Covid-19 to ludobójcza operacja zaplanowana dużo wcześniej

W 2009 r. dr Rima Laibow ujawniła, że WHO użyje przymusowych szczepień do depopulacji. W 2002 r. ta lekarka, żona generała armii USA Stubblebin’a, została poinformowana przez jednego ze swoich pacjentów, głowę państwa, o toksycznych szczepionkach i pandemii Covid. Powiedziała jej: „już prawie czas na wielki ubój bezużytecznych zjadaczy”. Zademonstrowała ona też jak długi patyczek do pobierania wymazów będzie wkładany do przewodu nosowego, żeby pobrać próbkę zapachu z obszaru normalnie chronionego od obcej ingerencji i inwazji przez blaszkę sitową.

Kiedy filmowiec i były gubernator stanu Jesse Ventura przeprowadzał z nią wywiad w „Teorii spisku”, wyemitowanym w 2009 roku, ostrzegła, że rządy ogłoszą globalną pandemię i 90% ludzkości zostanie wymordowane szczepionkami.

Poniżej ten 10 minutowy wywiad. Rozmowa jest po angielsku. Poniżej zamieszczam streszczenie tego co mówi dr Rima Laibow. Kursywą są moje uwagi i wyjaśnienia.

https://vidmax.com/video/217320-in-2009-dr-rima-laibow-exposed-how-the-who-will-use-forced-vaccination-to-cull-the-population-who-knew-how-right-she-would-be):

00:00 – 01:00 – ląduje samolot, wysiada dr Laibow (RL) i podchodzi do Jessego Ventury (JV). Witają się, a następnie jest mowa o tym, że RL opuściła USA dlatego, że nie czuła się tam bezpiecznie, aby dalej tam mieszkać.

01:00 – 02:00 – RL mówi, że w bardzo krótkim czasie będą wprowadzone przymusowe szczepienia błędnie uważane powszechnie za dobrowolne szczepienia (zapewne chodzi o presję psychiczną – musisz się zaszczepić albo stracisz pracę, nie wejdziesz tu i tam, nie polecisz zagranicę itd. czego byliśmy świadkami). VL pyta o te szczepionki, a RL odpowiada, że WHO zdecydowała, że mamy na świecie o 90% ludzi za dużo. WHO pracuje od 1974 roku nad szczepionkami, które spowodują trwałą sterylizację. Mówi, że ma dokumenty które to potwierdzają i że to nie jest szalona teoria spiskowa, ale plan.

02:00 – 03:00 – RL mówi, że FDA nielegalnie dopuściła do obrotu w USA szczepionki zawierające skwalen. Jest to związek stosowany w szczepionkach do stymulacji układu immunologicznego zwiększający jego odpowiedź.
Tutaj moja krótka dygresja wyjaśniająca: skwalen to związek z grupy lipidów, który występuje naturalnie w organizmach roślin, zwierząt i człowieka. Jest w naszym organizmie wytwarzany w skórze i w wątrobie. Ma wiele funkcji w organizmie – m.in. jest substratem do produkcji cholesterolu czy buduje błony lipidowe w komórkach. Więcej o tym czym jest skwalen i jak ważny jest dla naszego organizmu tutaj: https://dietetycy.org.pl/skwalen/
RL mówi, że wstrzyknięcie ze szczepionką skwalenu do organizmu powoduje atak systemu immunologicznego na wszystkie części ciała (bo skwalen jest w każdej komórce i jest wtedy uważany przez układ odpornościowy za wroga, z którym trzeba walczyć). Powoduje to silny ból i unieruchomienie. To co oni w ten sposób chcą zrobić to ludobójstwo.

03:00 – 05:00 – RL mówi, że rządy zrobią pandemię i użyją wcześniej przygotowanych szczepionek. Będą wstrzykiwać szczepionki zawierające skwalen. Ludzie będą masowo umierać, a ci którzy przeżyją staną się bezpłodni.

