzi Bytom Odrzański. KGHM Polska Miedź walczyła o koncesję z kanadyjską spółką Leszno Copper, ale koncesję przyznano Leszno Copper. “Sprawa o tę koncesję toczy się przed sądem” – powiedział Jędrysek.

Jego zdaniem “podobnie w sposób dość dziwny” wydano niektóre koncesje w okolicach Olkusza

– Podobnie konflikt mamy na styku Bogdanka – firma PD Co, która otrzymała kilka koncesji na poszukiwania węgla kamiennego w okolicach Lublina – dodał. Jak zaznaczył Bogdanka starała się o eksploatację w bezpośrednim sąsiedztwie. – Nie otrzymała tej koncesji, sprawa także toczy się w sądzie – wymienił Jędrysek.

Główny geolog kraju zapowiada powstanie służby geologicznej

– Chcę, żeby powstała służba geologiczna, będzie ona wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego, tu nie będzie żadnych zwolnień – zapowiedział w poniedziałek wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.

– Przede wszystkim chcę, żeby powstała służba geologiczna. Ona będzie wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego, w którym został w 2006 roku wydzielony pion służby, a więc tu nie będzie żadnych zwolnień, jak to niektórzy mówią, czystek, jeśli chodzi o pracowników. Tu chodzi o to, żeby jedni, którzy będą pracowali w służbie, mieli przede wszystkim obowiązki względem państwa, bez stricte obowiązków naukowych, jak konieczność habilitacji – powiedział podczas konferencji prasowej w resorcie środowiska Jędrysek.

– Natomiast będzie jednostka naukowa dalej taka, jaka jest – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowy Instytut Geologiczny (PIG-PIB), który będzie wykonywał zlecenia naukowe dla państwowej służby geologicznej – dodał.

Zaznaczył, że służba ta będzie “tą częścią, która będzie gromadziła, przetwarzała, zdobywała informację geologiczną i powodowała, że państwo w oparciu o tę informację będzie mogło podejmować odpowiednie decyzje”.

Zapowiedział też szybkie zmiany w prawie geologicznym, “które obniżą ryzyko inwestycyjne”.

Wiceminister skrytykował poprzedni rząd za działania w dziedzinie gazu łupkowego. – Niestety wydano wszystkie koncesje w sposób dowolny, nie zmieniając prawa w odpowiedni sposób, nie powołując organu państwa, który by to nadzorował, czyli polskiej służby geologicznej, co spowodowało, że inwestorzy przestali poszukiwać (gazu łupkowego), zaczęli spekulować – ocenił.

Źródło: https://publiszer.pl/okolo-80-proc-polskich-zloz-metali-w-rekach-obcego-kapitalu/?fbclid=IwAR0VvR4oRwrehRNr1aofnocDe7fy3yVt0jtkIwjZ836aCxXJtPAoeHRawB0

Komentarz:

Powyższa informacja jest kolejnym przykładem na to, że PiS i PO niewiele się od siebie różnią i są tylko dwiema stronami tego samego medalu. Tak PO jak i PiS nie dbają o złoża węgla czy metali ziem rzadkich, które należą przecież do całego polskiego narodu. I to naród powinien z nich czerpać zyski, a nie jakieś zagraniczne koncerny. Czy taka polityka oddawania złóż obcym nie ma przypadkiem związku z roszczeniami żydowskimi? Oddać w naturze nieruchomości nie ma jak, zapłacić 300 mld $ też nie, bo naród wywiezie rząd na taczkach. Trzeba więc coś innego wymyśleć – np. opchnąć koncesje na wydobycie złóż za grosze koncernom należącym do obywateli państwa położonego w Palestynie. Oczywiście to jedynie moja hipoteza. Nie mniej jednak dobrze byłoby sprawdzić kim są właściciele firm, którym obecni rządzący Polską tak ochoczo rozdają koncesje na wydobycie złóż.

