Większość koncesji na wydobycie złóż metali w obcych rękach

Około 80 proc. powierzchni koncesyjnej w Polsce na metale znajduje się w rękach obcego kapitału – powiedział w poniedziałek wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek. Jego zdaniem niektóre koncesje zostały wydane wbrew interesom skarbu państwa.

Chodzi na razie o poszukiwania, ale one zostały wydane w ten sposób, że muszą dawać koncesje na eksploatację, co jest zrozumiałe. Jeżeli ktoś inwestuje w poszukiwania, to nie można mu potem odmówić koncesji na eksploatację – powiedział Jedrysek na konferencji prasowej w resorcie środowiska.

Koncesje wydane wbrew interesom państwa

– Niektóre z tych koncesji zostały wydane – w mojej opinii – w sposób zupełnie sprzeczny z interesem skarbu państwa – dodał. Jak zaznaczył chodzi o niektóre koncesje związane z miedzią i srebrem, a także pierwiastkami ziem rzadkich.

– Pojedyncze koncesje bardzo proszę, ale wtedy, kiedy zostaną udokumentowane złoża, pokazane, że firma inwestuje, dopiero następne koncesje powinny być wydawane i najlepiej w formie przetargu – powiedział Jędrysek.

Jako najbardziej sporną “w sposób kuriozalny” wydaną nazwał koncesję na złoże miedzi Bytom Odrzański. KGHM Polska Miedź walczyła o koncesję z kanadyjską spółką Leszno Copper, ale koncesję przyznano Leszno Copper. “Sprawa o tę koncesję toczy się przed sądem” – powiedział Jędrysek.

Jego zdaniem “podobnie w sposób dość dziwny” wydano niektóre koncesje w okolicach Olkusza

– Podobnie konflikt mamy na styku Bogdanka – firma PD Co, która otrzymała kilka koncesji na poszukiwania węgla kamiennego w okolicach Lublina – dodał. Jak zaznaczył Bogdanka starała się o eksploatację w bezpośrednim sąsiedztwie. – Nie otrzymała tej koncesji, sprawa także toczy się w sądzie – wymienił Jędrysek.

Główny geolog kraju zapowiada powstanie służby geologicznej

– Chcę, żeby powstała służba geologiczna, będzie ona wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego, tu nie będzie żadnych zwolnień – zapowiedział w poniedziałek wiceminister środowiska i główny geolog kraju Mariusz Orion Jędrysek.

– Przede wszystkim chcę, żeby powstała służba geologiczna. Ona będzie wydzielona z Państwowego Instytutu Geologicznego, w którym został w 2006 roku wydzielony pion służby, a więc tu nie będzie żadnych zwolnień, jak to niektórzy mówią, czystek, jeśli chodzi o pracowników. Tu chodzi o to, żeby jedni, którzy będą pracowali w służbie, mieli przede wszystkim obowiązki względem państwa, bez stricte obowiązków naukowych, jak konieczność habilitacji – powiedział podczas konferencji prasowej w resorcie środowiska Jędrysek.

– Natomiast będzie jednostka naukowa dalej taka, jaka jest – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowy Instytut Geologiczny (PIG-PIB), który będzie wykonywał zlecenia naukowe dla państwowej służby geologicznej – dodał.

Zaznaczył, że służba ta będzie “tą częścią, która będzie gromadziła, przetwarzała, zdobywała informację geologiczną i powodowała, że państwo w oparciu o tę informację będzie mogło podejmować odpowiednie decyzje”.

Zapowiedział też szybkie zmiany w prawie geologicznym, “które obniżą ryzyko inwestycyjne”.

Wiceminister skrytykował poprzedni rząd za działania w dziedzinie gazu łupkowego. – Niestety wydano wszystkie koncesje w sposób dowolny, nie zmieniając prawa w odpowiedni sposób, nie powołując organu państwa, który by to nadzorował, czyli polskiej służby geologicznej, co spowodowało, że inwestorzy przestali poszukiwać (gazu łupkowego), zaczęli spekulować – ocenił.