05:00 – 06:00 – VL pyta czy te masowe zgony nie spowodują rewolucji, gdy ludzie to zauważą. RL odpowiada, że użyte zostanie wojsko. Gdy ktoś nie będzie chciał się zaszczepić to zostanie przewieziony do obozu odosobnienia czy mówiąc wprost obozu koncentracyjnego jako rzekomo zagrażający innym.
Tutaj ten plan się najwyraźniej nie powiódł, choć w niektórych krajach (w tym w USA) takie obozy zbudowano (obozy FEMA). Najwyraźniej światowi ludobójcy nie wzięli pod uwagę wzrostu świadomości ludzkości przez te prawie 20 lat (od 2002 roku). Niewielką grupę stanowiącą kilka procent populacji w każdym kraju można by wywieźć do takich obozów, a reszta uznałaby to za słuszne dzięki telewizyjnej propagandzie. Jednak na zachodzie w każdym kraju przynajmniej 20% odmówiło szczepień na COVID, w Polsce około połowy, a na wschód od Polski jeszcze więcej. W Afryce było totalne fiasko bowiem tam mimo podobnej zmasowanej propagandy telewizyjnej jedynie około 25% ludzi dało sobie wstrzyknąć tę kowidową truciznę.
Tuż przed 6:00 RL mówi, że w 2003 roku miała pacjenta, głowę państwa, który powiedział jej o planowanym masowym uboju bezużytecznych zjadaczy w niedługim czasie.

6:00 – 7:30 – Według RL pacjent mówił jej, że ci bezużyteczni zjadacze zużywają nasze nieodnawialne zasoby naturalne. RL spytała nasze czyli czyje i usłyszała, że arystokratów i oni tak zdecydowali. VL pyta kim była ta kobieta, a RL odpowiada, że to nie królowa Elżbieta, ale z pewnością przedstawiała siebie jako członek arystokracji i była głową państwa. Była wyżej niż grupa Bilderberg. W tym czasie prezydentem był George Bush Jr więc być może chodzi o faktyczną głowę państwa, a nie sterowaną marionetkę wykonującą rozkazy arystokracji czyli George’a Busha Jr. Być może to ktoś z rodziny Rothschildów lub Rockefellerów?!

07:30 – 08:30 – VL pyta o plan 90% depopulacji ludzkości i o to że RL powiedziała, że nad grupą Bilderberg są wyższe szczeble mafijnej hierarchii światowej. RL mówi, że tak jest i że ta kobieta (pacjentka) powiedziała jej, że jest rada 7 ludzi, którzy podejmują długoterminowe decyzje na temat tego co chcą, aby się wydarzyło w którym kraju tj. który kraj wzrasta, a który upada i że jest bardzo ważne, aby zrozumieć że ci ludzie nie mają związku z żadną religią ani narodowością czy jakąkolwiek partią polityczną. Oni działają według swoich własnych zasad, a te zasady nie są ustalane przez instytucje co do których wierzymy, że to robią.

08:30 – 9:00 – VL pyta jak silni są ci którzy stoją nad Bilderbergiem. RL odpowiada, że nie tak silni jak ogromna populacja ludzi na całej Ziemi. Za każdym razem gdy podnosimy swój głos i reagujemy oni wycofują się. Problem jest w tym, że my mamy wielką siłę, ale nie wiemy o tym. I nie chcą, abyśmy o tym wiedzieli. To jest ich sekret. Na tym kończy się to co mówi RL.
Potem jest jeszcze ok. 1,5 minuty w której jest mowa o tym, że ukryta w różnych tajnych organizacjach elita rządzi światem, robi spotkania które potem nie są relacjonowane w mediach dla całego świata. Kontrolują gospodarkę, medycynę i politykę na świecie i dążą do zabicia zdecydowanej większości z nas. To jest teoria spiskowa krążąca od wielu lat.
Wydarzenia z lat 2020-2021 dobitnie pokazują, że to jest praktyka spiskowa. Masowe zgony się już zaczęły. W Wielkiej Brytanii już brakuje miejsca w kostnicach. Nagle umiera wielu ludzi także młodych i sportowców, a nawet dzieci. W kolejnych kilku latach z pewnością będzie to jeszcze się nasilać. Od nas i naszej zbiorowej świadomości zależy czy ci zbrodniarze którzy za tym stoją poniosą odpowiedzialność.

Ważny wyrok w sprawie „szczepionek” na COVID-19

Na temat tego wyroku jest cisza, a wydany on został ponad roku temu i jest prawomocny.

