Polskie zasoby naturalne zagrożone!

Wczoraj w sejmie przegłosowana została ustawa o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Przyjęte przez sejm w błyskawicznym tempie zmiany umożliwią rządowi oddanie zagranicznym koncernom naszych zasobów naturalnych. Więcej o tym w poniższym filmie.  Do wszystkich czytelników prośba o rozpowszechnianie tej informacji i filmu, aby to nagłośnić.

Prośba także o podpisywanie petycji przeciwko nowelizacji ww. ustawy. https://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze