Słowianie w bitwie nad Dołężą w 1300 r. p.n. e.

Film o sensacyjnych na skalę światową odkryciach archeologów niemieckich – o bardzo ważnych znaleziskach z 1300 r.p.n.e., które przewracają do góry nogami całą historię Europy. Jest to film o bitwie, której współczesna historia nie potrafi wyjaśnić dlaczego tam była i kim byli jej uczestnicy….o bitwie, której nie powinno być.

A tu różne istniejące mapy (m.in. mapa z uniwersytetu w Teksasie) pokazujące, że państwo Sławian (nazywane Sarmatia) istniało już w czasach starożytności:

Chirurg o szkodliwości noszenia maseczek

Chirurg Tomasz Hawryluk mówi o szkodliwości długiego noszenia maseczek, co może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, zagrzybienia i innych problemów zdrowotnych. Wideo jest z maja br., ale od tamtej pory nic się nie zmieniło w tej kwestii.

Nakaz noszenia masek jest bezprawny. Rozporządzenie Rady Ministrów powołuje się m.in. na art. 46b pkt 4 ustawy z 2008 r. o zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych u ludzi. Tam zaś jest wyraźnie napisane, że rozporządzeniem można nakazać wykonanie badań i stosowanie środków profilaktycznych (w tym przypadku maseczki/przyłbice) tylko przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie. W art. 2 pkt 21 ww. ustawy jest zaś zdefiniowane co należy rozmieć przez osobę podejrzaną o zakażenie. Jest to osoba bez objawów, która miała kontakt z czynnikiem wywołującym chorobę. Nie można zatem automatycznie przyjąć, że każda osoba bez objawów jest podejrzana o zakażenie.
Poza tym rozporządzenie jest sprzeczne z art. 31 ust. 3 konstytucji z 1997 r. zgodnie z którym ograniczenia wolności i praw można wprowadzać tylko ustawą. Prawo do normalnego oddychania jest podstawowym prawem każdego z nas. Nie można więc go sobie od tak ograniczać rozporządzeniem według widzimisię ministra czy premiera. Równie dobrze bowiem wtedy takim rozporządzeniem możnaby nakazać wszystkim np. nosić durszlaki na głowach albo poruszać się tylko skacząc na jednej nodze.

W razie spotkania z policją powołać się na powyższą argumentację i wykazać bezprawność nakazu zakrywania ust i nosa przez osoby zdrowe. W razie gdyby to nie pomogło i policjant postanowił wystawić nam mandat to można zagrozić że w rewanżu złożymy doniesienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez policjanta z art. 191 § 1 kodeksu karnego. Brzmi on następująco „§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
To powinno ostudzić mandatowe zapędy policjanta, bowiem w przypadku takiego doniesienia zostaje zawieszony na pół roku i otrzymuje wtedy tylko połowę pensji.
Skoro rząd mówi zero tolerancji dla braku zasłaniania twarzy to my mówmy zero tolerancji dla rządowego bezprawia i narażania na szwank naszego zdrowia!

Dokładniejsza analiza prawna jest tu: https://www.kontrowersje.net/co_odpowiedzie_milicji_kaga_cowej_gdy_spyta_o_maseczk_instrukcja_prawna

Nie ma wiarygodnego testu na SARS-Cov2 ani dowodu że wirus w ogóle istnieje!

Po dokładnym przyjrzeniu się faktom można wyciągnąć wniosek, że testy PCR, stosowane do wykrywania zakażenia koronawirusem wywołującym COVID-19, są bezwartościowe jako narzędzie diagnostyczne służące do określenia rzekomej infekcji – rzekomo nowym wirusem o nazwie SARS-CoV-2.

Twórca testu RT-PCR Kary Mullis, który dostał w 1993 roku nagrodę Nobla z chemii uznał swój test PCR za niewłaściwy do wykrycia infekcji wirusowej .
Powodem jest to, że planowanym zastosowaniem PCR było i nadal jest zastosowanie jej jako techniki produkcyjnej, zdolnej do replikacji sekwencji DNA milionów i miliardów razy, a nie jako narzędzia diagnostycznego do wykrywania wirusów.
Jak ogłaszanie pandemii wirusów na podstawie testów PCR może zakończyć się katastrofą, opisała Gina Kolata w swoim artykule w New York Times z 2007 roku Wiara w szybki test prowadzi do epidemii, której nie było.