Damian, student, zadał Ministrowi chorób i śmierci, zwanemu dla zmylenia przeciwnika Ministerem Zdrowia, pytania w sprawie tzw. szczepionek na COVID-19. Na część z nich nie uzyskał odpowiedzi. Wniósł więc sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. I 8 lipca 2021 r. sąd orzekł, że Adam Niedzielski, albo jego urzędnicy, musi odpowiedzieć na wszystkie postawione przez Damiana pytania.

Wyrok jest dostępny na stronie
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/560470AB08

Sąd wskazał, że: „Elementem rzetelności działania organów demokratycznego państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, łączącego się z powszechnie aprobowaną w państwach demokratycznych, zasadą „otwartego rządu”, oznaczającą transparentność działalności wszystkich organów władz publicznych (por. wyrok NSA z 10 stycznia 2014 r. , I OSK 2213/13, publik. http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Po wyroku sądu minister odpowiedział na część pytań, ale na część dalej nie odpowiedział. Odpowiedzi ministra na piśmie po wyroku WSA można znaleźć tutaj: https://stopnop.com.pl/student-wygral-z-ministrem-zdrowia-w-sprawie-informacji-o-preparatach/?fbclid=IwAR1Kccbb6rg4Nm9sc_VtlE2ltgQqdhpKCucEvQWWleoFCdFQDN46Ry1V3K0

Minister nie udzielił też żadnej odpowiedzi na pytania nr 7 „Czy lekarze byli szkoleni w sprawie szczepień przeciwko COVID-19? Jeśli tak, to w jaki sposób rozdysponowano fundusze na ten cel? Kto wspierał te szkolenia? Czy była to jakaś firma farmaceutyczna?”

Także nie została udzielona odpowiedź na pytanie nr 8 „Jakie dowody bezpieczeństwa szczepionek przeciwko COVID-19 posiada Ministerstwo Zdrowia? Czy wśród tychże dowodów są dokumenty urzędowe, czy tylko badania naukowe?

Nie udzielono też odpowiedzi na pytanie nr 9 dotyczące „Podania imion, nazwisk i funkcji publicznych przez urzędników wchodzących w skład zespołu który opiniował i zatwierdził szczepionki przeciwko C0VID-19”.

Ponadto nie udzielono pełnej odpowiedzi na pytanie nr 10 „Kto ocenił szczepionkę przeciwko C0V1D-19 jako bezpieczną dla społeczeństwa?”

Z powyższego wynika, że minister nie przedstawił żądanych przez Damiana żadnych dowodów na bezpieczeństwo tzw. szczepionek na COVID-19. Nie podał też kto opiniował i zatwierdził te „szczepionki” ani kto oceniał ich bezpieczeństwo.

Wyrok ten i brak przedstawienia dowodów bezpieczeństwa „szczepionek” przeciwko COVID-19 umożliwi wielu osobom „zaszczepionym” lub dyskryminowanym za brak „szczepionki” domaganie się odszkodowań od Ministerstwa „Zdrowia”. Nie udzielając bowiem odpowiedzi i nie przedstawiając dowodów na bezpieczeństwo tych preparatów inżynierii genetycznej (bo tym one faktycznie są) minister przyznaje, choć nie wprost, że te preparaty bezpieczne nie są.
Mam jednak poważne wątpliwości czy to wystarczy, aby uzyskać odszkodowania. Każdy kto przyjął ten preparat inżynierii genetycznej podpisał przecież przed przyjęciem każdej dawki tego eliksiru oświadczenie, że wyraża zgodę na udział w eksperymencie medycznym. Jeżeli ktoś automatycznie i bezmyślnie podpisał to bez czytania to jego strata i nikogo to nie będzie obchodzić ani wzruszać. W sądzie francuskim odrzucono pozew rodziny zmarłego po „szczepieniu” kowidowym przeciwko firmie ubezpieczeniowej, która nie wypłaciła odszkodowania z polisy na życie. Sędzia motywował to tym, że zmarły wiedział, że bierze udział w eksperymencie medycznym, zgodził się na to, bo podpisał oświadczenie, a więc wiedział że to jest potencjalne samobójstwo. I dlatego odszkodowanie za samobójstwo się nie należy.