Źródło: https://publiszer.pl/okolo-80-proc-polskich-zloz-metali-w-rekach-obcego-kapitalu/?fbclid=IwAR0VvR4oRwrehRNr1aofnocDe7fy3yVt0jtkIwjZ836aCxXJtPAoeHRawB0

Komentarz:

Powyższa informacja jest kolejnym przykładem na to, że PiS i PO niewiele się od siebie różnią i są tylko dwiema stronami tego samego medalu. Tak PO jak i PiS nie dbają o złoża węgla czy metali ziem rzadkich, które należą przecież do całego polskiego narodu. I to naród powinien z nich czerpać zyski, a nie jakieś zagraniczne koncerny. Czy taka polityka oddawania złóż obcym nie ma przypadkiem związku z roszczeniami żydowskimi? Oddać w naturze nieruchomości nie ma jak, zapłacić 300 mld $ też nie, bo naród wywiezie rząd na taczkach. Trzeba więc coś innego wymyśleć – np. opchnąć koncesje na wydobycie złóż za grosze koncernom należącym do obywateli państwa położonego w Palestynie. Oczywiście to jedynie moja hipoteza. Nie mniej jednak dobrze byłoby sprawdzić kim są właściciele firm, którym obecni rządzący Polską tak ochoczo rozdają koncesje na wydobycie złóż.

Reklamy

Nowy ukryty podatek od 2019 roku

Rząd kuchennymi drzwiami wprowadza nowy ukryty podatek od 2019 roku. Zmniejszona zostanie ulga na eksploatowanie pojazdów osobowych dla przedsiębiorstw. Koszty dla właścicieli małych firm wzrosną, a więc wiadomo jak to wpłynie na te firmy i ich produkcję – negatywnie. Znowu uderzy to tylko w małe polskie firmy, bo koncerny zagraniczne wożą towary ciężarówkami, a tu zmian nie będzie. Widać kolejny raz jaki to jest rząd – polskojęzyczny, a nie polski.
Poza tym od przyszłego roku wzrosną ceny energii elektrycznej o nawet 60% z powodu wymysłów UE z podniesieniem cen za limity emisji CO2. Rząd ma to pokryć z budżetu. Czyżby m. in. po to ten nowy podatek dla małych firm?! Niejaki Igor Isajew, który oskarża Polaków o zbrodnie hitlerowskie i nazywa nas zwierzętami (!) dostał z ministerstwa spraw wewnętrznych 40 tysięcy zł na uruchomienie swojego portalu internetowego prostir.pl. A wszystko to motywowane jest przez ministerstwo „wsparciem mniejszości etnicznych w Polsce”! SKANDAL!!
PiS sprowadza masy imigrantów i sprawia, że nie Polacy ale oni są zatrudniani jako tańsi. PiS, PO i reszta magdalenkowego układu WSZYSCY WON!

PiS chce sprzedać duży majątek za bezcen

Z Krzysztofem Tytko rozmawia dr Stanisław Krajski.

Stanisław Krajski: Czy będzie Komisja Śledcza w sprawie kopalni Krupiński?

Krzysztof Tytko: To zależy jaka komisja. Czy to będzie komisja poselska? Taka komisję będziemy próbowali powołać. Rozmawialiśmy z posłem Robertem Winnickim i posłem Jackiem Wilkiem w tej sprawie. Zwrócą się oni na początku września o powołanie takiej komisji. Wszystko jednak wskazuje na to, że posłowie PiS odrzucą ten wniosek.

SK: No i co wtedy?

KT: Jeśli zostanie on odrzucony to wyżej wymienieni posłowie podejmą się powołania Komisji Śledczej Poselsko-Obywatelskiej.

SK: Co będzie przedmiotem jej badań?

KT: Wyjaśnienie decyzji dotyczącej likwidacji najbardziej perspektywicznej kopalni – Kopalni Krupiński, kopalni, która zawiera ponad 700 mln ton wysokokalorycznego węgla do głębokości 100 m (poniżej jest go jeszcze 10 razy więcej; jak wynika to z wypowiedzi publicznych głównego geologa kraju), który poddany procesowi podziemnego zgazowania mógłby wygenerować krociowe zyski dla skarbu państwa. Wszystkie przesłanki wskazują na to, że kopalnię zlikwidowano, by przekazać ten majątek obcemu kapitałowi.