BRAK OBOWIĄZUJĄCEGO ZŁOTEGO STANDARDU

Co więcej, warto wspomnieć, że testy PCR stosowane do identyfikacji tzw. Pacjentów z COVID-19 – przypuszczalnie zakażonych tak zwanym SARS-CoV-2 nie mają wzorca (“złotego standardu”), z którym można by je porównać.
To jest podstawowa kwestia.
Należy ocenić testy, aby określić ich dokładność – a dokładnie mówiąc ich „czułość” [ 1 ] i „swoistość” – poprzez porównanie ze „złotym standardem”, czyli najdokładniejszą dostępną metodą.

Na przykład w przypadku testu ciążowego złotym standardem byłaby sama ciąża. Ale jak na przykład australijski specjalista od chorób zakaźnych Sanjaya Senanayake stwierdził w wywiadzie dla ABC TV w odpowiedzi na pytanie „Jak dokładne są testy [COVID-19]?” :
“Gdybyśmy mieli nowy test na wychwytywanie [bakterii] złotej gronkowca we krwi, to już mamy posiewy krwi, to jest nasz złoty standard, którego używamy od dziesięcioleci i moglibyśmy porównać ten nowy test z tym. Ale w przypadku COVID-19 nie mamy testu na złoty standard ”.

W opublikowanych badaniach naukowcy podają, że nie udało im się wyizolować wirusa wywołującego chorobę COVID-19. Wyizolować oznacza oczyścić tak, aby oddzielić materiał genetyczny wirusa od innego materiału genetycznego obecnego w badanej próbce.

Badanie 1:
Leo LM Poon; Malik Peiris. „Pojawienie się nowego ludzkiego koronawirusa zagrażającego zdrowiu ludzkiemu” Nature Medicine, marzec 2020 r. Odpowiedź
Autor: Malik Peiris
Data: 12 maja 2020 r.
Odpowiedź: „Obraz przedstawia wirusa wyrastającego z zakażonej komórki. To nie jest oczyszczony wirus”.

Badanie 2:
Myung-Guk Han i wsp. „Identyfikacja koronawirusa wyizolowanego od pacjenta w Korei z COVID-19”, Osong Public Health and Research Perspectives, luty 2020 r. Odpowiedź
Autor: Myung-Guk Han
Data: 6 maja 2020 r.
Odpowiedź: „Nie mogliśmy oszacować stopnia oczyszczenia, ponieważ nie oczyszczamy i nie koncentrujemy wirusa hodowanego w komórkach”.

Badanie 3:
Wan Beom Park i wsp. „Izolacja wirusa od pierwszego pacjenta z SARS-CoV-2 w Korei”, Journal of Korean Medical Science, 24 lutego 2020 r. Odpowiedź
Autor: Wan Beom Park
Data: 19 marca 2020 r.
Odpowiedź: „Nie uzyskaliśmy zdjęcia z mikroskopu elektronowego pokazującego stopień oczyszczenia ”.

Badanie 4:
Na Zhu et al., „A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China”, 2019, New England Journal of Medicine, 20 lutego 2020 r. Odpowiedź
Autor: Wenjie Tan
Data: 18 marca 2020 r.
Odpowiedź: „[Pokazujemy ] obraz osadzonych cząstek wirusa, a nie oczyszczonych ”.

Jeśli chodzi o wspomniane prace, jest jasne, że to, co pokazano na mikroskopach elektronowych (EM), jest końcowym wynikiem eksperymentu, co oznacza, że nie ma innego wyniku, z którego mogliby zrobić inne obrazy.
Oznacza to, że jeśli autorzy tych badań przyznają, że ich opublikowane obrazy z mikroskopów elektronowych nie wykazują oczyszczonych cząstek, to zdecydowanie nie posiadają oczyszczonych cząstek uważanych za wirusowe. (W tym kontekście należy zauważyć, że niektórzy badacze używają w swoich pracach terminu „izolacja”, ale opisane w nich procedury nie reprezentują właściwego procesu izolacji (oczyszczania). W konsekwencji termin „izolacja” jest w tym kontekście nadużywany).