Zmarli nagle – film pokazujący straszną prawdę o „szczepionkach” na COVID

Najnowszy dokument Stew Peters’a.
Dokument traktujący o szczepieniach, konsekwencjach przedstawianych przez między innymi balsamistów i lekarzy, informatorów wojskowych i wielu innych ludzi pomagających ludzkości w toczącej się wojnie informacyjnej.

Najważniejsze to nie dać się złamać, fakt, że mało kto zgłasza się po kolejne dawki tego wynalazku, oraz to, że najgorsze dane pochodzą z roku 2021 dobitnie pokazuje, że nie jest to dokument o upadku ludzkości a o walce jaką podjęliśmy i wojnie z której jako kolektyw wyjdziemy zwycięsko.

Poniżej film z polskim lektorem. Ten film mógłby być znacznie krótszy. Dużo w nim rzeczy nie na temat, są też teledyski amerykańskie „zaszczep się”. U nas było to samo więc szkoda czasu. To co najważniejsze jest mniej więcej między 45 a 55 minutą.

https://rumble.com/v1wld30-died-suddenly-lektor-pl.html

Australia: naukowcy znaleźli krystaliczne struktury we krwi zaszczepionych na COVID. To tlenek grafenu

Badania metodą spektroskopii mikro-Ramana ujawniło, że w „szczepionkach” na COVID-19 Pfizera i innych marek jest tlenek grafenu. Te krystaliczne struktury we krwi tych co przyjęli preparat na COVID-19 znaleźli różni lekarze w różnych krajach. Nigdy wcześniej takich struktur we krwi zaszczepionych lekarze nie widzieli. Poniżej film w którym kobieta o tym wszystkim mówi.

https://fakto.pl/index.php/video/co-znalezli-australijscy-lekarze-w-krwi-zaszczepionych-na-covid-19

Tutaj artykuł o którym jest mowa w filmie – badania zrobione przez profesora Pablo Campra z Uniwersytetu w Almerii rok temu na 7 różnych losowo wybranych próbkach preparatów na COVID-19 czterech różnych producentów (po angielsku): https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES

Streszczenie artykułu:

Przedstawiamy tutaj nasze badania nad obecnością grafenu w szczepionkach przeciw Covid. Przeprowadziliśmy losowe badanie przesiewowe nanocząstek grafenopodobnych widocznych pod mikroskopem optycznym w siedmiu losowych próbkach fiolek z czterech różnych znaków towarowych, łącząc obrazy z ich sygnaturami spektralnymi drgań RAMAN.

Dzięki tej technice, zwanej micro-RAMAN, byliśmy w stanie określić obecność grafenu w tych próbkach, po zbadaniu pod mikroskopem optycznym ponad 110 obiektów wybranych pod kątem ich wyglądu przypominającego grafen. Spośród nich wyselekcjonowano grupę 28 obiektów, ze względu na zgodność zarówno obrazów, jak i widm z obecnością pochodnych grafenu, na podstawie zgodności tych sygnałów z sygnałami uzyskanymi z norm i literatury naukowej. W 8 z nich identyfikację struktur tlenku grafenu można uznać za rozstrzygającą ze względu na wysoką korelację spektralną ze wzorcem. W pozostałych 20 obiektach obrazy sprzężone z sygnałami Ramana wykazują bardzo wysoki poziom kompatybilności z nieokreślonymi strukturami grafenowymi, jednak odmiennymi od zastosowanego tutaj wzorca.

Badania te pozostają otwarte i są udostępniane społeczności naukowej do dyskusji. Apelujemy do niezależnych badaczy, bez konfliktu interesów lub współpracy z jakąkolwiek instytucją, do przeprowadzenia szerszej kontranalizy tych produktów w celu uzyskania bardziej szczegółowej wiedzy na temat składu i potencjalnego zagrożenia dla zdrowia tych eksperymentalnych leków, przypominając, że materiały grafenowe potencjalna toksyczność dla ludzi i jej obecność nie została zgłoszona w żadnym zezwoleniu na zastosowanie awaryjne.

Tlenek grafenu jest toksyną i nie powinien być nigdy w żadnej szczepionce.