Interesujący sposób na jajecznicę

Istnieje nieraz dylemat czy jeść jajka na surowo (aby zachować wszystkie zdrowe substancje w żółtku) czy po obróbce termicznej (ze względu na występującą w białku substancję rozkładającą cholinę z żółtek). Problem ten dość prosto rozwiązał fizyk Mark Roland – twórca diety niskiej entropii. Mianowicie:
1. Jajka myjemy, aby pozbyć się ze skorupki ewentualnej salmonelli oraz typowych zanieczyszczeń.
2. Rozbijamy jajka i rozdzielamy białka od żółtek (przy rozdzielaniu białko może spływać po skorupce, stąd wcześniejsze mycie).
3. Poddajemy obróbce termicznej same białka, tzn. robimy jajecznicę z samych białek.
4. Kiedy białka się zetną wyłączamy źródło ciepła i czekamy aż zawartość ostygnie do około 40 stopni.
5. Dodajemy żółtka i mieszamy.
Sposób ten gwarantuje zachowanie w żółtku wszelkich zdrowych substancji, które zaczynają się rozkładać już powyżej 40 stopni oraz jednocześnie likwidację niezdrowych składników białek.

Wielkie piramidy nie są grobowcami

Poniższy film przedstawia okrycia Nicoli Tesli i współczesnych naukowców na temat wielkich piramid w Gizie. Oficjalna wersja jest taka, że są to grobowce. Jednak nie ma w nich ciał ani artefaktów, które wskazywałyby na taką funkcję tych piramid.
Niezależni naukowcy badający wielkie piramidy w Egipcie szacują ich wiek na co najmniej 12000 lat. Zaś co do tego do czego służyły – były one jakby centrami skupiającymi energię.

Zatrzymać technologię 5G

Rząd ma zamiar od przyszłego roku podwyższyć i to aż 100-krotnie (!) normę promieniowania elektromagnetycznego, gdyż obecna norma nie pozwala na budowę sieci 5G. Ma zostać dokonana tzw. harmonizacja naszej normy (z lat 80-ych XX w.) z normą UE. Oczywiście wszystko rzekomo w imię postępu technologicznego. O zdrowiu obywateli nikt z rządzących nie myśli. Pewnie dostali odpowiednią dolę od koncernów, które chcą to wprowadzić w Polsce i tyle. Trzeba więc się zorganizować i powiedzieć stanowcze NIE DLA SIECI 5G w Polsce.
Najpierw jednak trochę informacji co to takiego jest ta sieć 5G i jakie zagrożenia dla zdrowia się z nią wiążą. Informacje te pochodzą z miesięcznika „Zdrowie bez leków” z najnowszego numeru z  marca 2019 z artykułu pani Jadwigi Łopaty.

180 naukowców i lekarzy z 35 krajów domaga się, aby Komisja Europejska wycofała zgodę na Wi-Fi 5G dopóki kwestie bezpieczeństwa nie zostaną zbadane przez w pełni niezależne badania/ Komisja jednak, pod wpływem potężnego konsorcjum zwolenników sieci 5G, nie wysłuchała głosu naukowców i lekarzy.

Co to jest sieć 5G i jak to działa
Technologia 5G jest rozszerzeniem już istniejących pól elektrmoagnetycznych o częstotliwości radiowej RF-EMF (Radio Frequency- Electromagnetic Field) 2, 3, 4G. Różnica polega na tym, że technologia 5G wykorzystuje bardzo krótkie sygnały o wysokiej częstotliwości pomiędzy wieżami, a odbiornikami (np. telefonami komórkowymi), co oznaczać będzie miliony nowych przekaźników, które będzie trzeba budować co kilkaset metrów (co 10-12 domów w warunkach miejskich). Trudno sobie wprost wyobrazić taki wzrost liczby przekaźników! Oznaczać to będzie nieuniknioną ekspozycję obywateli na smog elektromagnetyczny przy każdym wyjściu na ulicę.

