Nicola Tesla – niedoceniany sławiański geniusz

Urodził się w Chorwacji w 1856 roku. Dzięki Tesli mamy np. to, że dziś używamy prądu przemiennego, a nie stałego w urządzeniach. Chciał też bardzo dać ludzkości wolną energię, za którą nie trzeba byłoby płacić. Nie udało mu się, bo koncerny energetyczne na to nie pozwoliły. I dlatego do dziś musimy płacić za prąd. Poniższy film przedstawia osiągnięcia i osobowość Nicoli Tesli. W filmie pokazano też działanie transformatora Tesli. Po jego włączeniu świetlówki nie podłączone żadnymi kablami zaczęły świecić. To dowodzi, że przesył energii elektrycznej bez przewodów jest możliwy i że wolna energia to nie mit, a rzeczywistość. W Kolorado w USA Tesla wykorzystując zjawisko indukcji elektromagnetycznej skonstruował ogromną cewkę. Powbijał w ziemię żarówki, które po uruchomieniu cewki zaczęły świecić mimo iż nie były połączone z cewką żadnymi przewodami.
Tesla był też pionierem w dziedzinie fal radiowych. Skonstruował i przedstawił zdalnie sterowaną łódź. Niestety większości projektów nie zrealizował. Jednym z nich była broń energetyczna. Zmarł w samotności  i zapomnieniu w 1943 roku. Mieszkał wiele lat w hotelach. Nigdy nie związał się z kobietą. Po jego śmierci sejf z projektami zabrało FBI. Oficjalnie z powodu tego, że jego projekty mogą być niebezpieczne. Nieoficjalnie należy dodać, że niebezpieczne dla koncernów, które straciłyby zyski. Gdyby Tesla miał zmysł do interesu byłby multimilionerem. On jednak był idealistą i chciał dać ludzkości darmową energię i bezprzewodową telefonię. Gdyby żył i działał dzisiaj pewnie dopadłby go „seryjny samobójca”.

Reklamy

Portal Ariowie.com – warto go poznać

ARIOWIE
PORTAL PRZEBUDZONEJ SPOŁECZNOŚCI

Jeśli nie jesteś mentalnym niewolnikiem i nie potrzebujesz nadzorcy, który ci powie jak masz żyć to ten portal jest dla Ciebie

Poniżej trochę informacji z zakładki „o nas” z portalu Ariowie.

Ponad połowa naszych RODaków nie bierze już udziału w cyklicznej farsie odgrywanej dla mas zwanej demokracją. Ponad 40 milionowa rzesza obywateli RP jest zarządzana przez reprezentację, która jest względna i wyłoniona tak naprawdę z podstawionej mniejszości. Taka sytuacja jest niedopuszczalna. Tym bardziej, iż obecna konstytucja III RP nie jest legalna, co zaczyna dostrzegać coraz większa liczba rdzennych mieszkańców naszej świętej ziemi. Obecny status quo w Polsce przestaje mieć ślepe i nieme poparcie.

Portal  ma na celu otwieranie oczu na prawdę. Nasza świadomość wymaga od nas obudzić śpiących i razem powstać ku wolności gwarantowanej przez Stwórcę Wszystkości. Jesteśmy jego cząsteczką, fraktalem. Zwracamy się do ludzi, którzy nie potrzebują zwierzchnictwa i kontroli nad swoim własnym losem i przeznaczeniem.

Podczas gdy część ludzkości ciągle boryka się z patologią tzw. ekonomii, polityki, korupcji, nasza ścieżka prowadzi w zupełnie inne rewiry. W Prawie. Poprzez podnoszenie świadomości i wibracji, zwracanie się ku pięknu naszych korzeni, poprzez korzystanie z najnowszych osiągnięć nauki i odkłamanie kart historii, kreuje się przed nami zupełnie nowa alternatywa prawego i wolnego społeczeństwa.

Na stronach naszego portalu znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących obecnego stanu rzeczywistości oraz praktycznych rozwiązań i propozycji dotyczących wychodzenia z czegoś, co my nazywamy Matrix’em.

Słowianie dali kulturę zachodowi

Poniższy wykład przedstawia to, że to my, Słowianie daliśmy kulturę światowi tzw. zachodu, anie odwrotnie jak się nam to wmawia. Już choćby samo to, że w czasach Henryka Walezego w Polsce arystokracja załatwiała się w wychodkach na Wawelu, a w tym czasie we Francji mówiąc kolokwialnie srali do kominka i wietrzyli co jakiś czas pałace wskazuje skąd wywodzi się naprawdę cywilizacja.

Bitwa pod Tollense, czyli pośredni dowód na istnienie Lechii

Poniżej artykuł na temat odkryć archeologicznych pod Tollense. Kursywą dodałem swoje uwagi. Pogrubienia również mojego autorstwa.

W magazynie naukowym „Science” ukazał się tekst Slaughter at the bridge: Uncovering a colossal Bronze Age battle, w którym Andrew Curry przedstawia wnioski z badań archeologicznych w dolinie Tollense (Tolęża) na Pomorzu Zachodnim.

W dolinie rzeki Tollense czyli Tolęży zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od dzisiejszej granicy polsko-niemieckiej, odkryto ślady po wielkiej bitwie sprzed 3300 lat, o której nie tylko nic nie wiedziała historiografia, ale która generalnie nie powinna się tam rozegrać. Zgodnie bowiem z aktualną wiedzą w okresie tym ten region Europy miałby by peryferiami cywilizacji, gdzie żyły sobie luźne i proste społeczności rolnicze. Tymczasem archeologia molekularna ujawnia, że w tej części Pomorza ok. 1250 r. p.n.e. mogła się rozegrać największa bitwa starożytności, którą duńska archeolog prof. Helle Vandkilde porównuje do bitwy o Troję.

Tam gdzie należało się spodziewać jedynie drobnych potyczek lokalnych szczepów rolniczych, rozegrała się może największa starożytna bitwa Europy. Badacze przypuszczają, że była to bitwa o skali europejskiej, choć jak dotąd badania DNA zębów poległych, ujawniły materiał genetyczny z Włoch, z Polski oraz ze Skandynawii.

Miejsce bitwy pod Tollense

Podkreślmy ten niezwykle ważny fakt: badacze nie ujawnili, że uczestnicy bitwy pochodzili z ziem współczesnej Polski, ujawnili że uczestnicy bitwy nad Tołężą mieli DNA podobne do współczesnych Polaków! Lechia była państwem które dziś możnaby określić jako wielonarodowe, wiec nie jest zaskoczeniem, że oprócz genów podobnych do polskich znaleziono także inne geny. Poza tym geny skandynawskie sugerują, że bitwa była z ludami z właśnie tego rejonu.

Helle Vandkilde wskazuje, że była to armia tak złożona jak ta opisana w eposie Homera, w bitwie o Troję. Badania tego stanowiska archeologicznego jest jeszcze dalekie do końca, lecz z tego, co ustalono na dziś można przyjąć, że „implikacje będą dramatyczne”, tzn. trzeba będzie ponownie napisać historię Europy tego okresu.

Porównania do Troi nie są tutaj przypadkowe, gdyż w tym okresie historiografia zna tylko jeden konflikt tej skali: półlegendarna bitwa o Troję, która jednak według aktualnie dominujących przekonań odbyła się na terenie dzisiejszej Turcji.

Wykopaliska z bitwy tołęskiej sprzed 3300 lat warto zestawić z wykopaliskami z bitwy grunwaldzkiej sprzed 600 lat, która uważana jest za największą bitwę średniowiecznej Europy, w której udział miało wziąć wedle szacunków między 50-100 tys. wojska, spośród których według szacunków miało polec 10-16 tys. ludzi. Badania archeologiczne na polach grunwaldzkich prowadzi się już ponad pięćdziesiąt lat, lecz jak dotąd odnaleziono jedynie szczątki 200 wojowników, 10 grotów bełtów (pocisków do kuszy), 5 grotów strzał, 1 grot oszczepu, 2 fragmenty broni siecznej, 2 kule działowe, 6 fragmentów rękawic pancernych oraz 2 pociski do procy lub broni ręcznej.

Tymczasem z bitwy nad Tołężą przez kilka lat odkopano 10 tys. kości należących do minimum 130 wojowników, szczątki 5 koni bojowych oraz więcej elementów uzbrojenia. I to wszystko po przekopaniu zaledwie 450 m2, a jak wskazuje archeolog Detlef Jantzen może to stanowić zaledwie 3-4%, góra 10% tego, co zostało jeszcze do odkopania.

Odkrycie to może mieć wielkie znaczenie dla badania naszej historii. Nie tylko dlatego, że wśród trzech wzmiankowanych profili genetycznych jakie odnaleziono wymienia się profil dzisiejszych mieszkańców Polski, ale przede wszystkim dlatego, że w okresie, kiedy rozegrała się bitwa nad Tołężą, ziemie te były pograniczem kultur nordyckich i unietyckiej/łużyckiej, czyli kultury obejmującej dzisiejszą Polskę (Wisła i Odra), wraz z fragmentem wschodnich Niemiec, od Pomorza Zachodniego do Saksonii (chodzi o te części Niemiec, gdzie sięgała później kultura słowiańska), na wschodzie sięgając części Wołynia.