Powyższe badania nie są w pełni wiarygodne, gdyż zrobiono je tylko na 7 próbkach. Jednak wybrano je losowo i pochodzą od 4 różnych producentów i we wszystkich z nich zidentyfikowano albo jednoznacznie tlenek grafenu albo struktury bardzo go przypominające. W takiej sytuacji nie można mówić o przypadku. To jest celowe działanie wskazujące na zaplanowane ludobójstwo. Teoria spiskowa przestaje być teorią, a staje się spiskową praktyką dziejów.

Żegnaj babciu, czyli jak covidowe „szczepionki” wykańczają ludzi

Dzisiaj w nocy zmarła w szpitalu moja babcia. Była już wiekowa, bo miała prawie 92 lata (skończyłaby je za 2 miesiące.) Stara była to umarła. Tak zapewne większość ludzi pomyśli. Każdy kiedyś umiera. Jednak według mnie „pomogły” jej w szybszym odejściu z tego świata 3 dawki kowidowej szprycy, które wzięła. Uwierzyła swojej synowej, lekarce anestezjolog, że trzeba się szczepić i nic nie można było zrobić. Dla babci synowa (moja ciotka) była autorytetem medycznym.

W maju byłem jeszcze z babcią na grobie dziadka (zmarł 18 lat temu). Babcia miała już od dawna kłopoty z krążeniem (ok. 25 lat temu miała zawał i wstawili jej stenty), ale chodziła jeszcze po domu i nawet jeszcze po średniej wielkości sklepie rok temu chodziła i sama robiła zakupy, choć trochę to trwało, bo robiła to powoli. W maju na cmentarz zaszła sama z laską i potem od grobu dziadka do samochodu też powoli zaszła sama. W czerwcu nagle jej się znacznie pogorszyło. Nogi jej spuchły i zaczęły w krótkim czasie boleć. Zrobiła się babci zakrzepica w nogach. Pod koniec czerwca skóra zaczęła babci pękać na łydkach i pojawiły się rany. Na początku lipca jeden z palców u lewej nogi zrobił jej się czarny. Trafiła do szpitala gdzie jej go amputowali. Rany mimo dezynfekcji i smarowania różnymi maściami pogarszały się, robiły się coraz głębsze i większe. Babcia przestała wychodzić z domu, a po domu z trudem poruszała się z chodzikiem. I tak przez kolejne prawie 3 miesiące było stopniowo coraz gorzej. Przedwczoraj jak u babci byłem pomóc przy zmianie opatrunku i zobaczyłem babci rany to byłem zszokowany. Na lewej nodze na łydce miała głęboką ranę o powierzchni chyba z 10 cm kw. Widoczne były ścięgna. Na drugiej nodze była też na łydce mniejsza, okrągła rana (o średnicy ok. 3 cm) ale też bardzo głęboka (ok. 1 cm) i widać było coś jasnożółtego, chyba też ścięgna. Straszny to był widok i ból musiał być też straszny.

Wczoraj ok. 12-ej babcia nagle zaczęła mieć problemy z oddychaniem i pogotowie zabrało ją do szpitala. Tam położyli ją na sali ogólnej z maską tlenową. Dzisiaj w nocy zmarła. Przynajmniej już nie cierpi.

Dzisiaj dowiedziałem się też, że moja jedna ciotka (75 lat) niedawno robiła badania krwi i ma wysoki poziom płytek krwi (trombocytów). Lekarz kazał jej badanie powtórzyć, więc zrobiła badanie ponownie i w tym tygodniu dostała wynik i było jeszcze gorzej (650 przy normie 400). Lekarz powiedział jej, że to bardzo źle, bo to oznacza, że krew jej krzepnie i grozi jej zrobienie się zakrzepu, który może trafić do tętnicy płucnej, szyjnej lub sercowej i wtedy dostanie zawału lub udaru. Ma brać Acard na rozrzedzenie krwi. Nigdy wcześniej ciotka nie miała problemów z krążeniem, a wyniki badań poziomu płytek krwi miała dobre. Też zaszprycowała się 3 razy, bo nie wierzyła w „teorie spiskowe”, że te kowidowe „szczepionki” to zabójcze eliksiry.