Emitowane impulsy działają na długości fali praktycznie identycznej z długością fali ludzkiego mózgu, która pozwala zakodowywać podprogowe wiadomości. Ich intensywność przekroczy również znacznie istniejące impulsy.

Aby zmaksymalizować efektywność oraz zasięg tych sygnałów, konsorcjum korporacji działających pod nazwą „SpaceX” planuje umieszczenie 4425 satelitów na orbicie okołoziemskiej już w 2019 r.! Zaraz potem planuje się umieszczenie kolejnych 12000 satelitów, aby zapewnić 360-stopniowy, wolny od opóźnień internet na każdym metrze kwadratowym Ziemi. Jeśli doliczymy kolejne 4000 satelitów, które również mają być umieszczone na orbicie, dochodzimy do liczby 20000. Obecnie tylko 66 satelitów dostarcza sygnałów dla sieci globalnej. Będziemy mieli więc gigantyczny wzrost – ponad 300-krotny.

Fale wykorzystywane w technologii 5G to mikrofale. Artur Firstenberg, który zajmuje się badaniem mikrofal, ostrzega przed bezprecedensowymi niebezpieczeństwami jakie się z tym wiążą. Należą do nich: utrata powłoki ozonowej, zniszczenie Pasa Van Allena (stanowi ochronę planety przed promieniowaniem kosmicznym), zaburzenia pogodowe na skalę globalną, zanieczyszczenie wód podskórnych, zanieczyszczenie przestrzeni kosmicznej, promieniowanie mikrofalowe i zanieczyszczenie nocnego nieba – wszystko to będzie konsekwencją ogromnej liczby satelitów okrążających Ziemię. Innym źródłem toksycznych zanieczyszczeń będzie start setek rakiet niezbędnych do umieszczenia satelitów na orbicie.

Wpływ ekspozycji na mikrofale 5G na ludzi
Ponad 230 naukowców i lekarzy z 41 krajów wyraziło „poważne zaniepokojenie” w związku z powszechną i zwiększającą się ekspozycją na promieniowanie EMF emitowane przez urządzenia elektryczne i bezprzewodowe jeszcze przed dodatkowym rozwojem technologii 5G. Powołują się oni na fakt, że „liczne nowe publikacje naukowe wskazują na to, że EMF wpływają na żyjące organizmy na poziomach dużo poniżej większości międzynarodowych i krajowych wytycznych„.

Wpływ ten obejmuje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów, stres komórkowy, wzrost ilości szkodliwych wolnych rodników, uszkodzenia genetyczne, zmiany strukturalne i funkcjonalne systemu rozrodczego, deficyty pamięci i trudności w nauce, zaburzenia neurologiczne i szkodliwy wpływ na ogólne samopoczucie ludzi. Te negatywne skutki rozciągają się dalej, poza gatunek ludzki, zarówno na rośliny jak i na zwierzęta.

Największe badania światowe – Narodowy Program Toksykologiczny (National Toxicology Program – NTP), pokazują statystycznie znaczący wzrost przypadków zachorowania na raka mózgu i serca u zwierząt narażonych na promieniowanie EMF poniżej progu podanego przez ICNIRP (Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), który uznaje większość krajów.

W wytycznych EUROPA EM EMF 2016 stwierdza się, że „istnieją mocne dowody wskazujące na to, że długoterminowa ekspozycja na niektóre promieniowanie EMF stanowi czynnik ryzyka dla chorób takich jak nowotwory, choroba Alzheimera i bezpłodność u mężczyzn. Powszechne objawy nadwrażliwości na pole elektromagnetyczne obejmują bóle głowy, problemy z koncentracją, problemy ze snem, desperację, brak energii i objawy grypopodobne”.

W Międzynarodowej Deklaracji dotyczącej EHS (nadwrażliwość na pole elektromagnetyczne) i MCS (wieloczynnikowa nadwrażliwość chemiczna) powstałej w 2015 roku w Brukseli, stwierdza się: „EHS i MCS to choroby wskaźnikowe, które mogą stworzyć istotny problem dotyczący zdrowia publicznego w nadchodzących latach na całym świecie, to jest we wszystkich krajach wdrażających bez ograniczeń technologie bezprzewodowe oparte na polu elektromagentycznym”. Czytamy dalej: „Brak działania oznacza koszty dla społeczeństwa i nie stanowi już opcji. Należy podjąć zasadnicze środki zapobiegawcze i uczynić je priorytetowymi, by zapobiec światowej epidemii”.

Czy jakiekolwiek instytucje światowe zaangażowane są w zapobieganie rozwojowi technologii 5G?

W treści Rezolucji 1815 (Rada Europy, 2011), Kodeksu Norymberskiego (1949) oraz unijnej zasady ostrożności można znaleźć zapisy wzywające do wprowadzenia zakazu dla wszelkich działań/eksperymentów na społeczeństwie, które nie przeszły wcześniej kontrolowanych testów i/lub które stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia i dobrobytu planety i jej narodów. Jednakże rządy narodowe ustalają różne poziomy bezpieczeństwa” dla emisji sieci 2, 3 i 4 G, z których praktycznie wszystkie są za wysokie, by zapobiec konsekwencjom zdrowotnym, włącznie z tymi wymienionymi powyżej.

Jak słusznie zaobserwowano: „Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa chronią przemysł, a nie zdrowie”, a aktualne wytyczne są przestarzałe. Nowe, niezależne wytyczne/zasady są pilne potrzebne, ale przemysł telekomunikacyjny i korporacje, które planują rozwój sieci 5G, stosując intensywny lobbing, wykorzystując w tym celu ogromne środki finansowe, by upewnić się, że ich plany nie zostaną zablokowane.

NASZE ZADANIE
Tak jak próby wprowadzenia laboratoryjnych technologii mutujących geny (GMO) na nasze pola uprawne i do żywności na całym świecie, technologia 5G stanowi równie poważne zagrożenie z nieba. Jest to ten sam program – wojna przeciwko naturze, człowiekowi i naszemu wspólnemu duchowi egzystencji. 

Każdy z nas znajduje się na linii ognia i tylko jednocząc się i łącząc wysiłki, by odwrócić proces destrukcji, możemy odzyskać kontrolę nad naszym życiem  i ocalić nasz gatunek przed wyniszczeniem. Tak ważne dla nas drzewa, dostarczające nam tlenu, ścinane są w miastach – celem jest usunięcie wszelkich możliwych przeszkód dla sygnałów 5G. 

Jest to stan wyjątkowy, dotyczący całej planety. Mamy mniej niż rok, aby odwrócić bieg wydarzeń. Liczy się każdy głos, który może przyczynić się do zatrzymania technologii 5G. 

Apeluję zatem do wszystkich, którzy to przeczytają, aby tą wiedzę o destrukcyjnej technologii 5G rozpowszechniali dalej wśród rodziny, przyjaciół i znajomych, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o tym co jest szykowane. Musimy stawić opór i zrobić wszystko, aby tę technologię zablokować. Jeśli się to nie uda i pieniądze i korporacje ze swoimi interesami wygrają to marny los nasz i naszej planety. Niech każdy pomyśli o tym.