Na zielono zaznaczono zasięg kultury łużyckiej

Teoretycznie rzecz biorąc, ziemie polskie — umiejscowione w samym środku Europy, szczególnie zasobne w surowce naturalne i korzystne warunki przyrodnicze – są naturalną areną dla najważniejszych wydarzeń w skali całego kontynentu, a jednak fakt braku niepodległości i suwerenności kraju w okresie rozwoju największych badań archeologicznych, ukształtował historiografię przekonaną, że centrum Europy to peryferie Europy.
Obecnie coraz wyraźniej wyłania się zupełnie nowe spojrzenie.

Promieniowanie kultury unietyckiej

Zauważmy jak skala tej bitwy koresponduje z wyjątkowością kultury unietyckiej, która narodziła się w Europie Środkowej tysiąc lat przed Tołężą. Należący do kultury unietyckiej połabski Dysk z Nebry sprzed 4000 lat zawierał pierwszą znaną mapę nieba, wyprzedzając to co wiemy o przesławnej wiedzy astronomicznej Babilończyków o tysiąc lat. Dysk z Nebry, jak i bitwa nad Tołężą to odkrycia świeże, stąd nowe spojrzenie na historię dopiero rozkwita.

Wykopaliska z Nebry

Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, jaka kultura panowała w XIII w. p.n.e. na terenach, gdzie rozegrała się bitwa. Dysk z Nebry z regionu łużyckiego wiązany z kulturą unietycką, koresponduje ze słonecznym rydwanem z Trundholm (Zelandia, Dania) wiązanym z kulturą nordycką, datowanym na 1800-1600 p.n.e. Ten ostatni przedstawia artefakt związany z kultem solarnym: konia z brązu na kołach z zaprzęgiem na którym znajduje się Słońce. Podobnie w okresie tym korespondują kultura unietycka i łużycka. Artefakty, które znaleziono pod Tołężą dadzą się powiązać zarówno z kulturą unietycką (umieszczaną w ramach: 2200-1600 pn.e.), jak i łużycką (umieszczaną w ramach 1300-400 p.n.e.). Kultury te rozwijały się zapewne dość płynnie i interaktywnie.

Wykopaliska z Tollense

W zachodniopomorskim Wierzchowie nad Jeziorem Białym odkryto wielki skarb z epoki brązu, datowany na 1100-900 p.n.e. Wiąże się go z kulturą unietycką, która miała zaniknąć kilkaset lat wcześniej. „Skarb z Wierzchowa, wywodzący się w swoich głównych rysach z tradycji unietyckiej, wskazuje na silne wpływy kultur nordyckich i zachodnio-alpejskich, a więc uosabia rodzącą się europejską wielokulturowość.” W Szczecinie odnleziono też wyjątkowy miecz sprzed 2500 lat.

Zasięg kultury nordyckiego brązu ok. 1200 p.n.e.

Kultura unietycka wprowadziła środkową Europę w epokę brązu, podczas gdy zachodnia, północna i wschodnia część kontynentu pozostawała wtedy jeszcze w epoce kamiennej.

Europa ok. 2000 r.p.n.e. Obszar pomarańczowy i granatowy to przodujące wówczas kultury brązu

Za kolebkę kultury unietyckiej uznaje się region Rudaw, gdzie w III tysiącleciu p.n.e. rozpoczęto wydobywać kluczową dla epoki brązu cynę ora miedź. Pierwszym kierunkiem ekspansji kultury była trasa odrzańska, aż po Wolin, gdzie wymieniano metale za ówczesną walutę — bursztyn.

Mapa oprac. K. Markova w „Long distance trade in the bronze age and in the early iron age”, Wrocław 2007. Czarne punkty oznaczają znaleziska wyrobów z bursztynu pochodzących sprzed około 1500 lat p.n.e. Kolorem czerwonym oznaczono odkryte dotąd stanowiska archeologiczne kultury unietyckiej w Polsce. Kolorem pomarańczowym — szlaki bursztynowe w epoce brązu pomiędzy wybrzeżami Bałtyku i Morza Egejskiego (okolice dzisiejszych Salonik).