Mojej babci syn (a mój wujek) wraz ze swoją żoną („autorytetem medycznym” według babci) jak się okazuje także biorą Acard, bo też mieli złe wyniki badania krzepliwości krwi, a wcześniej nigdy takich problemów nie mieli. I też się zaszprycowali 3 razy.

W czerwcu jak babci spuchły nogi kupowałem jej duże kapcie na targu. Sprzedawca powiedział wtedy, że jego żonie (72 lata) zrobiły się takie same rany na nogach jak mojej babci. Nogi jej najpierw spuchły, potem zrobiły się rany i zaczęły ją strasznie boleć nogi i przestała chodzić. Byli u kilku lekarzy, ale wszyscy bezradnie rozkładali ręce. Wtedy poszli prywatnie na wizytę do profesora medycyny, wydali 300 zł i usłyszeli, że jedyne co można zrobić to amputować nogi, bo to jest zakrzepica. Żona tego sprzedawcy też się 3 razy szprycowała „szczepionką” na Covid. Przed tym zanim nogi jej spuchły też nigdy nie miała kłopotów z krążeniem i krzepliwością krwi. Czy jeszcze żyje nie wiem.

Miesiąc temu (30.08) też nagle zmarł mój sąsiad. Miał 59 lat. Nie znałem go zbyt dobrze, ale z tego co wiem nie miał kłopotów z krążeniem i też się „szczepił”. Na co umarł nie wiem, ale byłem tym bardzo zaskoczony, bo był w dobrej kondycji zdrowotnej. Tak przynajmniej się wydawało.

Takie są niestety smutne i bulwersujące fakty. Ludobójstwo trwa, a „szczęśliwie zaszczepieni” nie są tego świadomi. O to właśnie chodziło tym Killom Billom Gatesom i innej chazarskiej swołoczy, która zaplanowała depopulację. Dobrze, że przynajmniej moja mama nie dała się ogłupić i nie przyjęła żadnej dawki tej covidowej trutki. Ojciec zmarł 5 lat temu, więc zanim zaczęła się plandemia. Miał 64 lata. Chorował długo na nerki, ale na tamten świat pomogła mu się przenieść nasza „służba zdrowia”, podobnie zresztą jak jego bratu (zmarł rok wcześniej mając 60 lat). To już jednak zupełnie inne historie.

Na zakończenie apel do każdego kto to przeczyta – jeśli się „szczepiłaś(eś)” na covida to zbadaj sobie poziom d-dimerów lub poziom trombocytów (albo jedno i drugie). Jeśli wynik wyjdzie zły to musisz brać leki rozrzedzające krew. W przeciwnym razie możesz nagle dostać zawału, udaru lub zakrzepicy takiej jak moja babcia czy wspomniana żona sprzedawcy zupełnie się tego nie spodziewając.
Jeśli się nie „szczepiłaś(eś)” na covida to powiedz swoim bliskim i znajomym, którzy się „szczepili”, aby zrobili ww. badania. Jeśli chcą dłużej pożyć to muszą brać leki przeciwzakrzepowe, chyba że mieli szczęście i trafili 2 czy 3 razy na placebo, co jest mało prawdopodobne.

4,5 minuty prawdy o produkcji szczepionek w sądzie

Na poniższym filmie na pytania izraelskiego adwokata Aarona Siri odpowiada Stanley Plotkin, twórca szczepionek. Występuje w sądzie jako ekspert mający promować szczepionki. Adwokat podaje dane na temat tego ile dzieci uśmiercono podczas prac nad szczepionkami i jakie części ciała używano krojąc i poddając multiplikacji – klonowaniu (serce, przysadka mózgowa, nerki, śledziona, płuca). 76 dzieci zamordowano w wyniku tzw. aborcji i wykorzystano ich tkanki do zrobienia szczepionek tylko w jednej pracy badawczej. Ile dzieci pozbawiono życia w ciągu całej kariery zawodowej Plotkina aby mógł on badać szczepionki sam zainteresowany nie wie. Jak mówi na pewno wiele (pewnie z kilkaset). Stanley Plotkin w zasadzie jedynie potwierdzał to co podawał adwokat odpowiadając krótko: yes.

Film o dziwo wciąż na You Tube jest. Kto obejrzy lepiej niech go ściągnie na dysk komputera bo nie wiadomo kiedy cenzor na niego trafi i go usunie. Są napisy tłumaczenia po polsku.