CDC i FDA przyznają w swoich aktach, że tak zwane „testy SARS-CoV-2 RT-PCR” nie nadają się do diagnozy SARS-CoV-2.
(CDC Centers for Disease Control and Prevention, CDC – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej)
(FDA Agencja Żywności i Leków USA)

Na przykład w pliku „CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” z 30 marca 2020 r. Jest napisane:
“Wykrycie wirusowego RNA może nie wskazywać na obecność zakaźnego wirusa lub że 2019-nCoV jest przyczyną objawów klinicznych ”

także:

Ten test nie może wykluczyć chorób wywołanych przez inne patogeny bakteryjne lub wirusowe ”.

I na koniec FDA przyznaje:

“pozytywne wyniki […] nie wykluczają infekcji bakteryjnej lub koinfekcji innymi wirusami. Wykryty czynnik może nie być ostateczną przyczyną choroby ”.

Co ciekawe, w instrukcjach obsługi testów PCR można również przeczytać, że nie są one przeznaczone jako testy diagnostyczne, jak np. w instrukcjach Altona Diagnostics i Creative Diagnostics [Creative Diagnostics, SARS-CoV-2 Coronavirus Multiplex RT-qPCR Kit].

Cytując inną instrukcję, w ogłoszeniu o produkcie LightMix Modular Assays wyprodukowanym przez TIB Molbiol – które zostały opracowane przy użyciu Corman et al. protokół – a rozpowszechniany przez Roche możemy przeczytać:

“Te testy nie są przeznaczone do stosowania jako pomoc w diagnostyce zakażenia koronawirusem””

oraz:

“Tylko do użytku badawczego. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.”

Niewątpliwie ostateczny wzrost śmiertelności jest spowodowany terapią i środkami blokującymi, podczas gdy statystyki zgonów „COVID-19” obejmują również pacjentów, którzy zmarli na różne choroby, przedefiniowane jako COVID-19 tylko z powodu „pozytywnego” wyniku testu, którego wartość nie mogła być bardziej wątpliwa.

Torsten Engelbrecht i Konstantin Demeter

Więcej na: https://stowarzyszenierkw.org/spoleczenstwo/zdrowie/nie-istnieja-wiarygodne-testy-na-sars-cov-2/?fbclid=IwAR0UJhYOawMhakYlvauTKnq_QL2RxhBonoOtH10JR98nprNMByjYGzT9F5o

A tu amerykańska agencja ds. żywności i leków (FDA) przyznaje, że obecnie nie są dostępne określone ilościowo izolaty wirusa 2019-nCOv https://www.fda.gov/media/134922/download – plik strona 40
(str. 39 opracowania: „Since no quantified virus isolates of 2019-nCov are currently available…)

Innymi słowy, całe zamknięcie gospodarek, zmuszanie ludzi do noszenia masek itp. Opiera się na wirusie, którego istnienia nie mogą nawet udowodnić. Cała ta tzw. pandemia to jedno wielkie kłamstwo i oszustwo.

Rząd wprowadza kolejne NIELEGALNE obostrzenia. Nie dajmy się zastraszyć!

Irokez i Tobiasz Żuchewicz wraz z prawnikiem obnażają bezprawie obostrzeń związanych z tzw. strefami żółtymi i czerwonymi i nakazem noszenia masek w pomieszczeniach zamkniętych, a od soboty 10.10 także w przestrzeni otwartej w całym kraju.

Rodaczki i Rodacy! Prawo jest po naszej stronie! Obostrzenia wprowadzone rozporządzeniem są sprzeczne z konstytucją RP z art. 31 ust. 3. W sobotę w wielu miastach w Polsce mają być protesty przeciwko „pandemii”. Kto może niech weźmie udział. Nie przyjmować mandatów. Sądy oddalają wnioski o ukaranie za nienoszenie maseczek. Nie dajmy się upodlić.

Dokładnie całe to bezprawie opisuje też bloger Lechickie Odrodzenie. Warto przeczytać: http://lechickieodrodzenie555.blogspot.com/2020/10/wezwanie-wszystkich-lachow-do.html