SK: Skąd wiadomo, że władze państwowe chcą oddać ten majątek obcemu kapitałowi?

KT: Wynika to z listów intencyjnych, które zostały podpisane przez władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej a zaaprobowane przez Ministerstwo Energii, które w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ma 54% udziałów.

SK: Co jest w tych listach?

KT: Jest w nich mowa o tym, że podmiotom zagranicznym przekazana zostanie infrastruktura po zlikwidowanej kopalni celem wprowadzenia innowacyjnych technologii, maszyn i urządzeń. Ta technologia, maszyny i urządzenia zostaną użyte do wydobycia gazu z węgla i do przekształcenia energetyki polskiej do pracy na tym gazie.

SK: Czyj to będzie gaz?

KT: Gaz będzie tego kto użyje tej technologii, tych maszyn i urządzeń.

SK: Czyli tych podmiotów zagranicznych?

KT: Tak, tych, którym polski rząd udzieli koncesji.

SK: Czy sami nie możemy wydobyć tego gazu?

KT: Możemy. Polskie instytuty badawcze podjęły już udane próby zgazowania tego węgla.

SK: O jaki majątek tu chodzi? Czy potrafimy go oszacować?

KT: Chodzi tu o ok. dwa biliony złotych. Jednak jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie polskie zasoby węgla, który można zgazować to, opierając się na doświadczeniach polskich instytutów badawczych, można mówić o setkach bilionów złotych. Wszystko wskazuje na to, że jest to największa szansa na rozwój gospodarczy Polski i nie ma innej podobnej szansy.

SK: Wie Pan jak Pan mówi o setkach bilionów złotych to mnie to przerasta i nie mogę sobie wyrobić pojęcia o skali tego majątku.

KT: Jeśliby uwłaszczyć polskie społeczeństwo na polskich zasobach naturalnych to dywidenda dla każdego Polaka w okresie jego życia wynosiłaby ok. 1 mln złotych. I ten majątek ma przejąć kapitał zagraniczny.

SK: Ten temat będziemy rozwijać w kolejnych rozmowach. Jest to jedna z najbardziej istotnych kwestii dla suwerenności i przyszłości Polski. Trzeba ten temat wciąż nieustanie nagłaśniać. Polacy muszą sobie uświadomić jak niszczy się ich majątek, ich przyszłość, przyszłość Polski, suwerenność naszego kraju.

Od Stanisława Krajskiego: Tekst powyższy jest zapisem rozmowy telefonicznej. Został przeczytany Krzysztofowi Tytko i zaaprobowany przez niego. Nie został jednak w pełni autoryzowany. Miałoby to miejsce, gdyby Krzysztof Tytko przeczytał tekst i go zaakceptował.

Od Redakcji: Krzysztof Tytko, niegdyś dyrektor kopalni Czeczot (zlikwidowanej w 2005 r.), obecnie przewodniczący tzw. samozwańczej górniczej Solidarności.

Źródło: http://politykapolska.eu/2018/08/04/pis-chce-sprzedac-zachodnim-firmom-za-psie-pieniadze-majatek-warty-biliony-zlotych/

Ustawa o podzielonej płatności wykończy małe polskie firmy

Od  1 lipca 2018 r. weszła nowa ustawa o podzielonych płatnościach tzw. split payment.

Ustawa o podzielonej płatności podatku VAT przewiduje, że firma, która kupuje jakiś towar lub usługę może zapłacić za niego dwoma przelewami: jednym na konto sprzedawcy (na które trafia należność netto) i drugim na konto dodatkowe, na które trafia sam podatek VAT.

Pieniądze z konta VAT, sprzedawca może spożytkować jedynie na pokrycie podatku VAT przy swoich własnych zakupach. Ustawa zakłada więc, że wszystkie należności w transakcjach pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi są realizowane przelewem – ignoruje fakt, że są one realizowane także przez karty kredytowe lub debetowe oraz gotówką.