Jakie skutki wywołują szczepionki produkowane na komórkach z abortowanych płodów (m.in. choroby autoimmunologiczne) opisała w książce „Pandemia kłamstw” dr Judy Mikovitz. Polecam, choć to nie jest łatwa i przyjemna lektura, ale prawda rzadko bywa miła w naszym świecie.

Porażająca prawda o szczepieniach w TVP

Trudno w to uwierzyć, ale w TVP przed tzw. pandemią wyemitowano, w godzinach nocnych, program ukazujący prawdziwe, skrywane, destrukcyjne oblicze szczepień. Prosto w oczy, bez lania wody, bez retuszu. To zaś miłe nie jest.
Program ten więcej już w TVP się nie pojawił. Nawet ze strony internetowej TVP został szybko usunięty. Koncerny już się o to postarały. Sprawiły także że uczestnicy programu zostali zmieszani z błotem przez sprzedajnych, polskojęzycznych pachołków Big Pharmy. Nikt natomiast nie obalił merytorycznie niczego z tego co tam powiedziano. Ograniczono się jedynie do zniesławienia i zdyskredytowania uczestników programu. Jest to najbardziej prymitywny sposób prowadzenia dyskusji zwany w erystyce argumentami ad personam. Skoro nie można merytorycznie obalić tego co mówi nasz adwersarz to podnosimy argument, że „masz pryszcza na nosie”, jest „faszystą”, „antysemitą” , „teoretykiem spiskowym” itp.

Zróbmy co w naszej mocy, aby materiał ten nie zginął i dotarł do jak największej liczby odbiorców. Niech dociera do naszych rodaków i otwiera im oczy, zwłaszcza tym, którzy uważają że to co mówią w TV to święta prawda. Tu mają właśnie materiał w TV (TVP).

Sąd Najwyższy USA odwołał powszechne szczepienia

Big Pharma i Anthony Fauci przegrali pozew złożony przez Roberta F Kennedy’ego Jr i grupę naukowców!

Właśnie to dostałem:

Nie było tego w wiadomościach nigdzie. Wygląda na to, że zbliżamy się do Ostatecznej Sceny w filmie.

Proszę powiadomić wszystkich w rodzinie, przyjaciół i krewnych! BREAKING NEWS ! Sąd Najwyższy odwołał powszechne szczepienia W Stanach Zjednoczonych. Bill Gates, główny specjalista ds. chorób zakaźnych USA Fauci oraz Big Pharma przegrali proces w Sądzie Najwyższym USA, nie udowadniając, że wszystkie ich szczepionki w ciągu ostatnich 32 lat były bezpieczne dla zdrowia obywateli!

Pozew został złożony przez grupę naukowców pod przewodnictwem senatora Kennedy’ego. Roberta F. Kennedy’ego Jr :

Nowa szczepionka COVID powinna być unikana za wszelką cenę. Pilnie zwracam uwagę na ważne kwestie związane z kolejnym szczepieniem przeciwko Covid-19. Po raz pierwszy w historii szczepień, tzw. szczepionki mRNA najnowszej generacji bezpośrednio ingerują w materiał genetyczny pacjenta, a więc zmieniają indywidualny materiał genetyczny, co jest manipulacją genetyczną, która już wcześniej była zakazana i uznana za przestępstwo.

Szczepionka przeciwko koronawirusom NIE JEST szczepionką! UWAGA!!!

Co zawsze było szczepionką? Zawsze był to sam patogen – mikroorganizm lub wirus, który został zabity lub atenuowany, czyli osłabiony – i wprowadzono go do organizmu w celu wytworzenia przeciwciał. Nie jest to nawet szczepionka przeciwko koronawirusom! To w ogóle nie jest to! Należy do najnowszej grupy „szczepionek” opartych na mRNA (mRNA) rzekomo. Po wejściu do komórki ludzkiej, mRNA przeprogramowuje normalne RNA / DNA, które zaczyna wytwarzać kolejne białko.

Czyli nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi szczepionkami! To znaczy, że jest to narzędzie manipulacji genetycznej. Genetyczna broń biologiczna! Czyli mieli zamiar zniszczyć ziemian, a ocalali staną się GMO!