20 rocznica wstąpienia Polski do NATO

Dzisiaj jest 20 rocznica wstąpienia Polski do NATO, zwanego też Paktem Północnoatlantyckim. Organizacja ta rzekomo miała mieć charakter obronny i bronić nas przed zagrożeniem ze strony Rosji.
Przez 20 lat bytności w niej przekonaliśmy się jak wygląda ten obronny charakter NATO. W niedługim czasie mieliśmy tzw. zamach na wieże World Trade Center (które to z pewnością zupełnym przypadkiem zawaliły się tak jak zawalają się wysadzane budynki, a budynek WTC 7 zawalił się też w taki sam sposób mimo, że nie uderzył w niego żaden samolot) i „zaprowadzanie demokracji” w Afganistanie (bardzo ciekawe, że wkrótce po tym nastąpił gwałtowny wzrost produkcji opium w tym kraju – to zapewne też tylko nic nie znaczący zbieg okoliczności). Potem była akcja pt. broń masowego rażenia w Iraku i także tam NATO i USA zaczęły „zaprowadzać demokrację”. Strasznego dyktatora Sadama Husajna obalono, powieszono, a w kraju zaczęła się jatka. Irak został totalnie zniszczony. Broni masowego rażenia rzecz jasna jak wiemy nie znaleziono.
Potem mieliśmy też „zaprowadzanie demokracji” w Libii, gdzie NATO zbombardowało m.in. pałac strasznego dyktatora Muamara Kadafiego. Był on strasznym tyranem i despotą, bowiem nie chciał się rozliczać w dolarach, ale miał czelność planować panafrykańską walutę. To by zagrażało dominacji dolara na świecie. Takiej tyranii USA i NATO nie mogły tolerować. Zaprowadziły więc w Libii demokrację i uwolniły Libijczyków od tego tyrana. Kolejny kraj, w którym ludziom żyło się całkiem nieźle.  Był to najbogatszy kraj afrykański. Teraz jest to kraj upadły.
I możnaby tak jeszcze długo wymieniać i opisywać, ale nie mam specjalnej ochoty na to. Kto jest ciekaw gdzie jeszcze w ciągu ostatnich 20 lat USA i NATO „zaprowadziły demokrację” niech sobie wygoogluje.

Wszędzie gdzie USA i NATO „zaprowadzały demokrację” obalały zbrojnie istniejące rządy i dokonywały tzw. zmiany reżimu wsadzając swoje marionetki, które robiły to co im kazali. Jest to więc nic innego jak zbrojny zamach stanu przy którym w każdym przypadku ginęły tysiące i więcej ludzi.  Kto tak działa? Terroryści. Dlatego dla mnie NATO to North Atlantic Terrorist Organisation. I mam nadzieję, że kolejnej tak okrągłej, czyli 30 rocznicy członkostwa w tej zbrodniczej organizacji nie doczekamy.

Znalezione obrazy dla zapytania North Atlantic Terrorist Organisation

Wawel przeddziejowy – książka dra J. Sasa Zubrzyckiego

Książka napisana w dwudziestoleciu międzywojennym. Mówi o Wawelu i Polsce w czasach przed 966 r. Wersja mówiona.