Ok. 1600 p.n.e. głównym ośrodkiem kultury unietyckiej jest Wielkopolska, czyli ziemie leżące między źródłem cyny a źródłem bursztynu. Odkryto tutaj tzw. wielkopolskie piramidy w Łękach Małych (1700-1500 p.n.e.), a kilka km dalej ówczesne centrum hutnicze w Bruszczewie (1600-1500 p.n.e.). Jest to jedyny warsztat metalurga znany z osady w całej tej kulturze. Zdobienie i forma naczyń ceramicznych oraz przedmiotów brązowych wskazują na rozległe powiązania kulturowe mieszkańców osady w Bruszczewie z różnymi regionami Europy Centralnej oraz z Kotliną Karpacką. Poza samą metalurgią w Bruszczewie zajmowano się dziegciarstwem, ciesielstwem, tkactwem i wieloma innymi dziedzinami produkcji.

Następnie kultura unietycka rozwijała szlaki handlowe w kierunku południa Europy (które dziś uznawane są za bursztynowe). W północnej części Półwyspu Apenińskiego doprowadziła do wyłonienia kultury Terramare (XV-XIII w.p.n.e.), która zastąpiła wcześniejszą kulturę Polada, a następnie kultury wilanowiańskiej (IX — VIII wiek p.n.e.). Ta ostatnia wpłynęła na wyłonienie się kultury etruskiej (VII w. p.n.e. aż do I w. n.e.), która odkryła złoża cyny w Italii.

Promieniowanie kultury unietyckiej na południe Europy

Europa w XIII w. p.n.e.

Skoro jednak w bitwie nad Tołężą brało udział zawodowe wojsko z różnych zakątków Europy to znaczy, że mogła to być bitwa o znaczeniu ponadregionalnym. Co się wówczas działo na świecie?

Przed bitwą: Ok. 1300 r. upadła tzw. cywilizacja Doliny Indusu (3300-1300 p.n.e.) — najrozleglejsza starożytna cywilizacja. Ok. 1300 wyłoniła się kultura łużycka.

Zasięg kultury łużyckiej

Po bitwie: Ok. 1200 r. w krótkim czasie upadły wszystkie imperia śródziemnomorskie, wydarzenia te nazywane są mianem Late Bronze Age collapse i wiązały się z większą zapaścią niż późniejszy upadek Rzymu. W okresie 1206 załamało się Królestwo Mykenów, Królestwo Hetytów oraz Nowe Państwo Egiptu. Po upadku pierwszej greckojęzycznej kultury, Grecja na kilka wieków pogrążyła się w tzw. wiekach ciemnych.

Jak więc z powyższego widać nawet jeśli państwo lechitów nie istniało to ziemie, na których znajduje się dzisiejsza Polska nie były wcale prymitywne jak na owe czasy. Znaleziska pod Tollense oraz naleziska z czasów kultury unietyckiej są kolejnym dowodem na to, że to, że rzekomo dopiero zaprowadzenie chrześcijaństwa (tak jak dziś się zaprowadza demokrację) nas ucywilizowało to po prostu jedno wielkie kłamstwo.
Ciekawe jak na to zareagują turbokatolicy, których tak nazwę przez analogię do tego jak oni nazywają tych, którzy głoszą teorię o starożytnych korzeniach Polski. Ciekawe jak to teraz zanegują?

Więcej na: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9989

Tesla – sławiański geniusz

Poniższy film przedstawia mało znanego wielkiego geniusza z Serbii – Nicola Tesli. M. in. to, że dzisiaj mamy linie wysokiego napięcia w których prąd przemienny płynie na setki kilometrów. To Tesla wynalazł radio i dzięki niemu mamy dziś telewizję i telefony komórkowe i smartfony. Poniższy film przedstawia jego osiągnięcia. Wynalazł też generator wolnej, darmowej energii. Nie weszło to do powszechnego użycia z wiadomych względów. Nie dałoby się ludzi łupić i ludzkość stałaby się wolna.

Zainteresowanych szczegółami dotyczącymi wolnej energii czy napędu antygrawitacyjnego z wykorzystaniem dysków rtęciowych odsyłam tu: http://www.apokalipsy.cba.pl/energia.htm

Wolna energia to nie science fiction. Na ww. stronie wymienione są urządzenia napędzane w ten sposób i podane są numery patentów. Oczywiście nie są powszechnie produkowane i stosowane, bo lobby naftowe by straciło rację bytu. Są to bowiem technologie bezpaliwowe.

Sławianie, a nie Słowianie!