Po bezprecedensowej szczepionce z mRNA, szczepieni nie będą już mogli leczyć objawów szczepionki w dodatkowy sposób.

Zaszczepieni ludzie będą musieli pogodzić się z konsekwencjami, bo nie da się ich już wyleczyć poprzez zwykłe usunięcie toksyn z organizmu człowieka, tak jak u osoby z wadą genetyczną np. zespół Downa, zespół Klinefeltera, zespół Turnera, genetyczna wada serca, hemofilia, mukowiscydoza, zespół Retta itp., ponieważ wada genetyczna jest raz na zawsze!

Oznacza to jednoznacznie: jeśli po szczepieniu mRNA rozwinie się objaw szczepienia, to ani ja, ani żaden inny terapeuta nie może Ci pomóc, bo uszkodzenie wywołane przez szczepienia będzie genetycznie nieodwracalne.

Szczepienia – Bio broń ludobójstwa XXI wieku. Były główny naukowiec firmy Pfizer, Mike Yeedon, po raz kolejny wyraził swoje stanowisko, że teraz jest już za późno, aby uratować tych, którym wstrzyknięto substancję publicznie nazwaną „szczepionką Covid-19”. Zachęca tych, którzy jeszcze nie otrzymali śmiertelnego zastrzyku do walki o życie swoje, osób z ich otoczenia i życie ich dzieci.

Znany na całym świecie immunolog przechodzi do opisu procesu, który według niego zabije zdecydowaną większość ludzi: „Bezpośrednio po pierwszym szczepieniu, około 0,8% ludzi umiera w ciągu dwóch tygodni. Średnia długość życia osób, które przeżyją, wyniesie maksymalnie dwa lata, ale również zmniejsza się z każdym nowym „zastrzykiem”.

„Wciąż opracowywane są dodatkowe szczepionki, które powodują pogorszenie stanu niektórych narządów, w tym serca, płuc i mózgu. Po dwóch dekadach pracy w Pfizer, profesor Yedon znał funkcje i cele badawczo-rozwojowe giganta farmaceutycznego Pfizer i stwierdza, że ostatecznym celem obecnego reżimu „szczepień” może być tylko masowa katastrofa demograficzna, które sprawi, że wszystkie wojny światowe razem wzięte, będą w porównaniu, jak inscenizacja Myszki Miki.

„Miliardy ludzi zostały już skazane na pewną, nieuniknioną i bolesną śmierć. Każdy, kto otrzyma zastrzyk, umrze przedwcześnie, a trzy lata to hojny szacunek tego, jak długo może przeżyć.”

Działamy dalej.

Źródło: http://rumormillnews.com/
https://bestnewshere.com/the-supreme-court-in-the-us-has-ruled-that-the-covid-pathogen-is-not-a-vaccine-is-unsafe-and-must-be-avoided-at-all-costs-supreme-court-has-canceled-universal-vax-3/

Komentarz WS: Wyrok Sądu Najwyższego USA to niezwykle ważne wydarzenie i duży krok w kierunku obalenia kłamstwa o bezpieczeństwie szczepień i o tym, że chronią one przed zachorowaniem.

Jednak co do katastroficznej wizji masowych śmierci ludzi zaszczepionych na COVIDa tymi pseudoszczepionkowymi preparatami to uważam, że aż tak źle nie będzie. Dlaczego?
Hakerzy włamali się do bazy danych firm produkujących te preparaty i ustalili że niektóre serie są zabójcze i wywołują wiele powikłań, inne znacznie mniej powikłań a są i takie gdzie nie obserwuje się niczego złego. Zatem wiele dawek jakie podano „zaszczepionym” to było po prostu obojętne placebo. Dopiero po przyjęciu 3 lub więcej dawek wyraźnie rośnie ryzyko że przynajmniej raz się trafiło na tę zabójczą serię. Niech więc każdy sprawdzi jaką serię (lub serie) przyjął – jeśli w ogóle przyjął rzecz jasna. Dane są też w amerykańskiej bazie powikłań po różnych szczepieniach zwanej VAERS. Najlepiej było się oczywiście nie „szczepić” w ogóle i nie mieć stresu. Ja do tych szczęśliwców należę.