– Powody braku wczesnych wzmianek kronikarzy o Sławianach 2:00
– Przypisywanie zdobyczy Lechitow na rzecz tzw Celtow 5:25
– Nazwy ziem i wód w Europie jako świadectwo przewagi kultury Sławian w Europie 7:10
– O epokowym odkryciu pogańskiej kaplicy na Wawelu (to nie świątynia chrześcijańska!) 9:18
– O słowie Kaplica 13:36
– Przebudowywanie kaplic starosławiańskich na chrześcijańskie 17:11
– Znaczenie i powszechność rzutu koła w budownictwie i sztuce starolechickiej 18:02
– Na długo przed epoką chrześcijańską byly powszechne w Europie sławiańskie zabudowania ,,w okrąg” 22:04
– Wpływ ,,ciesiołki polskiej” w Rzymie [śwarogi] [świastyki] Słup Aureliusza 22:36 -Konstanty W. po przyjęciu chrześcijaństwa kontynuował budownictwo sławiańskie przy wznoszeniu nowych światyń 24:55
-Założenia dośrodkowe w budownictwie chrześcijańskim są przeszczepieniem myśli sławiańskiej 24:55
-Heleni i Sławianie mieli najlepsze warunki dla tworzenia i wzrastania 28:30
-To Sławianie są właścicielami osiągnięć swych przodków, nie ci co okradali 30:53 -Niewolnicza mentalność polskich uczonych lekceważacych świadectwa pierwszeństwa kaplic pogańskich 32:45
-Budowanie świątyń starochrześcijańskich na fundamentach o znamionach pogańskich, (cztery słupy, cztery węgły, cztery granie) 36:12
-Kaplica na Wawelu może być związania z obrzędami starej Lechii (odnalezienie resztek węgla i kruszców) 41:15
-Bliźniacza kaplica w Strzelnie potwierdza przeddziejowe, rdzennie polskie podchodzenie kaplicy wawelskiej 42:49
-Na górze wawelskiej były co najmniej trzy kaplice sławiańskie ,,W Okrąg” 42:52 -Przykłady lechickich kaplic o założeniu ,,w kole” na terenie Europy 47:21
-Panteon za czasów Hadriana to wybitny przykład wpływu Sławian na Rzymian 51:36 -Również grobowce i mogiły z Włoch północnych i Grecji jako przykłady wzorowań na sztuce lechickiej 53:16
-Miedzioryt rzymski, Ianus, Janusz, Światowid, Ponte Quatro Capi 54:23
-Najstarsi Sławianie, Traczowie byli nauczycielami Rzymian jeszcze przed Pelazgami 56:02
-Sądy w nauce podlegają czasowi a nie prawdzie… 57:00
-Szczep starosławiański był największym w Europie! 57:31
-Nie szukajmy wpływu wschodu lub zachodu naszych zabytków, ale przeciwnie: poznawajmy własne dzieła w stronach dalekich! 58:40
-Kaplica w Modling to nie chrzcielnica lecz sławiańska Mędlnica (ilustracje)1:01:02 -Pogańskie budowle kamienne w Niemczech, Austrii, Stryi, Karyntii, Wegrzech i Czechach uwzględniające cześć Światowida 1:04:25
-Starolechickie grobowce jako przebogate skarbnice 1:07:31
-Sławianskie kaplice w Biella, Kerkeville i Montmajour (Francja) przebudowane 1000 lat temu na chrześcijańskie 1:10:43
-Pogańska kaplica w Mound–Louis na cześć Trzygławy 1:13:42
-Inne przykłady kaplic Starej-Lechii z epoki przedchrześcijańskiej w Europie (nawet w Skandynawii) 1:14:53
-Westfalia, Falah, Lech, Polanin, Władcy Leszkowie 1:17:58
-Były mury i kaplice z kamienia stawiane w Polsce czasów przeddziejowych 1:19:40 -,,Ciesiołka sławiańska posłużyła za tło dla architektoniki greckiej” 1:22:34
-Arcieślictwo, Arcyboźnik, Bożnica, Arrcybożnica 1:22:55
-Wawel pradawny zasiany był budowlami świeckiemi i swiątyniowemi z kamienia (Bałwochwalnie) 1:23:45
-Pogańska kaplica ,,w okrąg” na Skałce z wapienia wzniesiona 1:26:15
-Sklepienia w Europie w dwójnit i w trójnit zgodne z całą sztuka starolechicką 1:28:27 -Wschodnie przykłady zabudowań ,,w kole” zgodne z kultem Koła calej sławiańszczyzny (taniec w koło w Obrzędzie Stada) 1:42:46
-,,Rzeczywiście pięknie wołał Skarga: masz sie czem kochać Korono Polska!” 1:34:00

Wywiad z Anthonym C. Suttonem

Wywiad ten pochodzi z 1980 r. Jest w nim mowa o wspieraniu przez bankierów z Wall Street rewolucji bolszewickiej i Hitlera, o tym jak USA bez wiedzy obywateli dozbrajało ZSRR w północnym Wietnamie i o innych ciekawych rzeczach (jak finansowanie Hitlera przez firmy takie jak OSRAM czy General Electric)