Natrafiłem dziś w sieci na skan przedwojennej publikacji z 1924 r. Dr. Jana Sasa Zubrzyckiego pt. „Sława” Nie jest ona długa (64 strony), ale obowiązkowa dla każdego kto interesuje się naszymi słowiańskimi korzeniami.

Powszechnie używane określenie Słowianie jest błędne. Prawidłowo należy mówić Sławianie. Oto cytat z ww. publikacji dotyczący tego zagadnienia (str. 12 – pogrubienia moje)  W języku polskim aż do połowy wieku XIX-go wymawiano i zawsze pisano: Sławianie. Dopiero od niedawna rozpowszechniono u nas w Polsce określenie: Słowianie, jakoby nazwa nasza nie pochodziła w istocie od sławy, tylko od słowa. Wielka to różnica, zestawiająca dwie wartości bardzo odmienne. W zgodzie z dążeniem powszechnym, aby umniejszyć wszystko co polskie na każdym kroku i w każdym miejscu, zakrzątano się w czasach ostatnich tak skutecznie, że pokolenie dzisiejsze nie ma już zgoła wyobrażenia, jaka może być różnica między Sławianinem, a Słowianinem i co gorsza nie może w to uwierzyć, że Sławianin pochodził od Sławy!”
Potwierdzeniem tego co pisze autor są polskie imiona – np. Bolesław, Władysław, Bogusław, Mieczysław, Przemysław czy Sławomir. Człon sław pochodzi właśnie od sławy np. Bogusław – sławiący Boga czy Mieczysław – sławny po mieczu. Sławomir z kolei pochodzi od sławy i miru, czyli oznacza sławiącego porządek.

Tłumaczenie nazwy np. na angielski również wskazuje na fałszywość słowa Słowianie. Np. po angielsku Słowianie to Slavic a nie Slovic. Była kiedyś Jugosławia, a nie Jugosłowia itd.

I kolejny ważny cytat tym razem ze str. 7 A ta idea aryjskiego-sławiańskiego Ducha Sławy, Miru i Pokoju rozpościerała i rozchodziła się wraz z plemieniem naszem od Azji aż het za Ren wgłąb dzisiejszej Francji poprzez całą olbrzymią wschodnią i środkową Europę; ona rozsiedliła się i rozgościła z nieprzeliczonemi rzeszami plemienja „sławiańskiego” na ziemi italskiej i półwyspie bałkańskim, zaludniając i użyźniając pracą pługa a zdobiąc warownymi grodami i świątyniami rozległe obszary lądu europejskiego!”

Tak więc od dziś mówmy o nas prawidłowo – Sławianie. Ja od dziś będę używał właśnie takiej, prawidłowej nazwy.

Koniec dwutygodnika „Bravo” !

Portal Wirtualne Media podaje, że wychodzący od 1991 r. dwutygodnik „Bravo”, który był kupowany głównie przez nastolatki przestaje wychodzić od nowego roku. Ostatni numer ukazał się w środę. Powodem jest znaczny spadek sprzedaży pisma w ostatnich dwóch latach. Jak podaje wydający pismo koncern wynika to z przeniesienia się czytelników do internetu.

Pismo to przedstawiało przede wszystkim różne historie z życia celebrytów – plotki, skandale itp. Moim zdaniem czytelnicy może i przenieśli się do internetu, ale i zmienili swoje preferencje. Młodzież 20-25 lat temu była zafascynowana zachodnim światem, celebrytami, ich życiem itp. Dopiero co bowiem skończyła się u nas komuna (choć tak naprawdę upadła na cztery łapy) i nastąpiło otwarcie na zachód i ich styl życia.
Dzisiejsi nastolatkowie widząc co się dzieje na zachodzie, jaki upadek obyczajów i kultury się tam dokonał i to że w ostatnim czasie było wiele skandali z udziałem tzw. celebrytów, zwłaszcza w Hollywood przestali się interesować celebrytami. Mamy bowiem zwrot w kierunku patriotyzmu i prawdziwych wartości  i prawdziwych bohaterów. Wiele młodych osób uczestniczyło jako wolontariusze w niedawnych pracach ekshumacyjnych szczątków uczestników powstania antykomunistycznego po wojnie. Następuje pobudka i zmiana świadomości młodego pokolenia polskich Słowian i takie treści już nie współgrają z nowymi trendami idącymi w przeciwnym kierunku. Czasy sodomii stopniowo przemijają. To jest jeden z sygnałów. Teraz pora na „Gazetę Wyborczą”. Gdy ogłoszone zostanie jej zamknięcie to chyba pójdę i kupię ostatni jej numer. Będzie stanowił pamiątkę dla potomności.