Przedsiębiorca pieniądze z konta VAT można też otrzymać przelewem na swoje główne konto bankowe ale musi o to poprosić urząd skarbowy. Jednak w myśl Art. 108b pkt 5 ustawy: „Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT: (…) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: (…) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane”. Zatem urząd skarbowy, powołując się na „uzasadnioną obawę”, może bez żadnego konkretnego powodu odmówić przekazania tych środków. Co więcej w ustawie nie podano w jakim terminie urząd ten powinien wydać taką decyzję. Zatem podatnik, który złoży wniosek o przekazanie środków może się w ogóle nie doczekać jakiejkolwiek odpowiedzi i własnych pieniędzy.

Płatność podzielona a obrót gospodarczy.

Podzielona płatność może wywołać spowolnienie w obrocie gospodarczym, a jej idea rozprzestrzeni się niezwykle szybko ze względu na to, iż spółki skarbu Państwa na pewno już ją wprowadziły, a ich kontrahenci siła rzeczy muszą się dostosować. Na kontach VAT zostaną zamrożone miliardy złotych. Będą to pieniądze wyjęte z obiegu: ani nienależące do przedsiębiorców ani do państwa. Spowoduje to kłopoty firm z płynnością finansową. Skorzystają banki, bo zwiększy się zapotrzebowanie na kredyty obrotowe. Ustawa z założenia będzie dla banków korzystna – pomimo kosztów restrukturyzacji systemu bankowego i tworzenia kont dla przedsiębiorców.

Wiele firm poniesie wielkie koszty na modyfikację księgowości, systemy rozliczeń z kontrahentami, szkolenia personelu, modyfikację systemów firmowych,  i może przez to zbankrutować. Split payment omija firmy prowadzących sprzedaż detaliczną, w tym sieci handlowe – bo tej sprzedaży nie dotyczy. Duże firmy, dla których dostawcami są często firmy małe i średnie zyskają dodatkowy argument negocjacyjny. Znacznie wzrośnie liczba rozstrzyganych w sądach sporów pomiędzy przedsiębiorcami a urzędami i przedsiębiorcami między sobą. Wprowadzenie splitu jeszcze bardziej pogłębi skomplikowanie polskiego systemu podatkowego, zamiast go uprościć.

Autorzy ustawy zastrzegają, że jej stosowanie jest zupełnie dobrowolne. Pomimo braku wyraźnego zapisu w ustawie. To kupujący decyduje na jakie konta przelewa środki z zakup, czy na jedno, czy na dwa podzielone. Mamy więc tu sytuację, gdy kondycja finansowa sprzedawcy zależy od decyzji kupującego. Firma płacąca splitem nic nie traci a zyskuje „ochronę” przed solidarną odpowiedzialnością. Sprzedający natomiast  traci płynność finansową oraz niezależność od nabywcy a nie ma żadnych korzyści. Już czekamy na motywatory urzędów skarbowych, polegające na odpowiednich kontrolach. Ot,  i tu dobrowolność się skończy.

Do kogo należą pieniądze z konta VAT? Konflikt przedsiębiorca – państwo.

Fałszem jest twierdzenie, że pieniądze na koncie VAT należą do przedsiębiorcy, gdyby należały, to mógłby nimi swobodnie dysponować. Split powoduje brak możliwości swobodnego obrotu własnymi środkami. Prawnych wątpliwości jest znacznie więcej. Przedsiębiorca staje się wywłaszczony ze swojego majątku, który mu się prawnie powinien należeć. Niestety zła ustawa jak już pisaliśmy będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Jeśli jakaś firma otrzyma zapłatę splitem, to najefektywniejszym zarządzaniem własnymi środkami będzie, aby też splitem płacić i w ten sposób ze swojego konta VAT uzyskać choć część pieniędzy.

Split payment, a dyrektywy unijne.

Płatność podzielona jest sprzeczna z wieloma przepisami Dyrektywy VAT. Art. 179 mówi, że państwu należy się jedynie różnica pomiędzy VATem należnym, a naliczonym a nie cały należny VAT. Polska jako członek UE, nie zwróciła się do Komisji Europejskiej z prośbą o pozwolenie na odstępstwo od unijnych przepisów. Na wprowadzeniu podzielonej płatności VAT skorzystają doradcy podatkowi, gdyż rozwiązanie to dramatycznie komplikuje system podatkowy. Podejrzanym może wydawać się, że główni autorzy splitu, Paweł Gruza i Wojciech Śliż przed objęciem swoich stanowisk w Ministerstwie Finansów pracowali przez wiele lat właśnie w takich firmach.

Podsumowanie.

Split spowoduje, że Polska, duży, 38. milionowy kraj w środku Europy, będzie poddany bezprecedensowemu eksperymentowi. Paweł Gruza: „trzeba sobie precyzyjnie powiedzieć, że faktycznie, jest to w pewien sposób eksperyment”. W Polsce jest stosowana wobec przedsiębiorców zasada „odpowiedzialności solidarnej”, która przewiduje (bez dowodu) odpowiedzialność za cudze winy. Podzielona płatność VAT ma chronić przedsiębiorców przed taką odpowiedzialnością. Można to przyrównać do „leczenia” cholery dżumą. Trudno się z tym zgodzić, bo przecież jest możliwa do pomyślenia, a nawet wskazana, reforma upraszczająca podatki.

Źródło: https://www.salon24.pl/u/conectum/878598,split-payment-czyli-kontynuacja-serii-ustaw-jakos-to-bedzie
https://conectumfinanse.pl/eksperyment-split-payment/

Solaris zostanie sprzedany Hiszpanom

Zdjęcie numer 1 w galerii - Solaris jedzie w stronę słońca. Hiszpański inwestor lepszy niż rządowy program Luxtorpeda?

Kolejna polska firma, tym razem Solaris produkujący autobusy i tramwaje, zostanie sprzedana hiszpańskiemu CAF. Powodem sprzedaży jest brak kapitału na rozwój firmy. Transakcja sprzedaży ma wartość ok. 300 mln euro. Sprzedane zostanie 100% akcji firmy. Tym samym odpada kolejna polska firma, która mogłaby podbić światowe rynki. Solaris produkuje także autobusy elektryczne i jest jednym z liderów w tej branży. Jak widać innowacyjność na niewiele się zdała i firma zmieni właściciela na zagranicznego. A ten być może zlikwiduje produkcję w Polsce i przeniesie ją do Hiszpanii albo gdzieś do Azji gdzie będzie tańsza siła robocza. A przecież Solaris mógłby być modelowym przedsiębiorstwem w oparciu o które rząd mógłby wdrażać koncepcję Morawieckiego o rozwoju elektromobilności.

I jak to się ma do bajdurzenia premiera Morawieckiego o  odbudowie polskiej gospodarki? Jak to ma się do skończenia z wyprzedażą jak to określił premier sreber rodowych? Gdzie ta cała Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? Cała ta propaganda i PR biorą właśnie w łeb. Co prawda Solaris nie był nigdy firmą państwową tylko prywatną. To jednak nie oznacza, że mieliśmy go ot tak oddać Hiszpanom. Gdyby niby naszym władzom zależało na utrzymaniu firmy w polskich rękach to mogłyby udzielić kredytu inwestycyjnego (np. przez polski bank PKO) czy też odkupić od właścicieli firmę i ją dokapitalizować by umożliwić jej rozwój. No, ale po co? Przecież lepiej rozdawać pieniądze pracujących podatników na prawo i lewo w postaci 500+, 300+ na wyprawki szkolne (podobno wczoraj była awaria systemu informatycznego bo tyle wniosków złożono), kupować od koncernów szczepionki którymi potem przymusowo truje się polskie dzieci itp. I ciągle tylko podnosić podatki (jak podatek na rozwój elektromobilności przez który paliwo zdrożeje o ok. 10 groszy na litrze, a wraz z nim wszystko co jest przewożone transportem kołowym). Czyli krótko mówiąc nic nowego. Likwidacja polskiego przemysłu trwa dalej.

Więcej na: https://wpolityce.pl/gospodarka/402370-sprzedaz-solarisa-pokazuje-kapitalowa-niemoc-polskich-firm|
http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/577366,solaris-obnazenie-plan-morawiecki-biznes-komunikacja-miejska.html

5.04. pikieta przeciwko sprzedaży kopalni Krupiński

5.04.2018 r. o 10:00 przed Ministerstwem Energii w Warszawie ma się odbyć pikieta przeciwko sprzedaży rzekomo nierentownej i zamkniętej kopalni Krupiński Brytyjczykom. Nasz niby polski rząd chce ją sprzedać z powodu jak twierdzi nierentowności, choć są tam wciąż duże złoża węgla. Najlepszy dowód, że Brytyjczycy chcą ją kupić, a więc dla nich jest rentowna, bo nie kupowaliby czegoś na czym by nie mogli zarobić. Takimi działaniami obecny rząd nie różni się niczym od swoich poprzedników, którzy ustami Ewy Kopacz mówili o wygaszaniu kopalni. To jest po prostu zdrada stanu!

Kopalnia nierentowna? Nie dla Brytyjczyków!

Ministerstwo Energii poinformowało o zaplanowanym spotkaniu z inwestorem zainteresowanym przejęciem zamkniętej kopalni Krupiński, która należała do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

W poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski poinformował: W najbliższych tygodniach w Ministerstwie Energii dojdzie do spotkania z inwestorem, który wraz ze spółką pracowniczą zadeklarował zainteresowanie przejęciem likwidowanej kopalni Krupiński w Suszcu.

Więcej na: https://kresy.pl/wydarzenia/brytyjczycy-chca-przejac-zamknieta-kopalnie-jastrzebskiej-spolki-weglowej/

Komentarz:

Jak to jest, że polska (a może raczej polskojęzyczna) władza zamyka kopalnię, bo jest nierentowna jak twierdzą. Znalazł się jednak chętny z Wielkiej Brytanii, który chce ją kupić? Czyli według potencjalnych kupców z UK kopalnia musi być rentowna. Na pewno zrobili analizę ekonomiczną i stwierdzili, że się im to opłaci.

Zakładając, że transakcja dojdzie do skutku i wydobycie węgla zostanie wznowione co będzie z górnikami? Kto będzie finansował ich przywileje emerytalne (moim zdaniem jak najbardziej słuszne, ale to inna kwestia)? Na pewno nie inwestor, ale rząd, czyli my podatnicy. Zatem Brytyjczycy będą sobie wydobywać polski węgiel z polskiej „nierentownej kopalni” wykorzystując do tego polskich górników, a zyski będą brytyjskie i wyjadą do Wielkiej Brytanii? Gdzie tu jest ta dobra zmiana? Czy za PO-PSL nie było tak samo? Ówczesna premier Ewa Kopacz mówiła, że „będziemy wygaszać kopalnie”. Dzięki wyborom w 2015 r. władza PO została wygaszona. Teraz jak widać wygaszanie kopalni przejął PiS. Czy to są jakieś tajne syjonistyczne ustalenia, że nasz kraj ma nie mieć własnych kopalń? Wygląda na to, że tak. Zatem pora na jesieni 2019 r. wygasić PiS.

 

Rząd PiS wprowadza GMO

To już pewne. Nasz niby polski rząd dogadał się z korporacjami i wprowadza do naszego kraju uprawy roślin GMO, które zgodnie z wynikami badań naukowych są bardzo szkodliwe dla organizmu ludzkiego i mogą wywoływać choroby oraz bezpłodność. Podobnemu celowi służy także ostatnia afera z ASF (zupełnie przemilczana tak przed media PO jak i PiS) gdzie pod pretekstem epidemii ASF wybito wszystkie świnie na wschodzie Polski, a za chwilę to samo będzie przeprowadzane w centralnej Polsce. W lasach koło Legionowa znaleziono bowiem dwa dziki zarażone ASF – prawdopodobnie podrzucone tam przez służby w nocy. W miejsce wybitych świń na polki rynek wprowadzone zostaną zapewne świnie z Kanady. Niby polski rząd podpisał bowiem skandaliczną umowę CETA, a więc musi teraz zapewnić zbyt produktom z Kanady czyli w zasadzie z USA, bo wiele korporacji z USA ma swoje siedziby w Kanadzie i będzie mogło skorzystać z zapisów CETA. W ten sposób „elity” eurokołchozu, zwanego dla zmylenia przeciwnika UE, obeszły ostre protesty i zablokowanie przez prezydenta USA Donalda Trumpa umowy TTIP.

O destrukcyjnych skutkach GMO mówi Mike Adams